Home Zahraničí Kdo jsou klíčoví aktéři trhu s ropou a jaký je jejich potenciál

Kdo jsou klíčoví aktéři trhu s ropou a jaký je jejich potenciál

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) na počátku týdne ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu už popáté od dubna snížila odhad růstu světové poptávky po ropě na letošní i příští rok. Důvodem jsou především nevalné vyhlídky globální ekonomiky. Jako hlavní rizika organizace uvedla vysokou inflaci, zvedání úrokových sazeb centrálními bankami, vysokou úroveň státního dluhu v mnoha regionech, zpřísnění na trzích práce a přetrvávající omezení v dodavatelském řetězci, mezi něž nesporně patří i bojkot ruské ropy, k němuž přistupují mnohé země pod tlakem Západu. Protože trh s ropou je poměrně spolehlivým barometrem vývoje světové ekonomiky a zároveň i její významnou součástí, není jistě od věci podrobněji se podívat, kdo jsou jeho klíčoví aktéři a jaký je jejich potenciál.

Vypovídající údaje shromáždil ve svém článku »Hlavní hráči na trhu s ropou«, zveřejněném v aktuálním čísle magazínu Statistika&My, Jiří Trojáček z Oddělení statistiky energetiky Českého statistického úřadu.

V úvodu konstatuje, že největšími producenty ropy na světě jsou země OPEC, USA a Rusko. Ve svém přehledu používá data za rok 2018, která jsou v databázi JODI OIL IEA nejúplnější. Země OPEC (bez Konga a Libye, které neposkytují data do IEA) ve zmíněném roce vyprodukovaly 1515 mil. tun ropy. Na druhém místě jsou USA (539 mil. tun), třetí je Rusko (522 mil. tun), dále Čína (188 mil. tun), Kanada (187 mil. tun) a Brazílie (131 mil. tun).

V rámci zemí OPEC zaujímá první příčku Saúdská Arábie, která se na celkové produkci těchto zemí podílí jednou třetinou. Další v pořadí jsou Irák s 14,1 procenta, Írán s 12,4 %, Spojené Arabské Emiráty s 10,3 % a Kuvajt s devíti procenty.

Nejvýznamnější producenti ropy (mil. t)

ZDROJ – databáze IEA JODI OIL, GRAF – Statistika&My

*bez Libye a Konga

Největším dovozce je Čína

Trojáček také uvádí pořadí největších dovozců ropy. »Přesto že je Čína čtvrtým největším producentem ropy na světě, je v současnosti také jejím nejvýznamnějším dovozcem. Tato země téměř žádnou ropu nevyváží a v roce 2021 jí spotřebovala více než 700 milionů tun,« uvádí statistik.

Připomíná, že až do roku 2019 byla největším dovozcem ropy na světě Evropská unie (EU27), jejíž členské země importovaly v roce 2019 celkem 507 mil. tun. V letech 2020 a 2021 však došlo k poklesu dovozů na 440 mil. tun a 446 mil. tun, zatímco Čína ve stejném období zvýšila dovozy na 542 mil. tun v roce 2020 a na 513 mil. tun v roce 2021. Proti roku 2015 se jednalo o více než 50procentní nárůst. Třetím nejvýznamnějším dovozcem ropy jsou Spojené státy, které v roce 2021 dovezly 302 mil. tun.

Země s největším dovozem ropy (mil. t)

ZDROJ – databáze IEA JODI OIL, GRAF – Statistika&My

Nejvýznamnější vývozci ropy (mil. t)

ZDROJ – databáze IEA JODI OIL, GRAF – Statistika&My

Exportu vévodí OPEC+

Dále Trojáček mapuje situaci mezi exportéry. Nejvýznamnějšími vývozci ropy jsou země OPEC, které v roce 2015 (bez Libye, Konga a Íránu) exportovaly celkem 1080 mil. tun. V dalších letech vyvezený objem postupně klesal na 1023 mil. tun v roce 2018 a na 690 mil. tun v roce 2021.

Druhým nejvýznamnějším vývozcem ropy je Rusko, které svůj export od roku 2015, kdy činil 243 mil. tun, zvyšovalo až na 260 mil. tun v roce 2019. V letech 2020 a 2021 došlo k poklesu na 229 mil. tun a na 205 mil. tun. Proti roku 2015 tak byl v roce 2021 vývoz ropy z Ruska nižší o 15,5 %.

Dodejme, že OPEC spolu s Ruskem a některými dalšími vývozci tvoří uskupení pod vžitým označením OPEC+, jehož členové na světovém trhu s ropou poměrně úzce spolupracují.

Dalšími exportéry s objemem nad 100 mil. tun ročně jsou Kanada (158 mil. tun v roce 2021) a USA (146,8 mil. tun v roce 2021).

»V USA byl vývoz ropy dlouho v podstatě zakázán. Zákon, který platil 40 let, zrušil teprve v roce 2015 prezident Barack Obama,« připomíná statistik a doplňuje: »Od té doby proudí barely americké ropy na nové trhy, jako jsou Evropa a Čína. Proti roku 2015, kdy byl objem vývozu 22,6 mil. tun, se v roce 2021 z USA vyvezlo téměř 6,5krát více,« .

Jak je to se zásobami ropy

Podle současných odhadů se 79,4 % prokázaných světových zásob ropy nachází v členských zemích OPEC. Z nich se 64,5 % nachází na Blízkém východě, konstatuje Trojáček. Členské země OPEC podle něj v posledních letech své zásoby ropy významně navýšily, například prováděním intenzivních průzkumů a zlepšením těžby. Prokázané zásoby ropy OPEC aktuálně dosahují 1189,80 miliardy barelů. Mimo země OPEC se nachází 308,18 mld. barelů.

Prokázané světové zásoby ropy v roce 2018 a podíl zemí OPEC (mld. barelů)

ZDROJ – OPEC Annual Statistical Bulletin 2019, GRAF – Statistika&My

Pro úplnost ještě vyjmenujme jednotlivé členy OPEC. Jsou to Alžírsko, Angola, Rovníková Guinea, Gabon, Írán, Irák, Kuvajt, Libye, Nigérie, Republika Kongo, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Venezuela. Bývalými členy OPEC jsou Ekvádor, Indonésie a Katar.

Ivan Cinka

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here