Home Domácí Kompenzační bonus splnil účel, někteří jej ale zneužili

Kompenzační bonus splnil účel, někteří jej ale zneužili

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Peníze, které stát vyplatil v době pandemie covid-19 jako kompenzační bonus, splnily svůj účel. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Kontroloři ale zároveň zjistili, že někteří příjemci situaci zneužili a začali podnikat jen kvůli tomu, aby získali bonus. Takové riziko zjistili u 1490 subjektů.

Kontroloři prověřovali, jak ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství a tři vybrané finanční úřady nakládaly s peněžními prostředky státu určenými na výplatu kompenzačního bonusu zejména pro osoby samostatně výdělečně činné, kterým byla státem v důsledku pandemie covid-19 v letech 2020 až 2022 zakázána nebo omezena jejich činnost. V uvedených letech bylo podáno 2,9 milionů žádostí o kompenzační bonus a celkem na něj bylo vyplaceno 48,3 mld. Kč. Podpora podle kontrolorů splnila cíl a zmírnila dopady vládních opatření, která zasáhla zejména živnostníky.

NKÚ pozitivně hodnotí fakt, že dostupnost kompenzačního bonusu a rychlé vyřízení žádostí usnadnily žadatelům přístup k penězům. Také na základě mezinárodního srovnání podpor poskytovaných v souvislosti s covidem lze podle NKÚ konstatovat, že ČR vyplácela tuto podporu dostatečně rychle.

Kontroloři ale zároveň upozornili, že v některých případech došlo k jejímu zneužití. »Podle kontrolorů existuje riziko, že některé subjekty zahájily podnikatelskou činnost s jediným záměrem – čerpat kompenzační bonus,« uvedl NKÚ v kontrolním závěru.

Celkem má jít podle kontrolorů o 1490 subjektů. Těm bylo v roce 2020 na kompenzačním bonusu vyplaceno celkem 39,2 milionů korun, ačkoliv na něj neměly nárok. »U 46 z nich vyhodnotil NKÚ toto riziko jako významné. Svoji činnost totiž zahájily mezi dubnem a srpnem 2020 a v daňových přiznáních za tento rok vykázaly nulové příjmy i nulovou daňovou povinnost. Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 nepodaly. Zjištění kontrolorů tak může představovat podnět pro Finanční správu ČR k následnému prověření oprávněnosti nároku těchto subjektů na kompenzační bonus,« uvedl NKÚ.

Správa bonusu byla administrativně náročná

Oprávněnost a správnost vyplaceného kompenzačního bonusu prověřovali správci bonusu až následně po jeho vyplacení. Z celkem uhrazené částky prověřili do loňského 31. července 2,5 procenta, tedy 1,2 miliardy korun. Finanční správa ČR na základě těchto kontrol požadovala vrátit kompenzační bonus v celkové výši 133,2 milionu korun, příjemci vrátili 114 milionů korun, uvedl NKÚ. Zároveň upozornil na to, že letos uplyne tříletá lhůta pro stanovení daně z kompenzačního bonusu vyplaceného v roce 2020. Po jejím uplynutí nebude možné rozhodnout o vrácení neoprávněně vyplaceného bonusu.

Kontroloři poukázali také na skutečnost, že správa kompenzačního bonusu byla administrativně náročná, neboť nedošlo k zavedení automatizovaného zpracování žádostí a správci bonusu museli údaje z žádostí zadávat do informačního systému ručně. Výdaje na správu bonusu dosáhly jednoho procenta z celkově vynaložené částky, tj. téměř 457 mil. Kč.

Nárok na bonus měly v letech 2020 až 2022 OSVČ, které splnily zákonem stanovené požadavky. Denní výše příspěvku se pohybovala od 350 do 1000 korun podle typu příjemce a doby, ve které byl příspěvek čerpán.

(jad)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here