Home Domácí Vrcholí Evropský týden recyklace baterií

Vrcholí Evropský týden recyklace baterií

Tento týden se v řadě evropských zemí, včetně České republiky, slaví již 8. ročník Evropského týdne recyklace baterií. Cílem je připomenout veřejnosti důležitost třídění a recyklace baterií. Vždyť každý den se v Evropě do oběhu dostane zhruba 13,3 milionů baterií, ročně pak 3,33 miliard, z nichž přibližně tři čtvrtiny jsou předány na recyklaci.

Tradice evropského svátku recyklace baterií vznikla už před osmi lety a může nás těšit, že to bylo díky iniciativě České republiky. Od roku 2015 jsme si vždy 9. září připomínali Evropský den recyklace baterií. Vyhlašovatel této události evropská asociace EUCOBAT, která reprezentuje 25 kolektivních systému pro zpětný odběr baterií z 19 evropských zemí, se od roku 2018 rozhodla svátek recyklace baterií rozšířit na celý týden. Cílem je ještě zvýšit osvětu a povědomí evropské veřejnosti o významu třídění a recyklace baterií.

Vznik iniciovala společnost ECOBAT, která v ČR již přes 20 let zajišťuje sběr, třídění a následné zpracování všech odpadních baterií. V rámci své činnosti se ECOBAT také aktivně podílí na vzdělávání dětí a široké veřejnosti. Je zakladatelem a hlavním partnerem školního vzdělávacího programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět a pravidelně se zapojuje do vzdělávacích akcí pro veřejnost pořádaných městy a obcemi a také úzce spolupracuje s krajskými úřady v rámci šíření osvěty a důležitosti odpovědného a bezpečného nakládání s bateriemi. ECOBAT zajišťuje osvětovou kampaň ECOCHEESE zaměřenou na sběr baterií v domácnostech prostřednictvím atraktivních sběrových krabiček, které distribuuje zdarma.

Baterie jsou všude kolem nás

Význam recyklace baterií v posledních letech nabývá na významu. Jde nejen o tradiční spotřebitelské přenosné baterie, které běžně používáme v každodenním životě, včetně tužkových nebo knoflíkových baterií, ale do centra pozornosti se dostávají baterie využívané v elektromobilech, e-kolech nebo e-koloběžkách. Zvyšuje se i množství baterií v moderních přístrojích, jako jsou smartphony, notebooky, e-čtečky nebo chytré sportovní hodinky. Všechny baterie z těchto zařízení dříve či později doslouží a bude třeba zajistit jejich ekologickou a zároveň i ekonomicky udržitelnou recyklaci.

Ze sta kilogramů použitých baterií lze získat díky recyklaci minimálně 74 kilogramů ušlechtilých kovů nebo jejich slitin. Z tužkových baterií jde především o železo a mangan, z dalších typů baterií pak také kobalt, nikl, měď nebo i stříbro. Jejich opětovným využitím chráníme přírodu před zbytečnou těžbou nerostných surovin. Zároveň zamezujeme uvolňování škodlivých látek z baterií, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody.

»Každoročně lidé v ČR celkem odevzdají zhruba 1700 tun použitých baterií. Na recyklaci tak končí necelá polovina baterií, které se dostanou do oběhu, přibližně jde o 45 procent. Stále platí, že máme co zlepšovat, protože ta druhá polovina končí neznámo kde. Podle nejrůznějších analýz odpadu dnes jen málokdo vyhodí baterie do směsného odpadu. Pravděpodobné je tedy, že lidé vybité baterie shromažďují doma a dlouho jim trvá, než je odnesou na sběrná místa. Což je škoda, protože tím oddalují čas, kdy mohou být efektivně zpracovány a materiály z nich znovu sloužit,« říká obchodní ředitelka společnosti ECOBAT Kateřina Vránková.

Najít sběrné místo je snadné

Odevzdávat baterie k recyklaci je velmi snadné – aktuálně je v ČR více než 28 tisíc sběrných míst. Vybité baterie můžete odevzdávat v obchodech všude tam, kde se baterie prodávají. Sběrná místa jsou i v některých školách, městských a obecních úřadech nebo ve firmách. Své nejbližší sběrné místo si můžete najít také zde.

(zmk)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here