Home Domácí Čeští drůbežáři ruší klece pro nosnice, kapacita alternativ stoupla na 42 procent

Čeští drůbežáři ruší klece pro nosnice, kapacita alternativ stoupla na 42 procent

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Podle posledních dat z evidence státního podniku ÚED v Ústrašicích pod tlakem zákazu klecových chovů nosnic, k němuž dojde v České republice za tři a půl roku, chovatelé přestavují stáje už nyní. Kapacita pro ustájení slepic v alternativách se zvýšila z 16,6 procenta v roce 2017 na letošních 41,6 procenta.

Přesto hrozí, že pro vejce z těchto chovů nenajdou uplatnění, protože na domácí trh stále bude moci proudit levnější produkce z klecových chovů ze zahraničí. Hlavní dovozci konzumních vajec, jako jsou Polsko či Lotyšsko, o podobném zákazu neuvažují.

Chovatelé drůbeže předělávají prozatím převažující obohacené klecové systémy nejčastěji na podlahový chov, v němž se aktuálně nachází 39,5 procenta nosnic. Většinou přestavují starší haly na míru novým technologiím, méně pak staví celé nové objekty. Dále 1,6 procenta nosnic je chováno ve výbězích a pouhého půl procenta představují biochovy, jejichž podíl se v posledních letech prakticky nezměnil. Podniky musí veškeré předělávky stihnout do 1. ledna 2027, kdy začne v ČR platit zákaz klecí pro nosnice, a tak investují do ustájovacích míst velké finanční prostředky. Podle odhadu Českomoravské drůbežářské unie (ČMDU) budou potřeba ještě další tři miliardy korun vzhledem ke zdražování stavebních nákladů a nákladů na nové technologie. »Vítáme podporu investic v rámci prvního kola Programu rozvoje venkova EU na přestavby klecových systémů. Alokace finančních prostředků, která byla schválena v národním strategickém plánu Společné zemědělské politiky EU, ale nebude pro chovatele dostačující,« přibližuje situaci předsedkyně ČMDU Gabriela Dlouhá.

Řada podniků však zvažuje kvůli vysokým nákladům a nízkým výkupním cenám skončit po roce 2026 s chovem nosnic úplně. Podle dotazníku, který provedly letos v březnu Agrární komora České republiky (AK) a ČMDU mezi malými a středními podniky ze svých členských základen, neplánuje v tomto podnikání dále pokračovat 61,5 procenta respondentů a pouze 38,5 procenta dotázaných se zamýšlí věnovat chovu nosnic i nadále.

Kapacity pro nosnice dle typu ustájení ČR (v procentech)

Typ technologie/Rok2017201820192020202120221. 3. 2023
0 – bio0,40,40,40,40,40,50,5
1 – výběh0,30,60,81,01,31,41,6
2 – podlahový chov, voliéry15,915,724,930,936,237,139,5
3 – obohacené klece83,483,373,967,762,161,058,4
Zdroj: ÚED

Nejistotu chovatelů zvyšuje také skutečnost, že zákaz klecových chovů nosnic nebude platit v celé Evropské unii, na což AK a ČMDU opakovaně upozorňovaly. Český trh je řízen poptávkou po co nejnižší ceně a vejce z neklecových chovů jsou dražší. Nicméně producenti levnějších konzumních vajec z klecových chovů, kterými zásobují zahraniční obchodní řetězce své české pobočky, se budou moci do ČR dovážet dál i po roce 2027. Žádný zákaz je netlačí a mohou si dovolit přestavovat pomalejším tempem. Zatímco v ČR bylo ke konci loňského roku chováno v obohacených klecových systémech 61 procent nosnic, v Polsku se jednalo o 71,8 procenta a v Lotyšsku o 69,3 procenta. Na Slovensku, odkud se do ČR rovněž dovážejí konzumní vejce, jde dokonce o 73,7 procenta. »Průměr v Evropské unii činí 43,2 procenta, přičemž západoevropské země přešly z konvenčních klecí rovnou na alternativní systémy ustájení z důvodu vyšší kupní síly obyvatelstva, zatímco v ČR si obchodní řetězce diktovaly velké objemy levných vajec. To vše zvyšuje nejistotu tuzemských chovatelů drůbeže, kteří se obávají o možnost uplatnění vlastní produkce konzumních vajec na domácím trhu, protože v takto nerovných podmínkách oproti jiným státům je velmi obtížné takzvaně udržet se alespoň nad vodou nebo dokonce generovat zisk,« sděluje prezident AK Jan Doležal.

Kapacity pro nosnice dle typu ustájení 2022 ČR a největší dovozci (v procentech)

Typ technologie/ZeměČeská republikaPolskoLotyšskoSlovensko
0 – bio0,50,70,20,2
1 – výběh1,46,23,03,7
2 – podlahový chov, voliéry37,121,327,522,4
3 – obohacené klece61,071,869,373,7
Zdroj: Evropská komise

Po evropské občanské iniciativě Konec doby klecové, kterou podepsalo 1,4 milionu lidí, a Evropská komise se tímto tématem musela začít zabývat, se začalo mluvit také o celoevropském zákazu. Organizace Copa Cogeca, která hájí zájmy řady evropských zemědělských organizací včetně AK, vypracovala dopadovou studii pro různé scénáře vývoje v letech 2025, 2035 a 2045. Ve všech varuje před poklesem produkce a zvýšením dovozů, což přesně pocítí od roku 2027 právě čeští chovatelé nosnic.

Se zákazem klecových chovů nosnic souvisí další problém. V posledních letech se v Evropě šíří ptačí chřipka s větší intenzitou než dřív a drůbež v alternativních typech ustájení může drůbež odolávat tomuto vysoce nakažlivému virovému onemocnění s většími obtížemi. »V alternativních systémech ustájení jsou nosnice daleko více náchylné k nebezpečným nákazám typu salmonel a virů ptačí chřipky. O tom jsme se mohli přesvědčit v chovu na Tachovsku koncem loňského prosince, kde muselo být utraceno 750 tisíc nosnic, což výrazně zamávalo se stavy nosnic v ČR. Tento chov doposud nebyl zcela obnoven z důvodu nedostatku chovného materiálu,« dodává Dlouhá.

(zmk)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here