Home Domácí Počet pracujících důchodců se za 10 let více než zdvojnásobil

Počet pracujících důchodců se za 10 let více než zdvojnásobil

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Počet osob zahrnutých mezi pracovní sílu se u nás za 10 let zvýšil z 5,1 milionu v roce 2011 na téměř 5,6 mil., což představuje více než polovinu obyvatel se zjištěnou ekonomickou aktivitou. Konstatuje to Lenka Jezná z oddělení metodiky, analýz a diseminace sčítání Českého statistického úřadu ve svém článku věnovaném některým poznatkům ze Sčítání 2021, zveřejněném v magazínu Statistika&My.

Podíl zaměstnaných podle Jezné poprvé od Sčítání 1991 přesáhl 50 procent z celkového počtu osob se zjištěnou ekonomickou aktivitou. Za posledních 10 let se přitom více než zdvojnásobil počet pracujících důchodců, kterých bylo v roce 2021 již 566 tisíc.

Mimo pracovní sílu bylo zahrnuto 46,5 % osob se zjištěnou ekonomickou aktivitou, z toho polovinu tvořili nepracující důchodci a necelou třetinu žáci a studenti.

Většina zaměstnaných pracovala v postavení zaměstnance (76,1 %). Jako osoby samostatně výdělečně činné pracovalo 13,6 % lidí a jen jedno procento osob zaměstnávalo v rámci svého podnikání další osoby.

Zaměstnaní podle vybraných odvětví ekonomické činnosti (tis. 2021)

GRAF – Zdroj: ČSÚ

»Více než čtvrtina (27,5 %) zaměstnaných v Česku, u nichž se podařilo zjistit odvětví ekonomické činnosti jejich zaměstnavatele, pracovala v průmyslu. V zemědělství, lesnictví a rybářství pracovalo pouze 3,2 % ze všech zaměstnaných se zjištěným odvětvím ekonomické činnosti,« podtrhuje statistička.

(ici)