Home Domácí Navigační tabule do města patří, myslí si tři ze čtyř Pražanů

Navigační tabule do města patří, myslí si tři ze čtyř Pražanů

Ukazatele směrující k institucím i komerčním subjektům mají v ulicích hlavního města své nezastupitelné místo, vyplývá z průzkumu mezi jeho obyvateli. Kladný vztah ke směrovým tabulím má výrazná většina, dvě třetiny respondentů je pravidelně využívají k orientaci.

Spolek Tudy trefím se prostřednictvím agentury STEM/MARK dotázal reprezentativního vzorku obyvatel Prahy na jejich postoj vůči navigačním tabulím, které navádějí k cílům, jako jsou úřady, zdravotnická zařízení, sportoviště nebo místní firmy. V ulicích jsou rozmístěny podobným způsobem jako dopravní značky, a slouží motoristům, ale i pěším či cyklistům k navigaci na posledních stovkách nebo desítkách metrů před cílem. Čtyřem z pěti Pražanů (82 procentům) tyto ukazatele ve veřejném prostoru nevadí, a 90 procent dotázaných je považuje za efektivní nástroj navigace městem.

Zatímco výlučně podle navigačních tabulí se orientují pouze čtyři procenta dotázaných, dalších 59 procent respondentů při pohybu městem používá zároveň navigaci automobilu nebo v telefonu i navigační tabule. Za nejdůležitější přitom lidé považují, aby ve městě nechyběly ukazatele směrující k úřadům a dalším institucím (90 procent), lékařům a zdravotnickým zařízením (64 procent) či k památkám a kultuře obecně (59 procent). Ovšem také ke komerčním cílům, od těch velkých, jako je Letiště Václava Havla, po místní kadeřnictví nebo autoservis, jak uvedlo 68 procent dotázaných.

»Navigační tabule se mohou zdát přežitkem z doby analogové, vždyť stačí za kapsy vytáhnout telefon a vím, kudy dál. Jenže ne všichni Pražané vlastní chytrý telefon, případně nemusí být zvyklí používat navigační aplikace nebo chtít čerpat mobilní data. Nehledě na to, že v průmyslových zónách a jiných rozlehlejších areálech mohou být online mapy špatně čitelné. Proto, jak průzkum jasně potvrzuje, Pražané navigační tabule stále a rádi využívají. A to i mladší ročníky, jako například já, který jsem přinejmenším duchem stále mlád,« komentuje Jan Bartoška, herec nuselského Divadla Bez Hranic.

»Magistrát hlavního města Prahy si význam navigačních tabulí jistě dobře uvědomuje, ostatně plánuje vytvoření nového systému těchto ukazatelů. Problém je, že realizace tohoto záměru potrvá roky, ovšem již nyní mají být současné navigační tabule sundány, což by mnoha Pražanům ztížilo pohyb po jejich městě a zkomplikovalo dosud banální záležitosti jako je cesta k lékaři. Věříme proto, že magistrát s demontáží navigačních tabulí počká do doby, až bude nový systém připraven,« vysvětluje Peter Ralbovský, zakladatel spolku Tudy trefím, který spouští petici za zachování navigačních tabulí.

Více o iniciativě Tudy trefím i petici za záchranu navigačních tabulí najdete na webu tudytrefim.cz.

(zmk)

FOTO – Tudy trefím, z.s.

1 KOMENTÁŘ

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here