Home Domácí Dobrovolníci ochránili v CHKO Jeseníky přes dvě stě stromků proti okusu zvěří

Dobrovolníci ochránili v CHKO Jeseníky přes dvě stě stromků proti okusu zvěří

FOTO - Jana Kloučková Kudrnová

V centrální části CHKO Jeseníky nedaleko Skalního potoka oplotila desítka dobrovolníků programu »Týdny pro krajinu« Hnutí DUHA celkem 220 mladých jedlí, jeřábů a javorů. Bez této ochrany by stromky nemohly úspěšně odrůstat v důsledku neustálého poškozování jelení či srnčí zvěří. Nadměrné počty spárkaté zvěře nejsou pouze problémem Jeseníků, ale platí napříč Českou republikou.

Týdenní dobrovolnický pobyt v lesích v majetku Biskupství ostravsko-opavského a ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), Správou CHKO Jeseníky se uskutečnil v rámci oblíbených Týdnů pro krajinu organizovaných Hnutím DUHA již 26. sezonu. Doposud na »Týdnech pro krajinu« dobrovolnice a dobrovolníci odpracovali 90 000 hodin.

Zájemci a zájemkyně o unikátní jesenickou přírodu se zúčastnili i několika odborných přednášek o její ochraně a hodnotách. Pod vedením odborných pracovníků ze Správy CHKO Jeseníky absolvovali také celodenní exkurzi v jedněch z nejcennějších partiích nejvyšších moravských hor. V letošním roce se další turnusy Týdnů pro krajinu uskuteční například v Národním parku Šumava, v Bílých Karpatech či na Pálavě.

Týdny pro krajinu jsou terénní částí kampaně »Zachraňme lesy«, která podporuje změnu smrkových monokultur na mnohem odolnější, věkově a druhově pestřejší lesy.

»V Jeseníkách se potkala parta skvělých lidí z různých koutů republiky a s různými profesními zaměřeními – od jaderného výzkumu až po krajinnou ekologii. Jedno však měli společné – chtěli ve svém čase spojit příjemné s užitečným – ‚vypnout hlavu‘, strávit týden obklopeni přírodou, zvuky lesa a přitom vlastníma rukama pomoct s obnovou lesa vedoucí k větší rozmanitosti,« řekla koordinátorka jesenického Týdne pro krajinu Veronika Miklíková.

»Drtivá většina jesenických lesů byla v minulosti druhově významně pozměněna, kdy původní smrkovo-bukovo-jedlové lesy s příměsí javorů či jilmů byly kvůli stoupající poptávce po dřevu nahrazeny stejnorodými smrkovými porosty. Jenomže v souvislosti s aktuálně měnícím se klimatem jsou takové lesy pravděpodobně na konci své cesty a jejich postupná přeměna na lesy listnaté či smíšené je proto zcela namístě. Nicméně změnu druhového složení významně komplikuje přemnožená spárkatá zvěř, která okusuje mladé stromky. Jedná se právě o jedle nebo javory, jejichž zdárné odrůstání je bez mechanické ochrany proti zvěři velice problematické až nemožné. Proto podobné aktivity vítáme a podporujeme. Věříme, že spolupráce přinesla užitek všem zúčastněným. Zvláště pak lesům samotným,« řekl lesník, AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky Miroslav Havira.

»Skupinu dobrovolníků jsme směřovali do oblasti Skalního potoka, kde v minulosti (před cca 15 lety) proběhla podsadba zejména jedle. Tato snaha lesníků o pestřejší druhovou skladbu se neobejde bez intenzivní individuální ochrany jednotlivě vtroušených dřevin. Dobrovolníci nám pomohli s výměnou poškozeného pletiva a kůlů, které poznamenal zub času. Aby snaha předchozích lesníků nepřišla vniveč, je důležité s ochranou jedlí, javorů a jeřábů vytrvat do jejich odrostu, pochopitelně v kombinaci se snižováním stavů spárkaté zvěře. Dobrovolníci různých profesí si vyzkoušeli těžkou práci lesních dělníků a nahlédli na lesnické hospodaření z pohledu revírníka, respektive vlastníka lesa,« řekl lesní správce, Biskupství ostravsko-opavské, Biskupské lesy Jan Jurdič.

(zmk)

1 KOMENTÁŘ

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here