Co nás čeká

Měl jsem takový obyčejný plán, popřát svým nejbližším, známým a spolupracovníkům vše nejlepší do roku 2023, a tak jsem nechystal nic zvláštního, jen připomínal to nejzásadnější, že oslava Vánoc a konce roku je neodmyslitelně spojena se zimním slunovratem, a tedy i s novým začátkem, a všechny další oslavy se na tento základní impuls jen postupně spíše nábožensky nebo ideologicky naroubovaly. Ovšem odpovědi po přání většinou končily tím, abych sdělil nějakou svou vizi pro nadcházející rok. Pokud bylo přání telefonické, snažil jsem se podle svých informací a znalostí nastínit, co se může stát, v ostatních případech jsem slíbil, že něco napíšu. A sliby se mají plnit, tak prosím, zde je pár poznámek.

Nejprve tedy jaký je současný stav. Svět je rozdělen, není bipolární a už vůbec ne takový, že by jeden stát byl schopen svou vůli vnutit komukoliv. Vzpomeňte na výprask NATO v Afghánistánu po 20 letech okupace. Jsou jasná tři centra moci, a to jednak USA se svými evropskými satelity, které zahrnují necelou miliardu obyvatel planety, ale přes krizi, kterou procházejí, stále tvoří významný podíl světového hospodářství a pro nedostatek vlastních surovin jsou ochotny vést válku kdekoliv. Dále to je ČLR s cca 1,4 mld. obyvatel, která sice také nemá dostatek surovin na vlastním území, ale po celou dobu svého ohromujícího ekonomického rozvoje si je zabezpečila nejen nákupem, ale i investicemi po celém světě, zejména v Africe ale i v Asii a Evropě. A má dnes nejsilnější ekonomiku světa právě proto, že je nezadlužená, naopak je v pozici věřitele, a to i u USA. Přes devastující 90. léta zůstává třetím centrem Ruská federace s necelými 150 mil. obyvateli, která má dostatek surovin, je schopna technologicky rozvíjet všechny obory a čelí právě pro své surovinové bohatství silnému tlaku těch, kteří suroviny chtějí a potřebují.

Tlak je jak politický, tak ekonomický téměř odevšad, ale i vojenský, který je ovšem jen od těch, kteří si myslí, že místo obchodu budou hrozit silou, případně přímo vojensky zasahovat. Česká republika, žel, je jako součást EU a NATO navíc se současnou slouhovskou vládou součástí toho bezvýznamného satelitu USA, o kterém se rozhoduje, resp. který plní cizí příkazy, tu a tam je za ně pochválena, aby měli držitelé moci argumenty pro konzumenty, že tak to má být, tak je to dobře. EU promarnila svou šanci stát se čtvrtým pevným bodem multipolarity, když neformulovala svůj zájem a smířila se s falešnou tezí o euroatlantické civilizaci.

Proto je zajímavější, že se tvoří čtvrtý a pátý pevný bod moci, a to je zejména muslimský, nikoliv pouze arabský, svět, který dnes vyjadřuje své zájmy zejména nároky Turecka či společnými nároky států OPEC. Vidíme to na silné pozici SAE, Kataru, ale i dalších států, včetně Íránu, když jejich spolupráce byla dříve spíš nepravděpodobná. A protože spolupráce začala, vyrostl i význam těchto států. Čtvrtá pozice je dána silnější ekonomikou proti Indii, která přes jasný lidský potenciál nemá pozici současných největších dodavatelů ropy a plynu. Ale Indie právě pro svůj lidský potenciál a schopnost spolupráce se rýsuje jako pátý nepominutelný hráč světové politiky. Otázkou zůstává, jak se v nejbližší době vyvine situace v Brazílii a v silných afrických zemích a jak do světové politiky promluví nejen Jihoafrická republika, ale další ekonomicky nepominutelné země právě Afriky.

Když si vezmu do úvahy, že spolupráce v rámci BRIX (Brazílie, Ruska, Indie, Číny a JAR) funguje, a to nejen na ekonomické úrovni, ale i na politické, což se ověřilo při hlasování o rezoluci OSN o Ruské speciální vojenské operaci na Ukrajině, kdy státy BRIX, resp. Šanghajské organizace pro spolupráci nehlasovaly pro rezoluci a pokud nebyly proti, tak se zdržely hlasování, rýsuje se nám tady určitý základ nového vícepolárního světa, kde se tzv. západní svobodný svět, tedy USA a jeho satelity, ocitne v tlaku těch, kteří si nebudou chtít dát mluvit do svých zájmů. A vrátí nejen USA, ale také svým bývalým kolonizátorům letité ponižování a vykrádání přírodního bohatství a budou formulovat vlastní politické, ekonomické a společenské zájmy. Tyto státy vidí, že se suroviny, o které je v minulosti kolonizátoři připravili a založili na tom své bohatství, dnes ukazují jako základní podmínka pro uchování vlastní suverenity. Proto také budou spolupracovat s těmi, kteří jsou ochotni se o suroviny rozdělit za cenu akceptovatelnou, nikoli za ceny, které jsou dál vykrádáním ekonomiky.

Nás čeká prezidentská volba, ta podle kandidátů, kteří nám zbyli, je také bloková. Žel, na jedné straně jsou návrhy podporované pětikoalicí, tedy Diviš, Fischer, Hilšer, Nerudová a Pavel. Proti nim stojí kandidáti, kteří tvoří alternativu, tedy Babiš, Bašta, Středula a Zima. Myslím, že pokud máme výhrady k současné politice pětikoalice, je nutné vybírat z alternativních kandidátů, kteří jsou schopni formulovat skutečný národní zájem, neklanět se Bruselu nebo za oceánem, ale bojovat za vlastní lidi doma. Dávejte si pozor na to, kdo přikyvuje vládě a prodává nás ještě víc než v devadesátých letech v privatizaci, kdo by provedl měnu suchou cestou přijetím eura a ztratil další nástroj na řízení hospodářství, tedy měnovou politiku. Kdo mluví o tom, za co by utrácel Vaše daně, které platíme nejen z příjmu, ale všichni při každém nákupu ve spotřební dani nebo DPH. Jestli to je ve prospěch nás plátců daní nebo ve prospěch cizích účtů tady i v zahraničí.

Češi byli a stále jsou nejzápadnější slovanský národ, vždy jsme byli ve středu Evropy a naše šance na úspěch a prosperitu byla dána tím, jak jsme byli schopni se bránit tlakům sousedů, abychom na ně pracovali, jak jsme byli schopni formulovat vlastní zájem a spolupracovat s těmi, se kterými jsme si jako Slované blízcí na severu, východě i jihu. Na to nesmíme zapomínat, i když nás budou chtít přes náš nádherný, melodický jazyk označit za součást západní civilizace, za Kelty či jinak nesmyslně.

Rok 2023 bude rokem bojů o charakter naší země. Buď si necháme vnutit slouhovský postoj současné pětikoaliční vlády, nebo zvedneme hlavu a budeme chránit svou identitu a suverenitu rozhodování. Nebude to lehký rok.

Vojtěch Filip

Související články

19 KOMENTÁŘŮ

 1. Je mi z Vás všech smutno….Kritizujete a pochlebujete se, ale budete se divit, až tu v Česku budou lítat rakety a ničit vaše domy,majetky ….

 2. Taky by si už Filip mohl dát s tím Babišem pokoj. Vždyť kolaborace s ním byla jednou z příčin zániku levice v této zemi. A v čem by jako měl být alternativou? Jen v nepodstatných otázkách.
  Stejně tak Středula. To je zcela konformní a prorežimní kandidát. Proto byl asi dosazen do čela zdejších žluťáckých odborů.

 3. Korunu tomu soudruhu Filipe nasazujete neznalostí češtiny když použijete velké písmeno tam kde to pravidla nedovolují (“Ruské speciální vojenské operaci na Ukrajině). Zde jsou pravidla kde se velké písmeno použije :

  Vlastní jména (jména osob, měst, řek, států, organizací apod.)
  Vyjádření zvláštního vztahu k osobě či věci (v dopisech apod.)
  Začátek větného úseku (včetně nadpisů a titulků)
  Asi zlobí překladač???

  • Když už je ten silvestr (nebo Silvestr?) a citují se tu pasáže z pravopisu, je tam i toto:
   Významné dějinné události a období
   U mnohých pojmenování označujících historické události staršího data se uplatňuje tradiční způsob psaní.

   S malým písmenem se píšou spojení obsahující slovo válka (rozlišující přívlastky k jejich identifikaci jsou postačující): první světová válka, druhá světová válka, třicetiletá válka, stoletá válka, válka růží, falklandská válka, válka Severu proti Jihu atp., dále např. červnové povstání (v r. 1848), národní obrození, první republika, třetí císařství, vestfálský mír, heydrichiáda, postupimská konference, jaltská konference.

   S malým písmenem se píšou i obrazná pojmenování jako sametová revoluce, pražské jaro (= události na jaře 1968) atp.

   S velkým písmenem se např. píšou: Velká francouzská revoluce, Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (místo tohoto názvu se užívá i H/helsinská konference).

   S velkým i malým písmenem se např. píšou: K/květnová revoluce (= revoluce v květnu 1945), P/pražské povstání.

   ONO TO ASI TAK JEDNOZNAČNÉ NEBUDE 🙂

   • Naopak je to velmi jasné : Označení významných událostí nebo dějinných období, …
    Do této kategorie patří i názvy opakujících se akcí, svátků, soutěží a jejich trofejí, vyznamenání a cen.

    Pražské povstání, Velká francouzská revoluce, Letní olympijské hry 2012 v Londýně, Den pro světlušku, Štědrý den, Hromnice, Svátek všech zesnulých, Zlatá tretra, Světový pohár ve sjezdovém lyžování, Cena Alfréda Radoka, Řád bílého lva, Nobelova cena míru

    Další příklady:

    Abych načerpal inspiraci pro kultivování naší zahrady, zavítám letos i já s prarodiči na výstavu Zahrada Čech.
    V rámci Měsíce knihy mají knihovny po celé republice pro své čtenáře připraveno množství zajímavých přednášek.
    Nejdůležitějším dnem velikonočních svátků je dozajista Velikonoční pondělí.

    Pamatuj!
    Všeobecně negativně chápané událostí či období píšeme s malým písmenem!

    Učitel dějepisu nás dnes bez předchozího ohlášení vyzkoušel z husitských válek,
 což bylo pro většinu třídy skutečně nemilým překvapením.
    Informace k průběhu druhé světové války je možné v učebnici nalézt na stranách
 24–39.

    • taxe tu teď začnem předhánět, kdo umí lépe “ctrl cé” “ctrl vé” – až z toho bude “ctrl vécé” 🙂 . Asi takhle: osobně bych spojení “Ruské speciální vojenské operaci na Ukrajině” nenapsal ani na začátku věty, ale o tom asi řeč není 🙂
     Z

    • Jste bílou vránou na tomto webu kde někdy novinařina pláče, válka není nic pozitivního, užijte si nový rok

    • Zbyšku, termínu “Ruská vojenská operace…” není podstatné zda se píše s verzálkou nebo mínuskou. Tuto formulaci používají pouze kremelské rohožky, což se zcela určitě píše s malým “ká”….

  • Aha! Lingvista Českého jazyka…
   “…Lingvista neboli jazykovědec je odborník zabývající se lingvistikou, vědou zkoumající přirozený jazyk. …”
   S pravidly jsem byl vždy na štíru, ale o ně moc nejde….

 4. Pane doktore,přeji Vám i blízkým ,štěstí,zdraví ,dlouhá léta.Čtu příspěvky a je mi smutno ,že ani komunisté nedovedou bránit své lidi.Úkrok do zapomění je bolestný a o to je horší současnost patřící fašistům,darebákům,lhářům a zlodějům.Demokracie přinesla zmar Československa a válku.Nový rok bude hnusný a hnusnější.

  • Současní zastánci minulých pořádků jsou zjevně v depresi. Všude vidí jen fašisty, lháře a darebáky. Je mi jich líto. Žít v takovém světě asi musí být utrpení. Ještě že my ostatní žijeme ve světě úplně jiném.

  • Soudruhu, jak se srovná váš marxismus s faktem, že s. Filip je majitelem právní kanceláře?? A jako doktor práv i příslušníkem té špatné třídy??

   • Co je to “špatná třída”? Z hlediska marxismu žádná není dobrá nebo špatná.
    Filip kromě toho není příslušníkem třídy, ale sociální skupiny, pracující inteligence. Protože nemá takový či onaký vztah k výrobním prostředkům.

 5. Filip se zviditelnil jednak jako udavač blízkých spolupracovníků ve službách StB, jednak jako neúspěšný politik, kterému se podařilo bolševickou stranu přivést od zisku 14,9 % ve volbách v roce 2013 až k 3,8 % v roce 2021. Teprve po vykopnutí z parlamentu zbaběle přenechal vedení strany jiným, protože správně usoudil, že tady mu už pšenka nepokvete. A takový člověk nám tu chce předkládat svoje vize. Nakonec žádné jsem v jeho článku nenašel. On je totiž srab. Ani ty státy, ke kterým údajně jako Slované máme blízko na jihu, severu a východě, není ochoten pojmenovat konkrétně.

  • O tom, že Filip a jen namátkou Vostrá,Semelová, Skála, Ondráček, Valenta a pod jejich taktovkou pak redakce Haló novin dovedli KSČM tam kde je a odkud se může těžko vyhrabat, o tom žádná. Tento spolek si může směle podat ruce s tragédy z Lidového domu, kteří totéž provedli s historickou ( neortodoxní) levicovou stranou vzniklou v roce 1878. Humorné je když Filip hovoří při každé příležitosti o tom, že jsme satelitem USA, přičemž je pohrobkem soudruhů, kteří svého času pod bezmračnou oblohou chodili s deštníkem neboť v Moskvě pršelo…

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy