Home Domácí Nový Kazachstán: cesta k obnově a modernizaci

Nový Kazachstán: cesta k obnově a modernizaci

FOTO - autor

Na dnešní tiskové konferenci náměstka kazašského ministra zahraničí Romana Vassilenka na pražském velvyslanectví, během níž s ním natočila Česká televize rozhovor, byl mj. představen program politických reforem a řada sociálně-ekonomických opatření, která mají být provedena v blízké budoucnosti prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva.

Za důležité je považována revize pravomocí prezidenta v souvislosti s přechodem od superprezidentské k prezidentské republice se silným parlamentem. Zejména bylo navrženo uzákonit povinnost hlavy státu ukončit členství ve straně po dobu jeho funkčního období a zakázat akimům a jejich zástupcům zastávat funkce ve stranách.

Je nutné ústavně zakotvit normu týkající se blízkých příbuzných prezidenta. Zákon jim zakazuje zastávat pozice politických úředníků a manažerů v kvazi-veřejném sektoru.

Politické reformy se navíc dotknou i zákonodárné moci. Bude přehodnocen postup ustavování a řada funkcí Senátu. Proto se má snížit prezidentskou kvótu v horní komoře parlamentu z 15 na 10 poslanců. Rovněž kvóta Shromáždění lidu Kazachstánu v Majilisu by byla zrušena a převedena do Senátu, ale byla by snížena z 9 na 5 poslanců.

Program politické reformy rovněž počítá se zlepšením volebního systému, modernizací volebního procesu a většími možnostmi rozvoje stranického systému. Poslanci Majilisu budou voleni smíšeným systémem – 70 % poslanců bude poměrných a 30 % většinových. Výrazně se zjednoduší postupy registrace stran. Prahová hodnota pro registraci se sníží čtyřikrát, z 20 000 na 5000.

Je plánována transformace Ústavní rady na Ústavní soud a odstranění trestu smrti jako formy trestu z ústavy.

Obecně lze říci, že iniciativy státu směřují k výrazné transformaci politického systému a administrativně-teritoriální struktury země. Podle Tokajeva bude v rámci jejich provádění provedeno více než 30 změn článků ústavy, sedm ústavních zákonů a více než 15 zákonů. Proto koncem dubna navrhl konání referenda, které by namísto parlamentu schválilo chystané změny ústavy. Je podle něj smysluplnější, aby o ní občané hlasovali přímo. Neuvedl, kdy by se plebiscit měl konat.

Rozhovor s Vassilenkem se připravuje.

(zmk)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here