Home Domácí 104. výročí vzniku státu: demonstrace, slavnostní shromáždění i pietní akty

104. výročí vzniku státu: demonstrace, slavnostní shromáždění i pietní akty

FOTO - pixabay

Zítra je 28. října, Den vzniku samostatného československého státu, který se slaví jako státní svátek České republiky. U této příležitosti se bude konat mnoho akcí. V Praze i v jiných městech se uskuteční tradiční pietní akce. Prezident Miloš Zeman jmenuje nové generály a večer udělí státní vyznamenání. Vyjmenovat všechny akce snad ani nelze, proto připomeneme jen některé mimo ty »hlavní«.

Na 14. hodinu svolal Plán Česká republika na 1. místě! další protivládní demonstraci na Václavské náměstí. Kdo se o celou záležitost zajímá, určitě ví, že došlo k různým třenicím mezi organizátory a tak vyjmenovávat, kdo vystoupí, asi nejde. Co je jisté, je to, že před zahájením, zhruba od 13 hodin proběhne hudební vystoupení několika hostů a samotný začátek demonstrace obstará představení zdravotníků – dobrovolníků, kteří se na demonstracích starají o zdraví účastníků. Přenos z demonstrace by měl být zde.

Ještě předtím ale proběhne od 12.00 v sále Míčovny na Pražském hradě slavnostní shromáždění k 104. výročí vzniku Československé republiky. Akci pořádá Český svaz bojovníků za svobodu, Sdružení vojenských a válečných veteránů, Sdružení politických vězňů a pozůstalých, Sdružení domácího odboje a partyzánů, Sdružení českého národního povstání v součinnosti s Kanceláří prezidenta České republiky, Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí a dalšími odbojovými a vlasteneckými spolky a organizacemi České republiky. Úvodní slovo pronese předseda ČSBS Jaroslav Vodička, s hlavními projevy vystoupí dvojnásobný prezident ČR prof. Václav Klaus a prof. JUDr. Václav Pavlíček, Csc. Zdravice přednesou europoslanci a členové Poslanecké sněmovny PČR. Je připraven i hudební program, vše bude přenášeno na tomto odkazu.

Poté ve 14 hodin proběhne u pomníku »Praha svým vítězným synům« Pod Emauzy v Praze 2 pietní akt k uctění památky padlých legionářů a vzniku Československa.

Je třeba také zdůraznit, co se zítra konat nebude. Možná se k vám také dostala informace o plánovaném obsazení budovy České televize. Tuto informaci dementuje například vysokoškolský učitel, politik, spisovatel, ekonom, novinář a úspěšným blogerem (téměř milión nezávislých přečtení) na radimvalencik.pise.cz Radim Valenčík. »Důvěryhodné je jen to, za čím stojí konkrétní lidé, kteří se k té či oné aktivitě doložitelně přihlásili a kteří se svou přecházejí a nikoli jednorázovou aktivitou propracovali k důvěře ze strany veřejnosti,« uvedl Valenčík.

Za Plán Česká republika na 1. místě! 24. října poslal Ladislav Vrabel K rukám generálního ředitele České televize Petra Dvořáka následující text:

»Žádáme Vás tímto o umožnění desetiminutového vystoupení v přímém přenosu na programech ČT1 a ČT24 dne 17. listopadu v 17.00 hodin.

Česká televize dle §2 Zákon č. 483/1991 Sb., Zákona České národní rady o České televizi poskytuje službu za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat mediální pluralitu.

Dle § 2, odst. jsou hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání zejména: poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů.

Občané ve dnech 3. září a 28. září vyjádřili svou přítomností na demonstracích pod názvem Česká republika na 1. místě! ve vysokém počtu svou náklonnost k Plánu Česká republika na 1. místě!. 3. září občané podporující Plán Česká republika na 1. místě! zaplnili část Václavského náměstí v počtu okolo 100 000 lidí. 28. září občané demonstrovali v rámci Plánu Česká republika na 1. místě! v devíti městech současně a účast na této druhé demonstraci byla pravděpodobně vyšší, než na demonstraci pořádané dne 3. září. Online demonstraci Česká republika na 1. místě! na našich kanálech sledoval přibližně jeden milion lidí.

12. října zástupci Plánu Česká republika na 1. místě! předali prezidentu republiky Petici za odvolání vlády a vypsání předčasných voleb z odůvodněním neschopnosti současné vlády Petra Fialy čelit bezpečnostním hrozbám státu a selhání v zajištění ekonomické stability státu a jeho občanů.

Prezident republiky vyzval občany k větší aktivitě v rámci prosazování svých požadavků demokratickou cestou a doporučil využít na článek 23 Listiny základních práv a svobod, jež je nedílnou součástí ústavního pořádku České republiky.

Dle Plánu Česká republika na 1. místě! se snažíme demokratickými způsoby informovat veřejnost České republiky o možnosti zapojení se do petiční činnosti a vystoupení v České televizi je dalším krokem Plánu Česká republika na 1. místě!.

Tímto Vás, jako správce veřejnoprávní instituce žádáme o možnost vystoupení v televizi a přednesení našeho návrhu široké veřejnosti České republiky. Zastupujeme početně dostatečně silnou skupinu obyvatelstva, aby byly naplněny podmínky výše uvedených paragrafů Zákona 483/1991 Sb., Zákona České národní rady o České televizi.«

Tím potvrdil, že další demonstrace se plánuje 17. listopadu.

(zmk)