Na VŠ roste zájem hlavně o bakalářské studium, 28 % doktorandů tvoří cizinci

»Na vysokých školách v Česku se v roce 2023 vzdělávalo 308,6 tisíce studentů. Studium zdárně ukončilo 63,2 tis. absolventů,« informuje v úvodu článku »Rostou hlavně počty bakalářů«, který vyšel v červnovém čísle časopisu Statistika&My, jeho autorka Vendula Kašparová. Dále pak uvádí zajímavé statistické údaje o studiu na vysokých školách nejen v loňském roce, ale i o vývoji v posledních letech.

Na konci roku 2023 studovalo na vysokých školách v Česku celkem 308 640 osob. Přibližně devět z deseti studentů se vzdělávalo na některé z 26 veřejných vysokých škol, některou z 31 soukromých vysokých škol navštěvovalo 29 tis. studentů. Nejvíce, 40 procent studentů, se vzdělávalo v Praze, 20 % v Brně, osm procent v Ostravě a sedm procent v Olomouci. Největšími vysokými školami byly Univerzita Karlova v Praze (51 560 studentů), Masarykova univerzita v Brně (32 790 studentů) a Univerzita Palackého v Olomouci (22 890 studentů).

Dál klesá zájem o studium technických oborů

V posledních čtyřech letech počet studentů na vysokých školách v Česku mírně rostl, píše dále Kašparová. Mezi roky 2019 a 2023 se zvýšil o 20 tisíc (7 %), a to především díky rostoucímu počtu studentů bakalářských programů. Počet studentů magisterských programů zůstával v posledních čtyřech letech na 102 tisících ročně a počet studentů doktorských programů dokonce v minulém roce poklesl pod hranici 20 tis., což bylo nejméně od roku 2002. Z 19 775 doktorandů tvořili 28 % cizinci. Přírodním vědám či matematice se věnovalo 24 % studentů doktorského studia a 20 % připadlo na obory z oblasti techniky, výroby a stavebnictví.

Od roku 2019 rostl nejrychleji počet studentů přírodních věd, ICT, vzdělávání a zdravotnictví. Ve všech těchto oborech se jejich počet zvýšil zhruba o pětinu. Naopak klesá zájem o studium technických oborů, které v roce 2023 studovalo o 15 % (6245) méně osob než v roce 2019.

Mezi roky 2012 až 2022 se vlivem prudce klesající porodnosti v devadesátých letech snížil počet absolventů vysokých škol z 94,1 tis. na 58,7 tis. V roce 2023 došlo k opětovnému růstu na 63 224 absolventů. Přes polovinu absolventů představovali studenti, kteří dokončili bakalářské programy.

Mezi zahraničními studenty převažují Slováci

Počty studentů cizí státní příslušnosti na vysokých školách v Česku (v tis.)

GRAF – Vendula Kašparová, zdroj MŠMT

Počet cizinců studujících na vysokých školách v Česku rostl podle Kašparové nepřetržitě již od roku 2001 a loni dosáhl úrovně 55 493, tedy 18 % všech studentů. Nejvíce zahraničních studentů pocházelo dlouhodobě ze Slovenska (21 798), s odstupem pak následovali studenti z Ukrajiny (6780), Ruské federace (6272) a Kazachstánu (3017). Počet studentů z Ukrajiny se za poslední dva roky zvýšil o více než polovinu, naopak počet studentů z Ruské federace klesl o téměř čtvrtinu. V roce 2023 tak poprvé za posledních 20 let navštěvovalo vysoké školy v Česku více ukrajinských než ruských studentů.

(ici)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy