Děti a prázdniny: kolik vám zdravotní pojišťovna přispěje na tábor?

Zabavit děti přes léto bývá finančně náročné, na velkou část aktivit ale mohou rodiče získat příspěvek od zdravotní pojišťovny. Na co všechno a za jakých podmínek?

Podle Iva Čelechovského, tiskového mluvčího pojišťovny RBP, je mezi rodiči dlouhodobě největší zájem o příspěvek na pobytový letní tábor. »V loňském roce o něj zažádalo 5260 rodičů, kterým jsme přispěli celkovou částkou téměř 8 mil. Kč. O příspěvek na příměstský sportovní tábor loni požádalo 3396 rodičů a celková částka byla přes 5,1 mil. Kč. Oproti roku 2022 vzrostl počet žádostí o příspěvek u klasických táborů o 13 %, u příměstských sportovních táborů o 55 %. Hlavními důvody bylo zvýšení příspěvku z 1000 Kč na 1500 Kč i rostoucí zájem a nabídka příměstských sportovních táborů.«

Tento příspěvek lze čerpat pouze na příměstské tábory s přímým sportovním zaměřením, kdy je sport většinovou náplní dne. Kromě cyklistických, atletických nebo plaveckých táborů uznává pojišťovna třeba i jezdecký příměstský tábor v případě, že je organizován jezdeckým klubem a je primárně zaměřen na výuku jezdectví, nikoliv péči o koně.

Na letní tábory přispívá většina zdravotních pojišťoven. Nejvyšší příspěvek – 1500 Kč – nabízí RBP a ČPZP a lze jej využít jak na pobytový, tak na příměstský tábor. Příspěvek lze čerpat až po absolvování pobytu, proplacení předem není podle Čelechovského možné.  »Potřebujeme mít jistotu, že dítě tábor skutečně absolvovalo. Žádost je ale možné podat hned v den ukončení tábora a peníze přijdou rodičům na účet do dvou týdnů.«

Výše příspěvku na tábor u jednotlivých pojišťoven:

Zdravotní pojišťovnaVýše příspěvku
RBP (213)1 500 Kč
ČPZP (205)1 500 Kč
VoZP (201)1 000 Kč
ZPŠ (209)700 Kč
ZP MV ČR (211)500 Kč
OZP (207)dle výše nasbíraných kreditů

Každé dítě má nárok na proplacení jednoho příspěvku. »Pokud tedy jedou na pobytový tábor sourozenci, mohou rodiče požádat o příspěvek na každého z nich. Stejné je to i v případě příměstského sportovního tábora. Jestliže ale dítě absolvuje jak pobytový, tak příměstský tábor, může využít příspěvek pouze na jeden z nich,« dodává Čelechovský.

Příspěvek i na rodinnou dovolenou u moře

Pojišťovny přispívají i na ozdravný pobyt dětí, které se léčí s atopickým ekzémem, lupénkou, astmatem, alergií způsobenou inhalačními alergeny nebo trpí opakovanými záněty dýchacích cest. Některé organizují své vlastní pobyty, jiné umožňují absolvovat pobyt individuálně. Pojišťovny RBP nebo ZP MV ČR nabízejí příspěvek až 10 000 Kč.

»Rodiče nemocných dětí si mohou pořídit zájezd u libovolné cestovní kanceláře se sídlem v ČR nebo individuálně v termínu, který jim vyhovuje, a to i mimo prázdninovou sezónu. Zpětně nám pak doloží fakturu, ze které bude zřejmá cena za pobyt pojištěnce, a my jim proplatíme částku až 10 000 Kč,« vysvětluje Čelechovský.

Podmínkou je, že o příspěvek musejí požádat do 31. 7. 2024 a pobyt musí trvat minimálně 15 dní. Zdravotní indikaci také musí potvrdit lékař, ideálně alergolog, imunolog nebo dermatolog.

Podmínky vyplacení příspěvků na letní pobyty u RBP:

Letní prázdninový pobyt

Částka: až 1500 Kč

Věk dítěte: od 3 let do ukončení povinné školní docházky

Podmínky: musí jít o pobyt v období letních prázdnin trvající nepřetržitě alespoň 7 dní na území ČR nebo SR a musí být organizován školou, sportovní nebo zájmovou organizací

Potřebná potvrzení: originál dokladu o absolvování tábora ne starší než 3 měsíce, dokládá se po absolvování tábora; vyplněný formulář žádosti o příspěvek

Příměstský sportovní tábor

Částka: až 1500 Kč

Věk dítěte: od 3 let do ukončení povinné školní docházky

Podmínky: musí se jednat o příměstský tábor konaný v období letních prázdnin po dobu minimálně 5 po sobě jdoucích dnů zaměřený na sport a pohyb (např. plavecký, cyklistický, atletický, vodácký, kurz in-line bruslení apod.), nikoliv běžný příměstský tábor (např. výtvarný, hudební, vědecký apod.); musí být organizován školou, sportovní nebo zájmovou organizací

Potřebná potvrzení: originál dokladu o absolvování tábora ne starší než 3 měsíce, dokládá se po absolvování tábora; vyplněný formulář žádosti o příspěvek

Ozdravný pobyt u moře

Částka: až 10 000 Kč

Věk: 6 až 15 let

Podmínky: zdravotní indikace (pro děti s respiračním, alergickým nebo kožním onemocněním), délka pobytu minimálně 15 dní; pobyt může proběhnout kdykoliv v průběhu roku, je o něj však třeba zažádat do 31. 7. 2024

Potřebná potvrzení: žádost o přiznání příspěvku, formulář o zdravotním stavu dítěte potvrzený lékařem, po návratu prohlášení rodičů o absolvování pobytu.

(mac)

ILUSTRAČNÍ FOTO – pixabay

Související články

1 KOMENTÁŘ

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy