Home Domácí Našel si Jurečka obětního beránka?

Našel si Jurečka obětního beránka?

Generální ředitel Úřadu práce Viktor Najmon byl v úterý 14. února odvolán, v čele úřadu skončil s okamžitou platností. Důvodem je dlouhodobá nespokojenost s nejvyšším managementem ÚP. Úřad dočasně povede Karel Trpkoš, vrchní ředitel Sekce informačních technologií MPSV, a to do doby, než bude pozice obsazena na základě výběrového řízení.

»Klientům i veřejnosti jsem slíbil, že se budeme intenzivně zabývat situací na úřadech práce. Ty se potýkají s celou řadou problémů, které znamenají komplikace jak pro samotný úřad a celý resort, především i pro klienty. To vše není otázkou několika týdnů ani měsíců, ale jde o vleklé a neřešené problémy, na které jsem vedení ÚP opakovaně upozorňoval a společně s kolegy z MPSV jsme navrhovali celou řadu řešení a opatření, která by přinesla systémové zlepšení situace. Ta se však nevyvíjí dobře,« popsal v tiskové zprávě ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Mezi nejčetnější výtky vůči ÚP patřily v posledních měsících prodlevy při vyřizování sociálních dávek, což klienty často staví do velmi složitých životních situací.

»Opakovaně jsem s nejvyšším vedením úřadu vyjádřil nespokojenost. Více než kdy jindy je v současné složité situaci třeba, aby v čele takto klíčové instituce stálo kompetentní vedení. Jsme v situaci, kdy potřebujeme management, který bude celou instituci vést ke spokojenosti klientů i zaměstnanců. Na základě těchto skutečností byl pan Viktor Najmon z funkce generálního ředitele odvolán,« řekl ministr Jurečka.

Zaměstnanci Úřadu práce čelí velkému náporu už od covidové krize, následně narostla agenda v souvislosti s inflací a také paralelně s příchodem statisíců ukrajinských uprchlíků, kterým ÚP vyplácí humanitární dávku, zprostředkovává zaměstnání a také vyplácí solidární příspěvek českým domácnostem, které uprchlíky ubytovávají. »Nadále platí, že vnímáme velký nápor a uvědomujeme si, že v některých regionech je tlak na zaměstnance ÚP extrémní. Vážím si všech úředníků, kteří odvádějí svou práci s vysokým nasazením, a oceňuji zejména ty zkušené, kteří v poslední době neodešli a zůstali ve službách státu, kde nadále pomáhají potřebným. O to více je ale třeba, aby měli zastání a byli za svou práci oceněni. Rok jsme volali po tom, aby byly vybrané pobočky personálně posíleny, aby probíhající proces digitalizace byl správně komunikován, aby zaměstnanci měli dostatek informací a také aby byli zaměstnanci dostatečně motivováni. To se bohužel neděje v uspokojivé míře. Kromě interní komunikace leckde zaostává také přímá komunikace s klienty a také ta mediální, to je potřeba změnit,« uzavřel ministr Jurečka.

Odvolání proběhlo plně v souladu se služebním zákonem. Viktor Najmon obdržel na úterním jednání s ministrem Jurečkou služební hodnocení, ve kterém jsou popsány důvody jeho odvolání.

Možná se tak Najmonovi stalo osudným vyhodnocování telefonického zjišťování spokojenost klientů s vyřizováním žádostí o příspěvek na bydlení, které začalo v pondělí 23. ledna.

Telefonáty přicházejí z čísla +420 950 172 234 vždy od pondělí do pátku mezi devátou a sedmnáctou hodinou. V počáteční fázi automat pokládá klientovi dvě otázky: »Jak celkově hodnotíte zkušenost s Úřadem práce při vyřízení příspěvku na bydlení?« a »Jak hodnotíte složitost vyřízení příspěvku na bydlení?« Svou zkušenost klient ohodnotí na číselníku telefonu známkou od jedničky do pětky. Jednička znamená výborně, pětka nedostatečně.

Postupně se dotazování bude rozšiřovat i na příjemce dalších dávek. »Souběžně s rozšiřováním rozsahu a kvality služeb pro klienty je také podstatný nárůst efektivity vnitřního fungování úřadu. Abychom dosáhli uživatelsky přívětivé a efektivní veřejné správy, musíme mít k dispozici hodnocení klientů, na jehož základě budeme služby zlepšovat,« doplnil Jurečka.

(zmk)