Technicky vzdělaných lidí si Česko připravuje stále méně

Nerovnováha na pracovním trhu, kdy kromě řemeslníků také stále více chybí vysokoškolsky kvalifikovaní pracovníci v technických oborech, se dál prohlubuje. A klesající počty studujících techniku dávají tušit, že tento neblahý trend se hned tak otočit nepodaří.

Zatímco počet studujících ICT a přírodovědné obory v posledních letech rostl, u technických oborů pak klesal, upozorňuje časopis Statistika&My v článku »Vysokoškolští studenti technických oborů ubývají«. Loni podle něj v Česku studovalo ICT obory na vysokých školách 23 488 osob, což představovalo 7,7 procenta všech vysokoškolských studentů. Jedná se o nejvyšší podíl od roku 2001, od kdy jsou tyto údaje k dispozici. Za posledních pět let se jejich počet zvýšil o 3,5 tis. (o 18 %), a to především díky zahraničním studentům. Ještě rychleji ve stejném období rostl počet studentů přírodovědných oborů, a to z necelých 20 tis. v roce 2017 na 23 500 v roce 2022.

Naproti tomu »svého minima dosáhl počet studentů technických oborů, kterých na konci roku 2022 bylo 37 000, což je o 11 tis. méně než v roce 2017. Velmi výrazně také klesalo jejich zastoupení mezi všemi vysokoškolskými studenty. Ještě v roce 2001 tvořili čtvrtinu, v roce 2022 již pouze 12 %«, konstatoval Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti Českého statistického úřadu.

Celkem tvořila skupina studujících přírodovědné, ICT a technické obory 27 % všech vysokoškolských studentů.

Mezi studenty ICT podle statistiků dlouhodobě převažují muži, v roce 2022 tvořily ženy jen 18 % (4173 studentek). Nicméně ještě v roce 2010 činil jejich podíl pouze 12 %. Obecně se v technické oblasti dlouhodobě angažuje méně žen než mužů, a tak je tomu i v případě vysokoškoláků. Mezi studenty technických oborů bylo evidováno 28 % žen. Naopak v případě přírodovědných oborů převažovaly ženy nad muži, a to v poměru 57:43, což je podobné zastoupení jako mezi všemi vysokoškolskými studenty, kde ženy tvořily 56 %. »U přírodovědných oborů jsou v zastoupení žen patrné významné rozdíly napříč jednotlivými podobory. V biologických a příbuzných vědách bylo studentek 72 %, kdežto v matematice a statistice pouze 38 %,« upřesnila Eva Myšková Skarlandtová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Zajímavé jsou také údaje o podílu cizinců na českých VŠ. V případě ICT oborů se za posledních deset let zdvojnásobil. Loni činil 32 %, v absolutním vyjádření se jednalo o 7601 osob. Napříč všemi obory studovalo v roce 2022 na našich VŠ 18 % cizinců. V přírodovědných oborech přitom zaujímali 23 % a v oborech technických 16 %.

(ici)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy