Home Zahraničí Dětských sňatků ubývá, jejich odstranění ale potrvá 300 let

Dětských sňatků ubývá, jejich odstranění ale potrvá 300 let

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Dětská agentura OSN Unicef vítá pokles počtu nezletilých nevěst, ale varuje, že se stále vdává 12 milionů dívek ročně. Počet dětských sňatků klesá příliš pomalu na to, aby bylo možné tuto praxi v tomto století vymýtit, napsal list The Guardian.

Unicef v nové zprávě předběžně uvítal snížení počtu manželství, ale varoval, že se ani zdaleka nepodařilo splnit cíl udržitelného rozvoje, kterým je zbavit svět této praxe do roku 2030.

»Dobrou zprávou je, že dětských sňatků ubývá po celém světě,« uvedla Claudia Cappa, hlavní autorka zprávy. »Za posledních 10 let klesl podíl dětských sňatků z 23 % na 19 % všech sňatků. Není to však dostatečně rychlé na to, abychom dosáhli cíle odstranit dětské sňatky do roku 2030, protože se stále každý rok vdává více než 12 milionů dívek mladších 18 let. Pokud se tedy situace nezmění, budeme k úplnému odstranění dětských sňatků potřebovat ještě přibližně 300 let.«

OSN odhaduje, že 640 milionů dnes žijících dívek a žen se vdalo před dosažením 18 let a 12 milionů dívek se každoročně stane novými dětskými nevěstami.

»Dětské sňatky mají na různých místech různé příčiny, ale často se vyskytují společné rysy spojené s chudobou a omezenými příležitostmi pro dívky,« řekl Cappa. »Přispívají k nim také genderová nerovnost, stereotypy, slabé zákony a strach z mimomanželského těhotenství.«

Zpráva varovala, že v důsledku klimatické krize mohou mít rodiny jen málo možností, jak své děti provdat. »Zdravotní krize, konflikty a přírodní katastrofy zvyšují riziko pro dívky, protože přerušují jejich vzdělávání a zvyšují finanční stres domácností,« uvedla Cappa. »Některé rodiny v těchto obtížných situacích falešně považují sňatek za způsob, jak své dívky finančně, sociálně a fyzicky ochránit. I když tyto krize nemůžeme vždy předvídat, můžeme se ohlédnout zpět a pochopit, jak mohou dívky ovlivnit.«

Na celkovém trendu se podepsal pokles počtu dětských sňatků v jižní Asii, kde žije 45 % nezletilých nevěst na světě. Pokroku ve snižování počtu dětských sňatků dosahuje zejména Indie. V subsaharské Africe se však každá třetí dívka vdává před dosažením věku 18 let. Míra dětských sňatků je nejvyšší v západní a střední Africe, kde se nachází sedm z deseti zemí s nejvyšším výskytem na světě.

»I přes určitý pokrok v průběhu 25 let z něj profitovali pouze ti nejbohatší, protože počet dětských sňatků mezi těmi nejchudšími vzrostl,« uvedla Cappa. »Subsaharská Afrika také čelí zvláštní výzvě: kromě konfliktů, klimatických otřesů a Covidu zde populace roste rychleji než kdekoli jinde na světě, což předbíhá pokrok v ukončování dětských sňatků.«

Dětské sňatky a sex v příliš mladém věku způsobují nesčetné zdravotní problémy a přinášejí zvýšené riziko úmrtí při porodu a vážných komplikací v těhotenství.

»Víme však, že v Africe je možné dosáhnout pokroku, a zpráva uvádí jako příklad Rwandu a Etiopii. Ukončení dětských sňatků je možné díky příjmovým a ekonomickým intervencím,« řekl Cappa.

(jb)