Home Domácí ČOI si vzala do parády energošmejdy a popsala, jaká práva spotřebitele porušují

ČOI si vzala do parády energošmejdy a popsala, jaká práva spotřebitele porušují

ILUSTRAČNÍ FOTO - archiv

Zprostředkovatelé smluv o dodávkách energií během loňského roku opět zhusta porušovali zákon o ochraně spotřebitele. Česká obchodní inspekce (ČOI) na svém webu uvádí, že zjistila klamavé konání, nekalé obchodní praktiky nebo neinformování o možnostech reklamace v téměř 90 procentech případů svých kontrol.

Od 1. července 2022 došlo ke změně působnosti orgánů dozoru v oblasti kontrol zprostředkovatelů smluv o dodávkách energií. Dozor nad zprostředkovateli vedenými v registru zprostředkovatelů vykonává již Energetický regulační úřad. Ten svá zjištění o energošmejdech zveřejnil v minulém týdnu.

Nicméně ČOI provedla v průběhu minulého roku 15 kontrol, nejčastěji na základě podání spotřebitelů, a pochybení odhalila při 13 z nich (v 86,7 %). Poskytovatelé zaměřovali svoji pozornost zejména na starší občany, které kontaktovali telefonicky nebo je navštěvovali přímo v místě jejich bydliště. Zneužívali jejich důvěřivosti a prostřednictvím nepravdivých a neúplných informací usilovali o to, aby podepsali smlouvy o poskytování služeb, případně i plnou moc, na základě které by mohli následně činit další kroky bez jejich vědomí.

V průběhu kontrolní akce bylo zjištěno 22 porušení některého z ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Z toho:

•    v 6 případech obchodníci použili klamavé konání, kdy se obchodní praktika považuje za klamavou, obsahuje-li věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil (§ 4 v návaznosti na § 5 odst. 1),

•    v 5 případech bylo zjištěno použití nekalých obchodních praktik, tj. praktik, které jsou v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušují nebo jsou způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému jsou určeny (§ 4 odst. 1, 4),

•    v 5 případech nebyl spotřebitel informován o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) spolu s údaji o tom, kde reklamaci uplatnit (§ 13),

•    ve 3 případech obchodníci použili klamavé opomenutí – pokud prodávající podstatné informace uvedené v odst. 1 zatají nebo poskytne nejasným, nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem nebo v nevhodný čas vzhledem k okolnostem popsaným v odst. 1 anebo neuvede obchodní záměr obchodní praktiky, není-li patrný ze souvislosti, a pokud to v obou případech vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil (§ 4 ve vazbě na § 5a odst. 2),

•    ve 2 případech prodávající porušili povinnost informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a to i na internetových stránkách, pokud je provozují (§ 14 odst. 1),

•    v 1 případě prodávající opomněl, před rozhodnutím ohledně koupě, uvést podstatné informace (§ 4 v návaznosti na § 5a odst. 1).

V některých kontrolních případech přitom bylo porušeno více ustanovení současně.

ČOI na základě těchto svých zjištění pravomocně uložila celkem 24 pokut v hodnotě 8 838 000 Kč.

(ici)

1 KOMENTÁŘ

Comments are closed.