Dne 18. října bylo v Pekingu zahájeno 3. Fórum pro mezinárodní spolupráci v rámci Pásma a stezky. Čínský prezident a předseda Si Ťin-pching se zúčastnil slavnostního zahajovacího ceremoniálu a přednesl hlavní projev.

»Během posledních 10 let jsme se drželi svých původních aspirací, pracovali jsme ruka v ruce na podpoře mezinárodní spolupráce v rámci Pásma a stezky a dosáhli jsme plodných výsledků. Spolupráce v rámci Pásma a stezky postoupila z etapy ‚volné malby‘ do etapy ‚malby detailní‘, proměnila plánovací výkresy ve skutečné obrazy, bylo realizováno velké množství přelomových projektů a ‚malých ale krásných‘ projektů, které přinášejí lidem užitek,« uvedl Si.

Prezident doplnil, že během posledních 10 let se Čína zasadila o vybudování globální propojovací sítě vedené ekonomickými koridory, jejíž páteří jsou hlavní kanály a informační dálnice, opírá se o železnice, dálnice, letiště, přístavy a potrubní sítě a pokrývá zemi, moře, vesmír a internet. »Tím jsme účinně podporovali oběh zboží, kapitálu, technologií a personálu z různých zemí a podpořili jsme starověkou Hedvábnou stezku, která trvala tisíce let a v nové éře získala novou vitalitu,« uvedl.

»Hluboce si uvědomujeme, že lidstvo je vzájemně závislé společenství se sdílenou budoucností. Když bude světu dobře, bude dobře i Číně, když bude dobře Číně, bude světu ještě lépe. Kromě toho hluboce si uvědomujeme, že pouze na základě oboustranně výhodné spolupráce můžeme věci udělat, dělat je dobře a dělat velké věci. Společné budování Pásma a stezky zdůrazňuje, že jen tehdy, když všichni přidají palivo, mohou být plameny silné a jen vzájemnou pomocí můžeme dojít daleko. To, co prosazujeme při společném budování Pásma a stezky, je ‚žijme dobře a nechme dobře žít i ostatní‘,« upozornil prezident.

Společné budování Pásma a stezky je navíc založeno na propojení a vzájemné výhodnosti. »Společné budování Pásma a stezky usiluje o společný rozvoj a oboustranně výhodnou spolupráci. Nezapojujeme se do ideologické konfrontace, geopolitických her ani skupinových politických konfrontací. Jsme proti jednostranným sankcím, ekonomickému nátlaku a ‚oddělování a odpojování‘. 10letá cesta prokázala, že společné budování Pásma a stezky je na správné straně historie, odpovídá logice pokroku doby a sleduje správnou cestu světa. Musíme jednat s odpovědným přístupem k historii, lidem a světu, spolupracovat na reakci na různá globální rizika a výzvy, a vytvářet lepší budoucnost míru, rozvoje, spolupráce a výhod pro budoucí generace,« konstatoval prezident.

Si dále oznámil »Osm akcí« Číny na podporu kvalitní společné výstavby Pásma a stezky.

1. Budujeme trojrozměrnou propojovací síť v rámci Pásma a stezky.

2. Podporujeme výstavbu otevřené světové ekonomiky.

3. Rozvíjíme pragmatickou spolupráci.

4. Podporujeme zelený rozvoj.

5. Podněcujeme vědeckotechnologickou inovaci.

6. Podporujeme mezilidské výměny.

7. Stavíme cestu bez korupce.

8. Zdokonalujeme mechanismus mezinárodní spolupráce v rámci Pásma a stezky.

(pr)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here