Home Domácí KLUB 2019 varuje před sociálním výbuchem a ztrátou potravinové bezpečnosti státu

KLUB 2019 varuje před sociálním výbuchem a ztrátou potravinové bezpečnosti státu

FOTO - pixabay

Členové platformy KLUB 2019 se na svém srpnovém jednání zabývali vážnou situací potravinové bezpečnosti České republiky v souvislosti s amatérskou politikou ministra zemědělství a přezíravým postojem vlády. Výsledkem je otevřený dopis premiérovi Petru Fialovi (ODS), prezidentovi Hospodářské komory ČR Vladimíru Dlouhému, ministrovi zemědělství Zdeňku Nekulovi (KDU-ČSL), viceprezidentovi Hospodářské komory ČR a prezidentovi Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáši Prouzovi, který jim byl zaslán 17. srpna a iportaL24.cz ho má k dispozici.

»Začali jsme se scházet, ještě s dalšími lidmi, většinou ze zemědělství. Jen skupina lidí spojených stejnými názory. Tak vznikl náš Klub 2019. Všichni se vztahem ke krajině, k půdě a k jejímu obdělávání, a všichni na stejné lodi. Tedy proti plýtvání, proti špatnému hospodaření, proti neúctě k práci předchozích generací, proti ničení našeho zemědělství a tím podrývání samostatnosti České republiky. Zbytečným zvyšováním závislosti na dovozu toho, co jsme si tady odjakživa dělali sami. Vztah k půdě těchto lidí, je vlastně zároveň vztahem k naší zemi a tak si právem můžeme říct, že jsme spolek vlastenců,« vysvětlil již dříve vznik platformy herec Ivan Vyskočil.

Po diskusi na srpnovém jednání byli pověřeni zasláním a podepsáním otevřeného dopisu právě on, režisér Zdeněk Troška, podnikatel Zdeněk Jandejsek a čestný prezident Agrární komory ČR Jan Veleba – všichni členové platformy KLUB 2019.

Otevřený dopis je rozdělen na tři části – první je určena premiérovi, druhá Dlouhému a třetí Nekulovi a Prouzovi dohromady.

Hájíte zájmy zahraničního kapitálu

»Obracíme se na Vás formou otevřeného dopisu, abychom Vás informovali o stavu resortu zemědělství a navazujícího potravinářství. Interpretace krizové situace maloobchodního trhu potravin ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou se opírají především o závěry a tvrzení Tomáše Prouzy, vlivného člena jeho poradního sboru a viceprezidenta Hospodářské komory ČR. Jsou nepravdivé a hájí zájmy zahraničního kapitálu, maloobchodu,« informují signatáři otevřeného listu premiéra.

Situaci v maloobchodním trhu potravin pokládají za nadále neudržitelnou. »Skončí sociálním výbuchem a ztrátou potravinové bezpečnosti státu. Ministr zemědělství, namísto aby hledal řešení, tak se rozhodl útočit na zemědělce a potravináře a svalit vinu za drahé potraviny na ně,« uvádějí autoři listu.

»V pořadu Události, komentáře na ČT 24, 23. července, pan ministr Nekula prohlásil, že ceny potravin do tří týdnů padnou a nepřipustil o tom diskusi. Nyní je v situaci, že ceny potravin nejenomže nepadly, ale naopak stoupají a není předpoklad, že se situace změní – snižuje se domácí živočišná výroba, roste inflace, snižuje se rating České republiky, je před zimní topnou sezónou s nejistými dodávkami energie,« dodávají.

Podle svých slov signatáři, kteří hovoří i o své platformě Klub 2019, situaci diskutovali a předkládají tak i premiérovi své závěry. »Ceny potravin neurčuje český zemědělec, ale maloobchodní řetězce sdružené ve Svazu obchodu a cestovního ruchu jako Billa, Albert, Penny, Kaufland, Globus a další – vše pod předsednictvím pana Prouzy. Od českých zemědělců a potravinářů řetězce nakupují podle dlouhodobých, minimálně tříměsíčních, smluv a aktuální cena pšenice nehraje velkou roli, peče se stále ještě ze zásob loňské sklizně. Důvodem zdražení není tudíž obilí, ale aktuální cena energie, zejména plynu, který je topným médiem v pecích. Extrémně zvýšené náklady nesou pekaři, kteří začínají krachovat, asi 6 %, maloobchod reagoval tak, že si zvýšil ceny a profituje dál,« sdělují autoři dopisu.

»V návaznosti Vás, pane premiére, chceme seznámit s výsledky živočišné výroby za 2. čtvrtletí 2022. Výroba hovězího masa meziročně klesla o 6,6 %, vepřového masa o 2,2 % a drůbežího masa rovněž pokles, a to o 1,9 %. Takový pokles výroby samozřejmě vytváří příznivou půdu pro další zdražování, nikoliv propad cen, jak se snaží prezentovat ministr Nekula. Trend českého zemědělství je i laikovi zřejmý, ne však zodpovědnému ministrovi Zdeňkovi Nekulovi. Svými mediálními výstupy, jako že je všeho dost, že nejpozději v prvním týdnu srpna padnou ceny potravin, mate veřejnost, problémy neřeší, se zemědělci – vyjma Asociace soukromého zemědělství (obdělávají cca 4 % půdy) – nekomunikuje. Rozhodl se vše svalit na zemědělce a potravináře a snad jako jediný ministr zemědělství v rámci EU vystupuje proti svým zemědělcům!« zmínili signatáři, že situace je vážná, a žádají premiéra, aby daný stav neprodleně řešil.

Prouzova interpretace nepravdivá a urážlivá

Na prezidenta Hospodářské komory se pak signatáři obrátili rovněž kvůli Prouzovi. Podle nich je interpretace krizové situace maloobchodního trhu potravin ze strany Prouzy ve vztahu k domácím zemědělcům nepravdivá a urážlivá.

»Zde je příklad, citujeme: ‚Přiznám se, že nerozumím tomu, proč ministr zemědělství už dávno nepřesunul část dotací od agrobaronů třeba k pekárnám. Mohli jsme mít okamžitě levnější chleba a pečivo, nižší inflaci a pekárny nemusely krachovat. Místo toho dál tečou miliardy agrobaronům‘ – píše viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza na Twitteru,« konstatují signatáři a poukazují na nesmyslnost tvrzení.

»Žádáme Vás, abyste panu viceprezidentovi vysvětlil, že ‚okamžitě levnější chleba a pečivo a nižší inflaci‘ ministr zemědělství odnětím dotací ‚agrobaronům‘ udělat nemůže. Poučte prosím pana viceprezidenta Prouzu o následujících základních faktech: Dotace se rozdělují podle přesných pravidel a jsou nárokové. Ministr zemědělství není jejich majitelem a musí tato pravidla ctít. Zemědělských subjektů s nárokem na dotace je cca 30 000, přičemž kategorie ‚agrobaron‘ v pravidlech specifikovaná není a v žádných směrnicích se ani nevyskytuje – ta je pouze v hlavě viceprezidenta Hospodářské komory České republiky pana Prouzy,« zmiňují autoři veřejného dopisu. Podle jejich slov totiž Prouza proti českému zemědělství, českým potravinám a České republice vystupuje dlouhodobě a je čas na změnu.

Mediální útoky jsou nechutné

Nekulovi a Prouzovi pak signatáři platformy píší: »Vaše mediální útoky, pane ministře zemědělství Nekulo a pane viceprezidente Hospodářské komory Prouzo, na české zemědělce jsou nechutné, vaše argumentace účelová a lživá, se zjevnou snahou zemědělce rozdělit a poštvat proti nim veřejnost. Zjistili jsme, že v tomto počínání jste v rámci EU ve srovnání se svými kolegy osamoceni a ojedinělí. Vaše závěry, které prezentujete v médiích, shledáváme jako amatérské, bez základních odborných znalostí dané problematiky,« uvádějí autoři dopisu v narážce na výše zmíněné vystoupení v pořadu Události, komentáře 21. července na ČT 24.

»Chceme Vás požádat, abyste od této politiky ustoupil, nemáte šanci ji obhájit, je amatérská a i laik to vidí jinak. Chceme Vás, pane ministře, poučit o následujících faktech: Ceny potravin neurčuje český zemědělec, ale maloobchodní řetězce sdružené ve Svazu obchodu a cestovního ruchu jako Billa, Albert, Penny, Kaufland, Globus a další – vše pod předsednictvím pana Tomáše Prouzy. Od českých zemědělců a potravinářů řetězce nakupují podle dlouhodobých, minimálně tříměsíčních, smluv a aktuální cena pšenice nehraje velkou roli, peče se stále ještě z obilí z loňské sklizně. Důvodem zdražení není tudíž obilí, ale aktuální cena energie, zejména plynu, který je topným médiem v pecích. Extrémně zvýšené náklady nesou pekaři, kteří začínají krachovat, už asi 6 %, kdežto maloobchod reagoval tak, že si zvýšil ceny a profituje dál,« dodávají.

»K vám, pane viceprezidente Hospodářské komory České republiky, přestaňte prosím štvát proti českým potravinám, přestaňte užívat urážlivé názvy českých zemědělských produkčních firem, které dělají zejména živočišnou výrobu. Vaše laické vývody, jako že ministr zemědělství měl už dávno přesunout část dotací od ‚agrobaronů‘, jak je nazýváte, a že by byl okamžitě levnější chleba a pečivo a nižší inflace, tak ty se odborníkům jen těžko komentují. Chceme Vás upozornit, že dotace se rozdělují podle přesných pravidel a jsou nárokové. Ministr zemědělství musí tato pravidla ctít, není majitel dotací. A konečně Vás chceme poučit, že zemědělských subjektů s nárokem na dotace je cca 30 000, přičemž kategorie ‚agrobaron‘ v pravidlech specifikovaná není a mimo Vaší hlavy se v žádných směrnicích nevyskytuje,« dodávají.

Situace je příliš vážná

»Závěrem našeho otevřeného dopisu chceme Vás, pane ministře Nekulo a Vás, pane viceprezidente Prouzo, informovat, že české zemědělství, jeho produkce se stále snižuje. Za 2. čtvrtletí t. r. výroba hovězího masa meziročně klesla o 6,6 %, vepřového masa o 2,2 % a drůbežího masa o 1,9 %. Takový pokles výroby samozřejmě vytváří příznivou půdu pro zdražování, nikoliv jak rozhodl pan ministr Nekula propad cen. Ve stylu bude to tak a ne jinak a diskuse se nepřipouští. Pane ministře Nekulo a pane viceprezidente Prouzo, důrazně vás žádáme, abyste tomuto otevřenému dopisu věnovali patřičnou pozornost a svoji protizemědělskou politiku korigovali – přišel čas na změnu. Pokud se tak nestane, jsme připraveni bránit se i jinou cestou, než jsou otevřené dopisy. Situace je příliš vážná, než abychom vaše urážky a dezinformace jenom konstatovali,« zakončili autoři.

(zmk)

Předchozí článekObor obuvník u nás zřejmě končí, soukromé škole se jeho výuka nevyplatí…
Další článekBohorovným »čipovým zákonem« pro sebe USA chystají řeckou tragédii

2 KOMENTÁŘE

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here