Včasný záchyt rakoviny slinivky prodlužuje nemocným život

Rakovinu slinivky ročně lékaři diagnostikují v Česku 2400 osobám a téměř 2200 pacientů na ni za stejný časový úsek umírá. Počet případů setrvale roste a v roce 2030 bude rakovina slinivky podle expertů druhým nejčastějším smrtícím nádorem po karcinomu plic. Zachytit nemocné v raném stadiu, a prodloužit jim tak až šestkrát život, je cíl programu včasného vyhledávání karcinomu pankreatu, který odstartoval v Česku v loňském roce.

»Slinivka břišní je velice důležitý orgán, který plní několik funkcí souvisejících s trávením a zpracováním živin. Bohužel stále narůstá počet případů onemocnění pankreatu, včetně rakoviny. Nádory navíc většinou odhalíme až v pokročilém stadiu. Při léčbě je nezbytná intenzivní spolupráce nás gastroenterologů a dalších specialistů – například onkologů, chirurgů nebo radiologů,« uvedl přednosta II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc Ondřej Urban. O tom, jak proti této nemoci bojovat, diskutovaly minulý týden v Olomouci stovky gastroenterologů a lékařů jiných specializací na dvou mezinárodních akcích – XXII. pankreatologickém dni a XIX. Olomouc Live Endoscopy (OLE 2024). »Věnovali jsme se společně nejenom diagnostice a léčbě rakoviny slinivky břišní, ale i tomu, jak nemocné zachytit co nejdřív,« doplnil Urban.

Rakovinu slinivky lékaři ročně diagnostikují 2 400 lidem a téměř 2 200 pacientů na ni za stejný časový úsek umírá. Odhalit přednádorové změny nebo rakovinu tohoto orgánu v rané fázi pomáhá od loňského roku program včasného záchytu vyhledávání karcinomu pankreatu. Je určen pro osoby, jejichž celoživotní riziko tohoto druhu rakoviny je vyšší než 5 %. »V roce 2030 bude rakovina slinivky druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. Snažíme se nalézt nemocné ještě předtím, než se u nich začnou objevovat první obtíže,« vysvětlil Urban.Rizikoví jsou podle něj ti, kteří mají dva a více přímých příbuzných s rakovinou slinivky, trpí opakovanými akutními záněty či chronickým zánětem slinivky břišní. »Ohroženi jsou také nositelé genetických mutací, které dokážeme identifikovat u osob i s jinými nádorovými onemocněními,« dodal.

U nemocných zachycených až v případě pokročilého stadia rakoviny se podle Urbana průměrná doba dožití pohybuje kolem 1,5 roku. Pokud se podaří odhalit pacienty včas, mohou žít až šestkrát déle. »Naděje dožití je v takovém případě 9,5 let,« uvedl Urban.

Zvýšit počet specializovaných center

Vyšetření rizikových osob provádí lékaři jednou ročně ve specializovaných centrech. Pacienta mohou doporučit praktičtí lékaři, gastroenterologové, chirurgové, onkologové nebo genetici. »Rizikové osoby v těchto centrech pravidelně podstupují vyšetření slinivky magnetickou rezonancí a endoskopickou ultrasonografií,« řekl předseda České gastroenterologické společnosti a přednosta II. interní gastroenterologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové Ilja Tachecí. Do programu je momentálně zapojeno 18 pracovišť, odborníci usilují o to, aby se jejich počet navýšil na 30. »Pro pacienty jsou velmi důležitá i z toho důvodu, že v nich jejich nejlepší možnou léčbu posuzuje tým odborníků z různých specializací. Získají zde komplexní péči,« doplnil Tachecí.

K multidisciplinárním týmům do specializovaných center v Česku se dostává dosud pouze přibližně 50 % pacientů s rakovinou pankreatu. Podle Urbana to souvisí s tím, že je karcinom pankreatu u nemocných odhalen většinou pozdě. »Centra už jim v této fázi často nemohou pomoci. Nemocní jsou navíc mnohdy v takovém stavu, že je pro ně návštěva, zejména vzdálenějších zařízení, velkou komplikací,« vysvětlil Urban. »Pokud se nám díky programu včasného záchytu podaří odhalovat rakovinu slinivky v raném stadiu, zvýší se také podíl nemocných léčených ve specializovaných centrech s lepšími výsledky,« dodal.

(jad)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy