Škrty v dotacích jsou cestou k likvidaci zemědělství

Agrární komora České republiky (AK) pokládá vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjury o snižování dotačních podpor směřujících do českého zemědělství za prvoplánové a nereálné. Pokud by mělo dojít ke snižování dotačních podpor, musí se uskutečnit v celé Evropě a musí být součástí dlouhodobé koncepce. Podobně se vyjádřil i Zemědělský svaz ČR.

»Pokud chce ministr financí Zbyněk Stanjura zlikvidovat české zemědělství, je na dobré cestě. Navíc přidělené dotační podpory pocházejí z větší části ze zdrojů Evropské unie a jejich výše vychází ze zpravidla sedmiletých plánů Společné zemědělské politiky EU včetně míry národního kofinancování, tedy takový krok není možný. Snížení takzvaných národních dotací, se kterým mimochodem návrh rozpočtu na rok 2023 již počítal, jen prohloubí konkurenční nevýhodu českých zemědělců a do problémů dostane sektory, které jsou už nyní v hlubokém propadu. Národní dotace totiž alespoň částečně vyrovnávají rozdíly mezi členskými státy EU a umožňují investovat veřejné prostředky do lepších standardů welfare, kvality nebo například biosecurity, tedy zabezpečení chovů před potenciálně nebezpečnou nákazou, jakou je ptačí chřipka nebo africký mor prasat,« říká prezident AK Jan Doležal.

»Je pochopitelné, že ministerstvo financí hledá úspory ve státním rozpočtu. V případě krácení dotací zemědělcům se ale jedná o šetření na špatném místě. Snížení podpor v zemědělství by se dotklo konkurenceschopnosti našich producentů a znamenalo by to další zavřené stáje, zlikvidované chovy a vykácené sady. Věříme, že pan ministr Stanjura se zeptá ministra zemědělství na to, kdo a co u nás stojí za zvyšováním cen potravin. Smysl podpor v zemědělství je především v tom, že snižují ceny potravin. Zemědělci by se bez dotací obešli, ale potraviny by musely být o to dražší. Bohužel stávající systém zemědělské politiky vytváří závislost všech zemědělců na podporách a jejich jednostranné krácení pouze v ČR jenom znevýhodní naše producenty,« uvedl předseda ZS Martin Pýcha.

Po vstupu do Evropské unie se ekonomiky jednotlivých členských zemí nacházely v různé kondici a rozdíly přetrvávají dodnes. Původním smyslem dotací mělo být narovnání podmínek v zemědělství, nicméně v současné době dotační podpory přispívají spíše k dalšímu prohlubování těchto rozdílů. ČR má například jednu z nejnižších přímých plateb na hektar v porovnání s jinými zeměmi EU. Zároveň je třeba říct, že zemědělské dotační podpory u nás podléhají zdanění, v čemž jsme v rámci EU opět rarita.

»Co se týká cen zemědělských komodit, ty loni v ČR rostly z poměrně nízkého základu, přičemž v letošním roce zase zaznamenáváme jejich pokles přes vyšší již investované nebo trvající náklady, jako byly vyšší ceny pohonných hmot či minerálních hnojiv a jako stále jsou náklady na energie. Zemědělství je navíc dlouhodobým podnikáním s dlouhými produkčními cykly, porovnávat meziročně cenu na trhu je nevypovídající. Ta totiž mnohdy nemusí odpovídat ceně realizační. Příkladem mohou být vysoké ceny obilovin loni na jaře, tedy v době, kdy zemědělci svoji produkci dávno realizovali. Stejně tak není možné souhrnný zemědělský účet prohlašovat za zisk zemědělců, sleduje totiž pouze hodnotu produkce v daném čase, nikoliv finální realizaci, a tudíž ani hospodářský výsledek zemědělských subjektů. Z toho je jasné, že takto prvoplánové snížení dotačních podpor do českého zemědělství, jak o něm mluví ministr financí, rozhodně nenarovná podmínky na českém trhu mezi jednotlivými články dodavatelsko-odběratelské vertikály a pouze poškodí tuzemské chovatele a pěstitele. Pokud by mělo dojít ke snižování dotačních podpor, musí se uskutečnit v celé Evropě a musí být součástí dlouhodobé koncepce,« dodal Doležal.

Pro pochopení situace v zemědělství je podle Pýchy třeba se podívat do zahraničí. »Oproti ČR je podpora zemědělců v okolních zemích daleko vyšší, a také proto, například v Polsku, mají nižší ceny potravin. V Polsku a Německu mají nejen vyšší dotace, ale také mají zemědělci úlevy na sociálním a zdravotním pojištění. Nám to před rokem slíbil ministr Jurečka, podal na to ruku, ale do teď se vůbec nic nestalo. V případě prosazení záměru dále snížit dotace zemědělcům, bude to další hřebík do rakve českého zemědělství. Nebudou čeští zemědělci, nebudou ani české potraviny. Budeme závislí na dovozech potravin se všemi riziky, které to přináší, a to je především vyšší cena a nedostupnost některých potravin, jako se letos stalo ve Velké Británii. V situaci, v jaké se Evropa a svět nachází je další snižování potravinové soběstačnosti velmi nemoudré, až pro český stát nebezpečné,« uzavřel Pýcha.

(zmk)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy