Home Domácí Co je nejčastější vstupenkou do českých věznic a kdo tvoří jejich osazenstvo

Co je nejčastější vstupenkou do českých věznic a kdo tvoří jejich osazenstvo

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Magazín Statistika&My zveřejnil ve svém květnovém vydání článek »Statistika za mřížemi«, v němž se jeho autor Pavel Černý z Českého statistického úřadu zabývá výkonem trestu odnětí svobody v České republice. Úvod přirozeně věnuje shrnutí základních fakt: Vězeňská správa České republiky aktuálně spravuje 25 věznic s pěti pobočkami, 10 vazebních věznic a tři ústavy pro výkon zabezpečovací detence. K poslednímu dni minulého roku v nich pobývalo 17 498 odsouzených osob, 1438 obviněných a 116 chovanců detenčních ústavů. Personál Vězeňské správy přitom čítal celkem 10 837 osob.

Počty vězněných a personálu Vězeňské služby ČR

Zdroj: Vězeňská služba ČR

Převažují muži v produktivním věku

K výkonu trestu odnětí svobody loni podle zveřejněných údajů nastoupilo 9219 »hříšníků«, průměr za předchozích 10 let přitom činí 9321 osob. Do vazby bylo vzato 3722 lidí a pobyt v detenčním zařízení zahájilo devět osob. Propuštěno na svobodu pak bylo 10 153 vězňů, z toho 2873 podmíněně.

»Mezi odsouzenými jednoznačně převažují muži, je jich téměř 92 procent. Z hlediska věku se nejvíce odsouzených nachází v kategorii mezi 30 a 40 lety. Silné zastoupení mají i odsouzení ve věku od 25 do 50 let,« uvádí Černý.

Počty osob podle věku

Zdroj: Vězeňská služba ČR, SLDB 2021

Osob mladších 18 let bylo koncem roku ve vězení 42 a 80letých nebo starších osm. Podíl mladistvých na celkovém počtu odsouzených přitom v posledních 11 letech nepřetržitě klesal, a to z 0,69 % v roce 2012 na loňských 0,24 %.

Počty mladistvých mezi odsouzenými (k 31. 12. daného roku)

Zdroj: Vězeňská služba ČR

Nejčastěji se »bručí« za krádeže

»Nejčastějším trestným činem, kterého se odsouzení dopustili, byla krádež. Trest za ni si loni odpykávalo 7375 osob. Druhou příčku s 3361 potrestanými zaujalo maření výkonu úředního rozhodnutí a na třetím místě skončilo porušování domovní svobody s 2575 odsouzenými. Za vraždu pobývalo loni v českých věznicích 1034 osob a znásilnění mělo na svědomí 653 osob, včetně osmi žen,« vypočítává Černý.

Četnost vybraných trestných činů osob vykonávajících trest odnětí svobody (k 31. 12. 2022)

Zdroj: Vězeňská služba ČR

Doba, na kterou byli odsouzení zbaveni svobody, se podle Černého nejčastěji pohybuje mezi jedním a dvěma roky, poměrně častý je rovněž pobyt za mřížemi v délce dvou až pěti let. Na 15 a více let bylo odsouzeno 519 osob, doživotní trest si odpykávalo 47 odsouzených. Těch posledních bylo nejvíce ve věku 45 až 50, resp. 55 až 60 let. V obou těchto věkových kategoriích se nacházelo po 12 osobách. Věkové rozmezí 50 až 55 let se týkalo osmi doživotně odsouzených osob, méně než 35 let bylo dvěma doživotním vězňům.

Počty odsouzených podle délky nařízeného trestu

Zdroj: Vězeňská služba ČR

Většina vězňů jsou recidivisti

Zhruba třetina odsouzených pobývala ve vězení poprvé, něco málo přes 20 % absolvovalo svůj druhý trest odnětí svobody. Trojnásobná recidiva byla zaznamenána u 14 % vězňů a čtvrtý či další pobyt za mřížemi absolvovalo 31 % odsouzených. Více než desáté odnětí svobody se týkalo 272 uvězněných.

Z doživotně odsouzených bylo ve vězení poprvé 23, podruhé devět, potřetí tři a počtvrté pět osob. Pátý trest si odpykávali tři doživotně odsouzení a šestý až devátý vždy po jednom, vypočítává dále Černý.

Jak dlouho si obvinění pobyli ve vazbě

Více než dva roky strávilo ve výkonu vazby ke konci minulého roku sedm obviněných, jeden až dva roky pak dalších 133. Do dvou měsíců trvala vazba 474 osobám, dva až čtyři měsíce 358 obviněným a mezi čtyřmi měsíci až rokem ve vazbě pobývalo 466 osob, doplňuje Černý.

Vzdělanost, vzdělávání a práce »za mřížemi«

Černý se také zabývá vzdělanostní strukturou vězňů a jejich aktivitami »za mřížemi«. Více než polovina všech odsouzených má pouze základní vzdělání nebo základní vzdělání ani nedokončila. Další třetina jsou vyučení bez maturity. Maturitu má desetina odsouzených a vysokoškoláků jsou v českých věznicích jen necelá dvě procenta.

Podíly osob podle dosaženého vzdělání

Zdroj: Vězeňská služba ČR, SLDB 2021

Denní zaměstnanost se loni týkala v průměru 7255 vězňů. V nepracovním provozu bylo zařazeno do vzdělávacích programů 735 odsouzených, do terapeutických programů 639 osob a na práce bez odměny v rámci programu zacházení 510 vězňů. Všechny uvedené programy mají odsouzeným sloužit k usnadnění budoucího uplatnění na pracovním trhu.

Průměrná měsíční odměna odsouzených loni činila 6197 korun, což je o 388 Kč více, než během roku 2021.

Skoro třetina cizinců jsou Slováci

Ke konci minulého roku pobývalo v českých věznicích 1459 cizinců, z nichž 32 % tvořili Slováci. Druhou nejpočetnější skupinou vězněných cizích státních příslušníků byli Ukrajinci (15 %), následovaní Vietnamci (11 %), dále Poláky (pět procent), Rumuny, Moldavany a Srby (všichni po čtyřech procentech). Rusům s jedním procentem přitom patřila až 10. příčka žebříčku. »Celkem u nás byli evidováni vězni z 69 cizích zemí, včetně např. Nepálu, Jamajky, Paraguaye nebo Bangladéše,« uzavírá Černý.

(ici)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here