Americký prezident Joe Biden (vpravo) při setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě ve Washingtonu, 21. prosince 2022. FOTO - Xinhua/Liu Jie

Podle informací, které získal republikánský senátor Chuck Grassley, FBI udržovala více než 40 informátorů v různých trestních věcech týkajících se rodiny Bidenových, včetně Joea Bidena, a to ještě z doby jeho viceprezidentství, upozornil server Fox News Digital.

Informátoři »poskytovaly FBI informace o trestné činnosti týkající se Joea Bidena, Jamese Bidena a Huntera Bidena«. Tyto důvěrné lidské zdroje spravovalo několik poboček FBI po celé zemi, včetně pobočky FBI v Seattlu.
Grassley se však dozvěděl, že pracovní skupina FBI v rámci washingtonské pobočky se snažila – a v některých případech úspěšně – zprávy a informace z těchto zdrojů umlčet tím, že je falešně zdiskreditovala jako zahraniční dezinformace. Tato snaha »způsobila zastavení vyšetřovací činnosti«.

Grassley však uvedl, že navzdory těmto snahám pracovní skupiny FBI byl přinejmenším v jednom případě informační zdroj a jeho údaje prověřeny několika úřady amerických státních zástupců, které nenašly »žádné shody se známými zdroji ruských dezinformací«.

Tato odhalení jsou uvedena v dopise, který Grassley v úterý pozdě večer napsal generálnímu prokurátorovi Merricku Garlandovi a řediteli FBI Christopheru Wrayovi. Dopis exkluzivně získala stanice Fox News Digital.

»Na základě údajů, které mému úřadu v průběhu několika let poskytlo několik důvěryhodných informátorů, se zdá, že na ministerstvu spravedlnosti a v FBI existuje snaha zastavit vyšetřovací činnost týkající se Bidenovy rodiny,« napsal Grassley Garlandovi a Wrayovi. »Taková rozhodnutí poukazují na značnou politickou zaujatost, která zamořuje rozhodování nejen generálního prokurátora a ředitele FBI, ale i řadových agentů a státních zástupců.«

»Naše republika nemůže přežít takovou politickou infekci a vy máte povinnost vůči této zemi vyčistit vzduch,« dodal.

Grassley již několik let zkoumá údaje, záznamy a tvrzení od několika informátorů ministerstva spravedlnosti, které naznačují, že »existuje – a existovala – snaha některých úředníků ministerstva spravedlnosti a FBI nesprávně zdržovat a zastavit úplnou a kompletní vyšetřovací činnost v Bidenově rodině, ale nejen dokumentů FD-1023 odkazujících jeho rodinu«. FD-1023 je formulář vytvořený FBI, který se používá k doložení z hlášení »důvěrných lidských zdrojů«.

O jednom z kritických případů FD-1023 poprvé informoval server Fox News Digital na začátku letošního roku. Tento formulář obsahoval zprávu od »vysoce důvěryhodného« důvěrného lidského zdroje, který tvrdil, že mezi tehdejším viceprezidentem Joem Bidenem, jeho synem Hunterem Bidenem a zakladatelem a generálním ředitelem ukrajinské plynárenské společnosti Burisma Holdings Mykolou Zločevským existoval zločinný úplatkářský systém.

Ve formuláři jsou podrobně popsány četné schůzky a rozhovory, které zdroj vedl s jedním z vrcholných představitelů společnosti Burisma Holdings v průběhu několika let počínaje rokem 2015. Hunter Biden v té době zasedal v představenstvu společnosti Burisma.

Zdroj FBI sdělil, že Joe Biden a Hunter Biden údajně »donutili« Zločevského, aby jim zaplatil miliony dolarů výměnou za pomoc při propuštění ukrajinského prokurátora Viktora Šokina, který společnost vyšetřoval.

Bílý dům tato obvinění popřel. Uvedený formulář a tato obvinění jsou však »součástí probíhajícího vyšetřování«, což podle Grassleyho svědčí o »jeho vyšetřovací důvěryhodnosti a autenticitě«.

V dopise předaném ministerstvu spravedlnosti a FBI Grassley v úterý pozdě večer odhalil, že v prosinci 2019 washingtonská pobočka FBI uzavřela případ 205B Kleptocracy, který se týkal Zločevského. Toto vyšetřování bylo zahájeno v lednu 2016 oddělením Foreign Corrupt Practices Act se sídlem v téže pobočce – oddělením, jehož součástí byli i agenti z centrály FBI.

V době ukončení vyšetřování, v prosinci 2019, byla role Huntera Bidena v představenstvu společnosti Burisma pod drobnohledem v souvislosti s prvním impeachmentem bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Řízení o impeachmentu se zakládalo na Trumpově žádosti adresované ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, aby prošetřil obchodní aktivity Bidenovy rodiny na Ukrajině a důvod, proč byl prokurátor vyšetřující Burismu propuštěn.

O několik měsíců později, v únoru 2020, Grassley uvedl, že se na pobočce FBI v Pittsburghu uskutečnila schůzka, na níž se diskutovalo o vyšetřovacích záležitostech týkajících se vyšetřování Huntera Bidena a souvisejících šetření. V březnu 2020 bylo v této kanceláři zahájeno dozorčí řízení, jehož cílem bylo analyzovat informace o Bidenových, které poskytl tehdejší Trumpův advokát Rudy Giuliani.

V průběhu tohoto posuzování úředníci ministerstva spravedlnosti a FBI nalezli dokument FD-1023 z 1. března 2017, který se týkal vyšetřování případu Zločevského. Tento dokument obsahoval zmínku o tom, že Hunter Biden je členem správní rady společnosti Burisma, což »zpracovatel považoval v té době za nerelevantní informaci pro probíhající finanční trestní řízení«.

»Když byla tato zpráva FD-1023 objevena, požádali úředníci ministerstva spravedlnosti a FBI pracovníka, který s informátorem pracoval, aby s tímto důvěrným lidským zdrojem znovu provedl rozhovor,« řekl Grassley.

Nakonec se tento opětovný výslech uskutečnil, uvedl Grassley, a v červnu 2020 vzniklo výše zmíněné FD-1023, v němž se tvrdí, že mezi tehdejším viceprezidentem Bidenem, Hunterem Bidenem a Zločevským došlo ke kriminálnímu jednání.

Federální prokurátoři v Pittsburghu však měli »omezené vyšetřovací schopnosti«. Grassley řekl, že se jednalo o pouhé »posouzení«. Prokurátoři nemohli vydávat soudní obsílky a příkazy k prohlídkám, ale místo toho mohli provádět pouze »kontroly databází«.

»Můj úřad byl informován, že agenti FBI a úředníci ministerstva spravedlnosti, kteří pracovali na Pittsburghském hodnocení, museli svou práci na několik týdnů přerušit, protože hodnocení muselo být každých 30 dní znovu schváleno několika úředníky ministerstva spravedlnosti a FBI,« napsal Grassley v dopise.

O několik měsíců později, v srpnu 2020, zahájil Brian Auten, vedoucí zpravodajský analytik FBI, vyhodnocování, které využila pracovní skupina pro zahraniční vlivy, k vyhledávání důvěrných informací z lidských zdrojů v terénních kancelářích FBI po celé zemi, které se týkaly rodiny Bidenových. Podle Grassleyho pak pracoval na jejich »falešné diskreditaci jako zahraniční dezinformace«.

Pracovní skupina se »pokusila zastavit« vyšetřovací kroky týkající se předmětného dokumentu FD-1023 s tím, že »byl předmětem zahraničních dezinformací«.

»Je třeba zdůraznit, že základ pro snahu o zastavení činnosti Bidenovy rodiny 1023 byl mému úřadu popsán jako velmi podezřelý a je v rozporu s dalšími dokumenty, o nichž byl můj úřad informován, že existují v rámci pracovní skupiny pro zahraniční vliv, v pobočce FBI v Seattlu, v pobočce FBI v Baltimoru a v ústředí FBI,« napsal Grassley.

Zpráva byla nakonec předána nyní již zvláštnímu právnímu zástupci Davidu Weissovi, který od roku 2018 vyšetřuje Huntera Bidena. Toto vyšetřování bylo původně zahájeno jako vyšetřování praní špinavých peněz a případ podle zákona o registraci zahraničních agentů (FARA). Toto vyšetřování stále probíhá.

Mezitím při telefonátu na začátku října 2020 vyšlo najevo, že agenti FBI v Delaware »mají k dispozici důkazy o e-mailech, které jsou v rozporu s popíráním ze strany Joea Bidena, že o obchodních dohodách Huntera Bidena nikdy nevěděl a nebyl do nich zapojen«.

Po prezidentských volbách 2020, Grassley a Johnson zveřejnili závěrečnou zprávu ze svého vyšetřování, v níž podrobně popsali svá zjištění na základě stovek zpráv o podezřelých aktivitách ministerstva financí, rozhovorů a tisíců stran vládních záznamů z doby Obamovy vlády.

»Naše zjištění poukázala na potenciální trestnou činnost, včetně praní špinavých peněz, ve vztahu k členům Bidenovy rodiny a jejich obchodním partnerům, jakož i na silné finanční vazby na pochybné cizí státní příslušníky a korporátní subjekty napojené na zahraniční vlády,« napsal Grassley.

FBI se ke Grassleyho dopisu odmítla vyjádřit. Ministerstvo spravedlnosti na žádost Fox News Digital o komentář bezprostředně nereagovalo.

(cik)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here