Home Domácí Krize alkoholu přejí. Až 11 % lidí úzkost z aktuální společenské situace...

Krize alkoholu přejí. Až 11 % lidí úzkost z aktuální společenské situace zahání pitím

FOTO - iportal24.cz/Martin KALOUS

Tematický výzkum, který pro kampaň Suchej únor tradičně realizuje agentura Nielsen, ukázal, že až 11 % lidí zahání úzkost z aktuální společenské situace alkoholem. Potvrzuje to možná, proč zájem o alkoholické nápoje u příležitosti akce v obchodech zpravidla výrazněji neklesl. Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti u nás žije více než milion Čechů za hranou rizikového pití. V roce 2022 tento počet činil »pouze« 900 tisíc lidí. Každý rok se konzumace pohybuje na cca 14-15 litrech čistého alkoholu na jednu osobu. Poměr mezi muži a ženami činí 4:1. Ve výsledku tak český muž během roku vypije přibližně 24 litrů čistého alkoholu.

Kromě dosahu kampaně se tentokrát soustředil na prožívání lidí v kontextu aktuální společenské situace (válka na Ukrajině, inflace, ceny energií atd.). Data ukazují, že aktuální společenská situace ovlivnila duševní pohodu u více než poloviny české dospělé populace. Významná část (11 %) deklaruje, že úzkosti způsobené těmito externími vlivy, zahání alkoholem. V přepočtu na celá čísla se jedná o opravdu nezanedbatelné množství lidí. Platí přitom to samé, co platilo v období koronaviru. Čím ohroženější skupina, resp. čím rizikovější je u člověka konzumace alkohol, tím větší je šance, že se na jeho konzumaci negativně promítnout externí faktory typu stres, úzkost z nějaké situace apod.

Kampaň Suchej únor zná 84 % české populace 18+. Jedná se o stejné procento jako v loňském roce. Oproti minulému ročníku je stejné i procento dospělé populace, deklarující účast v kampani – a to 13 %. To je v přepočtu na 900 000 lidí. Znamená to, že kampaň narazila na svůj strop?

GRAFIKA – Suchej únor

»Trend bude patrný až z vývoje počtu účastníků v dalších ročnících. Faktem je, že jen málokterá kampaň aktivizuje tak velké množství lidí, takže už nyní jsme hodně vysoko. Vzhledem k tomu, jak vysoké je povědomí o kampani i míra sympatií ze strany české veřejnosti, myslím, že potenciál dalšího růstu tady ještě je,« komentuje čísla Hana Friedlaenderová z agentury Nielsen. Ta průzkum realizovala společně s agenturou ResSOLUTION Group na reprezentativním vzorku 487 respondentů populace 18+ v rámci pravidelného omnibusového šetření na Českém národním panelu.

»V ČR je stále nadměrná spotřeba alkoholu. Více než 1,5 milionu lidí v ČR má nakročeno k rizikové konzumaci alkoholu a téměř 6 % celkové úmrtnosti v ČR jde na vrub alkoholu. Proto jsem rád, že se ministerstvo zdravotnictví aktivně připojí a podpoří osvětovou kampaň Suchej únor i v rámci preventivních kroků, které jako ministr prosazuji. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že náklady spojené za léčbu v důsledku konzumace alkoholu se v ČR pohybují kolem 56 miliard korun ročně. Proto prevence v souvislosti s konzumací alkoholu sehrává klíčovou roli,« komentuje smysl kampaně Suchej únor ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Konzumaci dlouhodobě sníží každý druhý účastník

Klíčový je rozhodně objektivně pozitivní dopad kampaně na účastníky. Suchej únor jim umožňuje dát si na jeden měsíc od alkoholu odstup, díky čemuž mohou poznat, jak moc své pití ovládají a jak moc alkohol ovládá je. Podle průzkumu mezi 706 účastníky v roce 2021 deklaruje snížení spotřeby alkoholu ještě čtyři měsíce po kampani 53 % z nich. Ještě důležitější je srovnání spotřeby podle adiktologického testu Audit C. Ten byl proveden na 662 účastnících, kteří vyplnili v roce 2020 i 2021 tzv. Test nezávislosti (celkem ho již vyplnili desetitisíce Sušičů). Po celém roce od konce kampaně pilo 47 % účastníků nadále méně. Více informací o výzkumu mezi Sušiči můžete nalézt na www.suchejunor.cz/vyzkum

Dopad kampaně potvrdil také průzkum Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS), který byl realizovaný na reprezentativním vzorku 3542 respondentů z populace ve věku 15+ let v roce 2020. Podle tohoto průzkumu deklarovalo účast v kampani v roce 2020 (8. ročník kampaně) celkem 6,2 % dotázaných. Přibližně třetina ze zúčastněných respondentů spotřebu alkoholu vlivem kampaně omezila dlouhodobě (celkem 2,1 % respondentů, z toho 0,4 % úplně přestalo pít alkohol). »Z výsledků je patrné, že kampaň v současné podobě má potenciál snížit celkovou spotřebu alkoholu v ČR řádově o jednotky procent, přičemž největší dopad je vlivem redukce konzumace ve skupině uživatelů s frekvencí užívání alkoholu 1–4krát týdně,« doplňuje k výstupům průzkumu Viktor Mravčík, jeden z jeho autorů a bývalý šéf NMS, nyní ředitel výzkumu ve Společnosti Podané ruce.

GRAFIKA – Suchej únor

Vydržet bez alkoholu pouze jeden měsíc je pro někoho snadná záležitost, pro druhého doslova nadlidský výkon, a to obzvláště pokud je alkohol součástí jeho každodenní rutiny. »Je všeobecně známo, že nadměrné požívání alkoholu vaše starosti zažene pouze dočasně, přičemž na něm může vzniknout závislost i v době, kdy vaše starosti již dávno pominuly. Pro mnohé lidi je opravdu obtížné se v dané situaci skleničky s alkoholem vzdát. Pokud ale chtějí pít například z nudy, doporučuji chopit se knížky, uchýlit se ke sportu či jiné aktivitě, která mysl zaměstná a ke všemu je ještě zdraví prospěšná. V případě, že se takovému člověku tuto činnost podaří zachovat po určitou dobu, zjistí, že alkohol k zahnání nudy víceméně nepotřebuje,« uvádí psychiatrička Jana Ftáčnik z Polikliniky IPP.

Právě dlouhé chvíle a třeba i deprese se u Čechů začaly ve větší míře objevovat zejména v době pandemie. Drtivá většina volnočasových aktivit během tohoto období byla značně omezena či dokonce striktně zakázána, a tak se stávalo, že se lidé začali uchylovat k alkoholu. V tomto okamžiku nakonec nebylo důležité, zda to bylo z důvodu stresu či osamělosti a prázdnoty.

Právě v době pandemie covid-19 se zvýšil počet českých žen, jež propadly alkoholu. Jednalo se zejména o samoživitelky, na které covidové restrikce dopadly nejvíce. Spousta z nich se dostala i do existenčních a těžko řešitelných situací a hledala útěchu v alkoholu.

»Z pracovněprávního hlediska je také nutné kontrolovat alkoholické či nealkohlické závislosti i na pracovišti, např. alkoholtesterem nebo kontrolou moči. V případě duševních poruch nebo poruch chování, včetně nervových slabostí, jsou potřeba kontroly také. U zaměstnanců léčených u psychiatra, je nutné zajistit, aby neohrožovali sebe ani své kolegy a byli schopni vykonávat svou pracovní náplň,« zakončuje Ftáčnik.

Poselstvím akce Suchej únor je však zejména záměr, aby nakonec nešlo jen o jednoměsíční záležitost, ale aby se ze zdravě přiměřené konzumace alkoholu stal váš nový životní styl.

(zmk)