Home Domácí Dálnice D35 se staví již padesát let, zatím byla zprovozněna necelá polovina...

Dálnice D35 se staví již padesát let, zatím byla zprovozněna necelá polovina plánované délky

FOTO - ŘSD

S výstavbou dálnice D35 mezi Hradcem Králové a Olomoucí se začalo už v 70. letech minulého století a podle předpokladů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má být zprovozněna v celé délce až v roce 2030. Celková doba výstavby 210 km dlouhé dálnice tedy přesáhne 50 let. Oddalování výstavby navíc zvedá náklady. Vyplývá to z výsledků kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Výstavba jedné z nejvýznamnějších částí dálniční sítě ČR se nejen zpožďuje ale i prodražuje. Například šestileté zpoždění úseku dálnice mezi Opatovicemi nad Labem a Opatovcem prodraží výstavbu o 7,6 mld. Kč, uvedli kontroloři. Původně měl být úsek hotový v roce 2021 a stát 31,1 miliardy, nyní se počítá s dokončením v roce 2027 a náklady 38,7 miliardy.

NKÚ prověřoval využívání peněz od státu a Evropské unie určených na přípravu a výstavbu dálnice D35 v období od roku 2017 do května 2023 »NKÚ podrobně prověřil postup přípravy 14 úseků dálnice a zjistil skutečnosti, které významně snižují účelnost a hospodárnost vynakládání peněžních prostředků,« konstatovali kontroloři.

Zjistili, že koncepční záměry a harmonogramy výstavby schválené vládou se ministerstvu dopravy nedaří dodržovat. Např. podle usnesení vlády z roku 2001 měla být výstavba všech úseků zahájena nejpozději do roku 2010. »Dvaadvacet let od tohoto vládního usnesení ještě nebyla zahájena výstavba 11 z celkem 21 úseků dálnice. Tyto úseky, dohromady dlouhé 108 km, byly v době ukončení kontroly NKÚ v květnu 2023 teprve v přípravě,« uvedl NKÚ. Shrnul, že zatím bylo zprovozněno 90 km, tedy 43 % celkové plánované délky dálnice D35.

Příprava stavby trvá v průměru 12 let

U 14 kontrolovaných úseků dálnice trvala příprava staveb, od vydání souhlasného stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) do získání stavebního povolení v průměru 12 let. »A například u stavby Křelov–Slavonín dlouhé 3,3 km trvala příprava 27 let,« uvedl NKÚ. Hlavními příčinami zpoždění byly podle zjištění NKÚ problémy ŘSD spojené se získáváním územních rozhodnutí a majetkoprávním vypořádáním pozemků, šlo zejména o výkupy pozemků a zajištění podkladů pro vyvlastnění. »Příčinou dlouhé doby trvání územních řízení bylo většinou to, že ŘSD předložilo stavebnímu úřadu neúplné podklady. Řízení prodlužovalo i podávání námitek a odvolání účastníků řízení,« vysvětlili kontroloři.

Dva dálniční úseky v celkové délce zhruba 35 km mezi Opatovcem a Mohelnicí se mají na základě rozhodnutí vlády z roku 2022 stavět formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP projekt). Výstavba těchto úseků by tak měla být o 4,1 % výhodnější. Ovšem projekt se oproti předpokladům ministerstva opožďuje. Podle NKÚ je realizace PPP projektu ohrožena riziky jak na straně ŘSD, tak na straně ministerstva.

»Kvůli zpožďování výstavby tak na stávající silnici stále přetrvávají negativa, jako jsou průtahy městy a obcemi, vysoká intenzita dopravy, nehodovost, zatížení životního prostředí či prodlužování cestovního času,« shrnul NKÚ. Naopak po dokončení by měla D35 významně uspořit čas strávený na cestách a zlepšit životní prostředí, protože nová trasa povede mimo centra měst a obcí. Především by však měla coby druhé kapacitní propojení Čech a Moravy převzít část dopravní intenzity z dálnice D1.

(jad)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here