Nízké ceny a dostupné kapacity. Ideální čas pro námořní přepravu

Přestože mezinárodní přeprava, zejména transport zboží z Asie a dalších dalekých trhů, je sama o sobě poměrně nepružnou oblastí, vnější vlivy ji dokážou významně destabilizovat. Ukázalo se to nejen za covidu, ale i při nehodě v Suezském průplavu, za extrémních povětrnostních podmínek a samozřejmě také po začátku válečného konfliktu na Ukrajině. Díky výrazně nižší poptávce a narovnávání dodavatelských řetězců v loňském roce však velké zdražování konečně vystřídalo zlevňování. Lze ale předvídat, jak to bude dál?

Řetězec událostí předchozích tří let značně ovlivnil celý globální trh. Mezinárodní přeprava jako součást světové ekonomiky utrpěla mnoho bolestivých ran a některé také následujícím článkům řetězce nechtěně zasadila.

Problémové tři roky

Rušení spojů, změna jízdních řádů lodí, letového řádu, železničních spojů i problémy na silnici, nulová tolerance covidu v Číně, válka, zvyšování cen energií a paliv, nedostatek personálu, nedostatečná kapacita dopravních prostředků, strategie rejdařů. To je jen základní výčet problémů, které vyústily v extrémní zdražení mezinárodní přepravy z dalekých trhů. »Tato doslova smrtící směsice vlivů vyhnala cenu přepravy v letech 20202022, zejména na linkách mezi Asií a Evropou a Asií a Severní Amerikou, na bezprecedentní hodnoty. To se však zhruba v polovině loňského roku začalo měnit,« říká ředitel pobočky Geis CZ Air+Sea Martin Tokič.

2023: Ceny několikanásobně poklesly

Nyní lze s mírným přivřením očí říci, že ceny přeprav námořních i leteckých jsou na předcovidové úrovni. Důvody tohoto výrazného poklesu cen oproti nejvypjatějšímu období jsou dva: nižší poptávka a pomalu mizící zmatek v dodavatelských řetězcích. Lidé začali omezovat své nákupy, reálná mzda jim klesá a neví, co bude. Ani klasická předvánoční sezona a s tím spojené vysoké vytížení operátorů loni nepřišly.

Aktuální problém s odbytem však nezasáhl pouze Evropu. Nízký objem poptávky pociťuje téměř celý globalizovaný svět. Hovořilo se o tom i na jedné z logistických konferencí, pořádaných v únoru tohoto roku v asijském Singapuru. »V Singapuru jsem měl možnost setkat se s partnery z mnoha zemí skrz na skrz kontinenty a rozhovory byly často v podobném duchu, tedy o slabé poptávce, nízkých objemech, inflaci a podobně,« potvrzuje Tokič.

Část továren v Asii po lokálních svátcích v říjnu 2022 už nespustila svoji výrobu. Rejdaři mají nadbytečné kapacity a nedaří se jim je zaplnit, musí tedy zlevňovat. Nicméně je potřeba zmínit, že jejich zisky z posledních dvou covidových letech byly extrémní. Odhaduje se, že rejdařské společnosti například v roce 2021 zdvojnásobily zisky, které generovaly mezi lety 2010–2020.

Nejen cena a poptávka hrají roli

Uzavřené přístavy a problémy s manipulací v nich už nejsou tak zásadním problémem i z toho důvodu, že Čína koncem roku začala pomalu uvolňovat přísná opatření nulové tolerance covidu. Také na letištích se nehromadí obrovské množství nákladu, protože jsou opět běžně využívány i pasažérské lety pro jejich přepravu. Bohužel však stále chybí personál zejména v letecké dopravě a vyhlídky nejsou nikterak dobré.

Dokola skloňovaná »E«: energie a ekologie

Výrazný růst nákladů samozřejmě nezasáhl pouze mezinárodní dopravu, ale sektor logistiky obecně. Dobrým příkladem nestability dnešní doby je intermodální doprava. V průběhu roku totiž došlo k několika úpravám ceníků kombinované železniční dopravy z/do EU přístavů. Vliv na toto měla cena za trakční energii, cena pohonných hmot i celkové náklady na údržbu infrastruktury. Další důležitou otázkou je, jak se do cen bude dále promítat stále větší tlak na ekologii. Již nyní jsou například v cenách námořní přepravy zahrnuty různé »eko« poplatky. Toto je primárně zdůvodňováno tím, že lodě staršího data výroby musí být opatřeny zařízeními snižujícími produkované emise. Na druhé straně jsou nové lodě již vyráběny tak, aby takové normy již splňovaly. Také náklady na »ekologická« paliva jsou vyšší. Přestože jsou ekologické otázky aktuálně velkým tématem, v mezinárodní dopravě stále ještě vítězí cena. Je však otázkou, jak dlouho ještě bude možné volit mezi cenově výhodnější a ekologičtější variantou.

Spotové ceny námořní přepravy v období 7/2020–11/2022 za 40″ kontejner (zdroj: Freightos.com)

Sklady plné drahého zboží, nové je levnější

V Evropě jsou plné sklady staršího zboží, které firmy loni draze dovezly z dalekých krajů. Nyní na trh přicházejí novější produkty, které jsou navíc levnější. Přestože výrobní náklady v loňském roce poměrně dramaticky rostly, stále je nové zboží levnější než to dovezené, do jehož ceny se drahá přeprava výrazně promítla. Přestože některé firmy začaly uvažovat o přesunu výroby blíž trhu odbytu (tedy do Evropy), nebo dokonce tento přesun realizovaly, není jich moc. »Taková věc se nestane ze dne na den. Jedná se o strategické rozhodnutí, které zásadně změní procesy ve firmě, proto od toho mnoho výrobců nakonec upustilo. Případně nechávají v Asii část produkce a druhou přesouvají blíže svým zákazníkům,« dodává Tokič.

Šetřit budeme ještě dlouho?

Současná úroveň cen mezinárodní přepravy zboží je na nejnižší úrovni za posledních několik let. »Firmám, které například námořní přepravu využívají, bych vzkázal, že není na co čekat. Využijte aktuálně nízkých cen a dostupných kapacit,« říká Tokič.

Přestože dodavatelské řetězce se téměř narovnaly a výrazně se zvýšila spolehlivost dodávek nákladu, vyhlídky do budoucna nejsou úplně pozitivní. S ohledem na celkový vývoj ve světě je zpomalování ekonomiky nevyhnutelné. Zároveň již lze vnímat i náznaky pozitivní – tempo růstu inflace se zpomalilo, a nejen Česká národní banka predikuje její snížení o několik procentních bodů. Je otázkou, jak to opět ovlivní poptávku a chuť lidí utrácet. Jak jsme se však v posledních letech přesvědčili, jakákoliv predikce budoucího vývoje, a to i v mezinárodní přepravě z dalekých trhů, je složitě obhajitelná.

(zmk)

FOTO – Geis CZ

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy