ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

S náklady na úklid nedopalků, jejich sběr a likvidaci nyní pomůže obcím kolektivní systém NEVAJGLUJ a.s., který vznikl na základě dohody výrobců tabákových výrobků a v těchto dnech obdržel oprávnění k provozu od ministerstva životního prostředí. Podnět k jeho vzniku dal zákon o jednorázových plastech, podle něhož také nedopalky ohrožují životní prostředí. Filtry se totiž rozkládají až 15 let a do okolí se z nich mohou uvolňovat mikroplasty.

Nedopalky cigaret hyzdí mnohá veřejná prostranství, parky, okolí zastávek a venkovních posezení. Obce a města musí investovat čas, energii i peníze do jejich úklidu a odstraňování.

Hlavní povinností kolektivního systému provozovaného společností NEVAJGLUJ a.s. bude zajištění úhrad nákladů obcím na úklid, soustřeďování a další nakládání s odpady tabákových výrobků s filtry (nedopalky). Tyto úhrady budou financovány z příspěvků výrobců, kteří tabákové výrobky uvádějí na trh. Neméně důležitým cílem bude osvěta veřejnosti, zaměřená na omezení odhazování nedopalků v obcích mimo určené sběrné nádoby (tzv. littering).

Spolupráce s kolektivním systémem NEVAJGLUJ a.s. nebude pro samosprávy měst a obcí něčím novým. Řadu let jsou zvyklé na podobný typ spolupráce s kolektivními systémy, které zajišťují zpětný odběr a zpracování vysloužilých elektrozařízení nebo baterií.

Systém je po získání oprávnění na samém začátku: »Abychom mohli naplnit své povinnosti vyplývající ze zákona, musíme uzavírat smlouvy s obcemi tak, abychom ve třetím roce po udělení oprávnění spolupracovali s minimálně 90 % obcí v České republice,« říká Martina Vrbová, ředitelka NEVAJGLUJ a.s. »Obcím, které budou nové spolupráci vstřícné a uzavřou smlouvu ještě letos, budou náležet úhrady již za rok 2023,« dodává. Návrh smlouvy by všechny obce ČR měly obdržet do svých datových schránek v průběhu několika následujících týdnů.

Podle statistik se ročně na světě vyrobí zhruba 6 bilionů cigaret. Jediným správným způsobem zacházení s jejich nedopalky je jejich odhazování do směsného komunálního odpadu, nejčastěji do odpadkových košů, odkud je odpad odstraňován nebo energeticky využíván v souladu se zákonem o odpadech. Více informací lze nalézt na webu www.nevajgluj.cz.

(jb)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here