Home Domácí Maják z problémů světa po nesmyslné a překonané neoliberální politice

Maják z problémů světa po nesmyslné a překonané neoliberální politice

AKTUALIZOVÁNO

Přestože jsme v současné době v nikoli nejlepších obchodních vztazích mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou, existují síly, které mají v úmyslu to zvrátit a jít znovu cestou rozšíření těchto vztahů. Česko–čínská smíšená obchodní a průmyslová komora je na toto zlepšování vzájemných vztahů připravena. Existují i mediální prostředky, které jsou schopny v ČR šířit objektivní informace o Číně, což o sdělovacích prostředcích hlavního proudu nemůžeme říct. Takový je závěr dnešního kulatého stolu na téma »Význam XX. sjezdu Komunistické strany Číny«, který se konal v prostorách čínského velvyslanectví v Praze.

Ve shrnutí akce dále předseda Česko–čínské smíšené obchodní a průmyslové komory Vojtěch Filip mj. uvedl: »Chtěl bych poděkovat čínským partnerům za poskytování těchto informací. Společným úkolem je využít ten prostor, který máme, abychom každý na svém místě udělali kroky k tomu, že se ta spolupráce opravdu rozšíří, že o ní bude dostatek informací a že najdeme další trvale spolupracující kolegy, subjekty, firmy a že se zpátky dostane na vzestupnou cestu rozvoje. Vždycky jsem připomínal, abychom nezapomínali, že v Číně je základním lidským právem právo na rozvoj, které v Číně preferují a usilují o to. Dokládá to hodnocení, kolik lidí v Čině zbavili chudoby. A i to je pro nás to zásadní, co si můžeme brát jako to pozitivní pro naši práci.«

Téměř 100 milionů chudých lidí na venkově se vymanilo z chudoby

V úvodním vystoupení nový mimořádný zplnomocněnec a velvyslanec velvyslanectví ČLR v ČR 冯飙 Biao Feng shrnul čínské úspěchy při zlepšení živobytí lidí za posledních deset let. Připomenul, co generální tajemník Ústředního výboru (ÚV) KS Číny Si Ťin-pching přednesl ve zprávě jménem 19. ÚV KS Číny. Zaznělo, že Čína si také v posledním desetiletí vedla dobře. V období let 2012–2021 tj. po globální finanční krizi v roce 2008, Čína nadále překonává očekávání ve většině ukazatelů.

Země stále rychle roste. Průměrný roční růst HDP byl 6,7 procenta, více než dvojnásobek globálního průměru 3,1 procenta. Čína je druhá největší ekonomika na světě. Z pohledu parity kupní síly (PPP) se podíl Číny na globální produkci zvýšil z 15 procent (v roce 2012) na 18,6 procenta (v roce 2021), což je o něco více než Spojené státy (15,7 procenta).

Čína podle odhadů představovala třetinu globálního růstu. V průměru Čína během tohoto období přispívala ke globálnímu růstu více než třiceti procentními body. To je nejvíce ze všech zemí během stejného období.

Země zvýšila životní úroveň svých lidí. Jedním ze způsobů, jak to měřit, je porovnat HDP Číny na osobu s HDP vyspělých ekonomik, opět pomocí PPP. HDP na osobu se v Číně přiblížil z asi 60 procent HDP světových ekonomik na asi 103 procent.

»Téměř 100 milionů chudých lidí na venkově se vymanilo z chudoby,« uvedl mj. velvyslanec.

Od HDP na obyvatele ve výši 12 500 amerických dolarů až po více než čtyři miliony lidí ve skupině středních příjmů. Od dodržování principu lidé na prvním místě a životy na prvním místě, přes dosažení významných pozitivních úspěchů v koordinaci prevence a kontroly epidemie a hospodářského a sociálního rozvoje, až po vybudování největšího světového vzdělávacího systému, systému sociálního zabezpečení a zdravotnického systému.

Během posledního desetiletí se Čína stala klíčovým hráčem při poskytování většího financování rozvojovým zemím. Peking je velkým věřitelem, který v případě potřeby hraje důležitou roli při zajišťování odpočtu dluhů a 60 procent zemí s nízkými příjmy je ve vysokém riziku dluhů. Vytvoření společného rámce G20 s podporou Číny na podporu řešení dluhu zemí s nízkými příjmy bylo vítaným krokem. Prioritou je poskytnout rychlejší úlevu a dosáhnout předvídatelnějších výsledků.

V neposlední řadě je velká čínská ekonomika klíčovým hráčem v boji proti změně klimatu. Čínské klimatické cíle dosáhnout uhlíkového vrcholu před rokem 2030 a uhlíkové neutrality před rokem 2060 jsou vysoce oceňovány. Dosažení těchto cílů a ideálně jejich překonání může zajistit blaho současných i budoucích generací.

Kromě toho jsou působivé čínské hospodářské výsledky. Do budoucna může Čína díky robustnímu, udržitelnému, ekonomickému a ekologickému růstu i nadále zvyšovat životní úroveň doma a poskytovat vítanou podporu pro uspokojení globální poptávky.

Motor a vlajková loď světové ekonomiky

Za obsáhlý a dobrý analytický rozbor výsledků XX. sjezdu KS Číny poté poděkoval Vojtěch Filip a pogratuloval k úspěchům, které Čína dosahuje ve svém ekonomickém rozvoji a který posiluje její postavení v ekonomice celého světa. »Sjezd mohl konstatovat, že Čína je skutečným motorem a vlajkovou lodí světové ekonomiky. Zvlášť musím ocenit, jak vaše mírová politika a její důraz na odpovědnost za sdílený osud lidstva je majákem pro směřování správné cesty pro každého, kdo vnímá složitost problémů, do kterých se svět dostal nesmyslnou a překonanou neoliberální politikou. Zde chci zdůraznit a ocenit i slova prezidenta Si Ťin-pchinga o tom, že by Tchaj-wan měl směřovat do domovského přístavu,« uvedl mj. Filip.

»Vojenská řešení, kterých jsme byli anebo jsme svědky v posledních letech, ať jde o Libyi, Sýrii, Irán, Afghánistán či Ukrajinu a v dalších zemích světa, vedou spíše k dalším tragédiím, lidským obětem, nesmírným ekonomickým, společenským a kulturním škodám a že právě nabídka socialistické cesty rozvoje je mnohem lepším modelem pro příští uspořádání společnosti a soužitím národů celého světa. Je jisté, že závěry sjezdu jasně ukazují, že bývalý bipolární svět, který se zhroutil, a který se na krátký čas přeměnil v jednopolární svět vedený USA, se nemůže vrátit,« řekl dále Filip.

Model socialismu s čínskými rysy

»Studium dokumentů právě proběhlého sjezdu Komunistické strany Číny si pochopitelně vyžádá ještě určitý čas. Už teď je ovšem zřejmé, že čínští komunisté si uvědomují závažnost historické situace ve světě. Nejedná se jen o jednu z mnoha krizí, ale o zcela zásadní souboj o budoucí směřování lidské civilizace. Model socialismu s čínskými rysy přitom už zcela prakticky prokázal plnou životaschopnost. Právě konkrétní výsledky společenského rozvoje v Číně logicky vyvolávají na jedné straně až téměř hysterickou nenávist, na druhé straně ale rostoucí zájem myslících lidí ve světě. Chtějí vědět, jak je možné, že Čína se v historicky krátké době změnila ze zaostalé země v jednu z vedoucích politických a ekonomických mocností světa. Kladou si oprávněně otázky po způsobu řízení společnosti a po vedoucích silách a elitách. Myslím si, že bude velmi důležité tento zájem uspokojit kvalitními a srozumitelnými informacemi. Jak aktuálními, tak i analytickým,« řekl vydavatel Literárních listů Miroslav Pavel.

Vystrčil byl několikrát varován, ale…

Na nedobré zkušenosti z doby, kdy byl dlouholetým senátorem, zavzpomínal Jaroslav Doubrava, dnes už užívající »senátorský zasloužený odpočinek«. Když nastoupil před 12 lety znovu do Senátu, podařilo se mu založit skupinu česko-čínské spolupráce a celou dobu její činnost udržet. »Nicméně se mi nepodařilo zabránit cestě předsedy na Tchaj-wan, několikrát jsem ho žádal, aby to nedělal, že to bude mít velmi negativní důsledky na naše hospodářství. Přesto to udělal a došlo na má slova, a myslím, že ještě není všem dnům konec. Plno lidí si myslí, že jsme pupkem světa a že hýbeme světem,« postěžoval si Doubrava.

Za Komunistickou stranu Československa vystoupil tajemník Předsednictva Ústředního výboru Václav Novák. Podle něj je XX. sjezd KS Číny zlomovým v tom, že byla vytýčena linie ještě většího upevnění řízení na všech úrovních. Přes všechna světová přeformátování, hrozby světových válečných konfliktů a změnu z unipolárního uspořádání světa na vícepolární udržuje Čína stále trpělivou politiku mírové cesty a konceptu udržitelného rozvoje, předurčuje svou významnou roli v geopolitických sférách politiky.

»Kádrové zpevnění bude procesně probíhat, ale co je podstatné, že od XX. sjezdu budou procesy probíhat v jednotě a rozhodnosti vytýčených idejí, ale i jednotlivých úkolů v samotném procesů řízení zejména na globální úrovni. Upevnění kádrové struktury bude mít vliv především na celkovou progresivitu rozvoje. A samotná progresivita sjednocení znamená omlazení Čínské lidové republiky. To se ještě více stabilně promítne rovněž do partnerských vztahů s Ruskou federací, Indií, Brazílií, Jihoafrickou republikou a dalšími zeměmi, které chtějí být suverénním státem, nejlépe s politikou všech směrů azimutu,« dodal Novák.

Připomněl i základní pilíř, který tvoří výchozí bod globální čínské politiky. »Tím je koncept Pás a stezka. Je konceptem takových rozměrů, že v dějinách lidstva, nebylo něco podobného zplánováno natož realizováno. Je to koncept, který zasáhne všechny úrovně, všechny sféry a téměř celý svět,« uzavřel Novák.

Závěr patřil ženě a překvapení

V závěru bylo novému velvyslanci vysvětleno, že u nás mívá poslední slovo žena a tak jako poslední vystoupila spolumajitelka POR-TA-NEWS s. r. o. Miloslava Vostrá. »Zastupuji zde společnost, která provozuje web iportaL24.cz, který se jako jeden z těch zmiňovaných mediálních prostředků pokouší postavit jakousi hráz mezi informacemi, které tady většina médií odvysílá a které tady v podstatě prezentují Čínu a KS Číny za největší zlo. Jsme v tom stavění zatím někde u základů, ale snažíme se s naším mladým kolektivem přinášet pravdivé informace o vašich úspěších, o tom, jak doopravdy žijete. Vaše mise tady nebude určitě jednoduchá, ale věřím, že si najdete čas seznámit se s krásami naší republiky i s lidmi, kteří nemají špatný pohled na Čínu. A věřte, že jich není málo,« řekla Vostrá těsně před předáním darů.

Zbyšek Kupský

FOTO – iportaL24.cz/Martin Kalous