Home Zahraničí Dynamika vývoje světového finančního trhu je pro BRICS příznivá

Dynamika vývoje světového finančního trhu je pro BRICS příznivá

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Ekonomická síla skupiny BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika) se zatím náležitě neprojevila v globální finanční architektuře, nicméně poměr sil ve světě se rychle mění ve prospěch této skupiny a může vyústit ve vznik nové struktury globálního finančního trhu, uvedl v pondělí pro agenturu TASS profesor Theodor Neethling z jihoafrické Univerzity svobodného státu.

»Podíl zemí BRICS na světovém HDP měřený podle parity kupní síly vzrostl z přibližně 18 % v roce 2000 na přibližně 31 % v roce 2020, což je dvojnásobek podílu členských států Evropské unie,« zdůraznil a dodal, že profil a hlas zemí BRICS v globální finanční architektuře zatím neodráží tuto měnící se ekonomickou situaci.

Neethling poznamenal, že západní země mají stále většinu hlasů v globálních finančních institucích, jako je Mezinárodní měnový fond. »Západní země mají také silnější hlas, pokud jde o chod a fungování globálních finančních institucí. S ohledem na výše uvedené vznikla Nová rozvojová banka, dříve označovaná jako Rozvojová banka BRICS, v důsledku politické a ekonomické nespokojenosti související s nepoměrem mezi podílem zemí BRICS na světové ekonomice na jedné straně a jejich skutečným zastoupením v globálních finančních institucích na straně druhé,« tvrdil.

Podle jihoafrického vědce má Nová rozvojová banka ovlivnit globální finanční trh a změnit jeho architekturu tak, aby více reprezentovala rostoucí ekonomický profil zejména zemí BRICS a rozvojových zemí obecně. »Prostřednictvím Nové rozvojové banky mají země BRICS potenciál více ovlivnit globální finanční systém,« tvrdil.

Neethling dodal, že postupné posilování pozic zemí BRICS probíhá nejen v globální ekonomice, ale i v politice. »Není pochyb o tom, že BRICS se v posledním desetiletí stal důležitým politickým subjektem v mezinárodní politice. Vždyť BRICS je organizace, která zahrnuje hlavní rozvíjející se ekonomiky s více než 40 % světové populace, téměř čtvrtinou světového HDP, více než 16% podílem na světovém obchodu a 25 % zahraničních investic. Všechny země BRICS jsou také členy skupiny G20 a je známo, že všechny země BRICS mají významný vliv na své regionální politické záležitosti,« vysvětlil.

Novou rozvojovou banku založily země BRICS na základě mezivládní dohody v létě 2014. Její sídlo se nachází v Šanghaji. Cílem banky je financování projektů v oblasti infrastruktury a udržitelného rozvoje v zemích BRICS a rozvojových zemích.

(TASS)

1 KOMENTÁŘ

Comments are closed.