Home Zahraničí LGBT boom již brzdí, k jiné orientaci se ale stále hlásí každý pátý...

LGBT boom již brzdí, k jiné orientaci se ale stále hlásí každý pátý mladý Američan

ILUSTRA/ČNÍ FOTO - pixabay

Po znatelném nárůstu v letech 2020 a 2021 se identifikace dospělých Američanů jako lesbiček, gayů, bisexuálů, transsexuálů nebo něčeho jiného než heterosexuálů v roce 2022 udržela na stabilní úrovni 7,2 %, uvádí se v průzkumu americké společnosti Gallup. Současné procento je ale stále dvakrát vyšší než v době, kdy Gallup před deseti lety poprvé měřil identifikaci k LGBT.

Údaje vycházejí ze souhrnných dat z telefonických průzkumů společnosti Gallup z roku 2022, které zahrnují rozhovory s více než 10 000 dospělými Američany. V každém průzkumu se Gallup respondentů ptá, zda se identifikují jako lesby, gayové, bisexuálové, transsexuálové nebo jako něco jiného, přičemž mohou zvolit více identit.

Kromě sedmi procent, kteří se identifikují jako LGBT, 86 % dospělých Američanů uvádí, že jsou heterosexuálové, zatímco sedm procent se rozhodlo na otázku neodpovědět.

Jako obvykle, největší podíl dospělých LBGT – více než polovina, tj. 4,2 % všech dospělých v USA – se identifikuje jako bisexuální. Přibližně každý pátý dospělý LGBT se označuje za gaye, přibližně každý sedmý za lesbu a o něco méně než každý desátý za transsexuála.

Pět procent dospělých LGBT se označuje jinak než jako lesba, gay, bisexuál nebo transsexuál. V roce 2022 Gallup poprvé zaznamenal preferovanou identitu těch, kteří kromě tradičních identit lesby, gaye, bisexuála nebo transsexuála uvedli, že jsou něčím jiným než heterosexuálem. Většina těchto osob uvedla, že jsou queer, pansexuální nebo asexuální. Každou z těchto identit preferuje zhruba 1 – 2 % dospělých LGBT – což odpovídá 0,1 % všech dospělých v USA.

Dospělí příslušníci generace Z, tedy ti, kteří se narodili v letech 1997 až 2004 a kterým bylo v roce 2022 18 až 25 let, se jako LGBT identifikují nejvíce – 19,7 % z nich. Mezi mileniály je to 11,2 % a mezi staršími generacemi 3,3 % nebo méně.

V generaci Z se 13,1 % lidí hlásí k bisexuální orientaci, 3,4 % k homosexuální orientaci, 2,2 % k lesbické orientaci a 1,9 % k transgender orientaci. Každé z těchto procent je vyšší než u všech ostatních generací.

Podíl bisexuálních dospělých v poměru k ostatním LGBT identitám je vyšší u mladších než u starších věkových skupin. Dvě třetiny LGBT osob v generaci Z se identifikují jako bisexuální, stejně jako 62 % LGBT mileniálů. Ve starších generacích se k bisexuální orientaci hlásí méně než polovina LGBT dospělých, i když se stále jedná o nejpočetnější podskupinu LGBT dospělých v generaci X. V nejstarších dvou generacích se LGBT jedinci nejčastěji identifikují jako gayové.

Podle Gallupu se identifikace LGBT v USA v posledním desetiletí stala mnohem běžnější, i když v posledním roce je tento údaj stabilní. Vzhledem k tomu, že se mnohem více mladších než starších dospělých považuje za něco jiného než heterosexuály, lze očekávat, že podíl LGBT na celé dospělé populaci USA v budoucích letech poroste. »Tento růst však závisí na tom, zda se mladší lidé, kteří v budoucích letech vstoupí do dospělosti, budou i nadále mnohem častěji identifikovat jako LGBT než jejich rodiče, prarodiče a praprarodiče,« uzavírá Gallup.

(cik)