Home Rozhovory Milan Krajča: KSČM hodlá ukončit vládu diletantů, korupčníků a mafiánů v Praze!

Milan Krajča: KSČM hodlá ukončit vládu diletantů, korupčníků a mafiánů v Praze!

Praha patří k nejbohatším místům v Evropě. Doposud však toto bohatství směřovalo jen k malé skupině lidí. To je potřeba podle vedoucího kandidáta KSČM do pražského zastupitelstva Milana Krajči změnit. V rozhovoru pro iportaL24.cz také upozornil, že při stále zřejmější neschopnosti vedení metropole řešit klíčové problémy města, jako je nedostupné bydlení, kolabující doprava či dopady současného drastického zdražování na naprostou většinu občanů, pokračují pražští mocipáni ve svém tažení proti osvoboditeli maršálu Ivanu Stěpanovičovi Koněvovi.

Jste jedničkou na kandidátce KSČM do pražského zastupitelstva. Co chcete udělat pro to, aby se v Praze žilo dobře všem, nejen hrstce nejbohatších?

Kromě aktuálních dopadů kapitalistické krize, jako je současné drastické zdražování a s ním spojený nárůst chudoby, trápí obyvatele naší metropole především takové otázky, jako je nedostupné bydlení, kolabující doprava či stále se zhoršující přístup k základním službám. Jako KSČM proto kandidujeme ve volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy s konkrétním programem na jejich řešení. KSČM jako strana socialistické alternativy usiluje o zásadní změnu v tom, jak je naše hlavní město spravováno. Naše vize je jasná – dostupné bydlení, rozvoj dopravní infrastruktury s bezplatnou MHD, zdravotní a sociální péče pro všechny, kvalitní a bezplatné vzdělání, posílení role občanů při rozhodování a také důsledná kontrola hospodaření s městským majetkem.

Říkáte, že střecha nad hlavou nesmí být nedostupný luxus. Co tedy je střecha nad hlavou a jak toho dosáhnout v Praze, kde je aktuálně průměrné stáří lidí kupujících si nový byt 45,4 let, což je o skoro dva roky více než předloni a o šest a půl roku více než před sedmi lety?

Zajištění dostupného bydlení je pro KSČM jednou z klíčových priorit. Říkáme zcela jasně, že řešením je opětovné nastartování výstavby obecního a družstevního bydlení. Chceme, aby nájemné v obecních bytech bylo svým charakterem neziskové a v diferencované podobě odráželo příjmové možnosti bydlících tak, aby bylo dostupné i pro nájemce s nízkými příjmy. Odmítáme pronajímání obecních bytů obálkovou metodou těm, kteří nabídnou nejvyšší nájemné. Zasazujeme se o regulaci krátkodobého ubytování typu Airbnb a chceme v této souvislosti posílit práva sdružení vlastníků jednotek, bytových družstev i obcí. V neposlední řadě pak patří mezi řešení problémů s bydlením také zastropování nájemného. Prosazujeme proto opětovné zavedení regulovaného nájemného.

Nejenže zásadně odmítáte zdražování MHD, vy naopak prosazujete, že by se Praha měla zařadit k městům s bezplatnou MHD. Doprava v Praze je problém, ale opravdu by jí pomohlo toto řešení?

Naše návrhy na řešení dopravní situace v Praze jsou komplexní. Nejen kvůli snížení tranzitní dopravy uvnitř města je nutné co nejrychleji konečně dokončit vnější Pražský okruh včetně mostu na severním okraji Prahy. Město proto musí urychleně završit výkup pozemků a umožnit výstavbu této klíčové komunikace státem. Je také nutné urychlit rekonstrukci městské dopravní infrastruktury, zejména mostů a lávek. Prosazujeme další výstavbu vnitřního Městského okruhu a vybudování radiálních napojení na dálniční okruh kolem Prahy s eliminací nežádoucích dopadů na okolí. Za poslední tři desítky let se nakupil velký dluh také v rozšiřování hromadné dopravy, jako je výstavba dalších tras metra či nových tramvajových tratí. Zdražování MHD opravdu zcela zásadně odmítáme a stejně jako v minulých letech naopak nastolujeme požadavek na bezplatnou MHD. S tou jsou ostatně pozitivní zkušenosti z jiných měst, kde se můžeme inspirovat. Důvodů pro tuto změnu v pražské dopravě je celá řada. Mezi její přínosy by zdaleka nepatřilo jen snížení automobilové dopravy a zlepšení životního prostředí v hlavním městě. Zároveň by totiž znamenala i zásadní finanční úsporu pro podstatnou část Pražanů a realizaci práva na mobilitu, které je dnes zpoplatněním MHD, především u těch nejchudších, značně omezeno.

FOTO – archiv Milana Krajči (2x)

Není asi náhoda, že zrovna v Praze vyplavalo na povrch, jak řídí podle svého svěřený majetek a firmy někdo, kdo se do pozice dostane díky stranické příslušnosti místo schopností?

Diletantství a naprostá neschopnost je jedna věc. Druhá, ještě zásadnější otázka je pak rozšíření korupce, tunelování a mafiánských praktik. Obvinění Petra Hlubučka, donedávna náměstka primátora Zdeňka Hřiba, a jeho spolupracovníků z trestného činu přijetí úplatku a účasti na organizované zločinecké skupině v souvislosti s hospodařením pražského dopravního podniku je jen špičkou ledovce. I z tohoto důvodu KSČM požaduje důkladné vyšetření hospodaření Dopravního podniku hlavního města Prahy a všech podezření na nezákonné jednání představitelů města. Účinný a systematický zápas proti korupci, tunelování, klientelismu a kmotrovským praktikám je pro komunisty v hlavním městě jednou ze zásadních priorit.

Tím, že jste v čele kandidátky, jste kandidátem na primátora. Co by bylo prvním krokem, pokud byste se jím stal?

Praha patří k nejbohatším místům v Evropě. Doposud však toto bohatství směřovalo jen k malé skupině lidí. To je potřeba změnit! Chceme zkrátka město, pro které budou prioritou zájmy většiny, ne úzké hrstky nejbohatších. Dnes je to o to důležitější. Aktuální otázkou je totiž především potřeba postavit se stále se stupňující krizi a jejím dopadům na naprostou většinu obyvatel metropole. Je naprosto nezbytné zamezit dalšímu propadávání lidí do chudoby, dluhů, exekucí, ztráty bydlení a podobně. Jako komunisté toto chápeme jako klíčovou prioritu dneška a uděláme pro to maximum.

Pražský primátor je vlastně i hejtmanem, ale volby se konají v termínu komunálních, ne krajských. Jaký na to máte názor?

Toto je opravdu dlouhodobý problém. Současné nastavení, kdy se volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy bohužel konají zároveň s komunálními a nikoliv krajskými volbami, je naprosto nešťastné. Řešením by bylo zkrácení mandátu pražského zastupitelstva o dva roky, jen tak je možné tento stav napravit. K tomu však nikdy nebyla politická vůle. Logicky, kapříci si svůj rybník zkrátka vypustit nechtějí…

Když mluvíme o pozici hejtmana, současný primátor se dokonce cítí i v pozici ministra zahraničí – jak jinak chápat jeho aktivity ve směru k Číně a Tchaj-wanu. Jak je hodnotíte a co si o současné situaci v Tchaj-wanu a Číně myslíte vy?

I v této souvislosti je politika dosavadního primátora naprosto skandální. Místo toho, aby se věnoval řešení problémů občanů Prahy, a že jich je, organizoval v uplynulém období jednu mezinárodní provokaci za druhou. V souvislosti s otázkou čínské provincie Tchaj-wan se pak dostával do zásadního rozporu nejen s mezinárodním konsenzem v této věci, ale i s oficiální zahraniční pozicí naší země, která se hlásí k politice jedné Číny.

V uplynulém období se také vedení města zasazovalo o odstraňování památek na jeho osvobození v roce 1945, především těch spjatých s osobou maršála Koněva. Jaký je váš názor na tuto věc?

Při stále zřejmější neschopnosti vedení metropole řešit klíčové problémy města, jako je nedostupné bydlení, kolabující doprava či dopady současného drastického zdražování na naprostou většinu občanů, pokračují pražští mocipáni ve svém tažení proti osvoboditeli maršálu Ivanu Stěpanovičovi Koněvovi. V nedávné minulosti již došlo k sejmutí pamětní desky, děkující tomuto hrdinovi, který stal v čele vojsk Rudé armády, jež v roce 1945 osvobodila Prahu a podstatnou část Československa od hitlerovské okupace, z budovy Staroměstské radnice. V Bubenči pak byl navzdory mohutným protestům občanů odstraněn jeho pomník a před několika měsíci navíc zastupitelé hlavního města odebrali jeho osvoboditeli dokonce i čestné občanství. Nyní hodlají skončit i s poslední výraznou památkou na hrdinného osvoboditele města – s Koněvovou ulicí na Žižkově. Činí tak i navzdory mohutného nesouhlasu samotných obyvatel této jedné z nejdelších pražských tříd. Komunisté dlouhodobě a zásadně nesouhlasí se snahou vedení hlavního města i jeho jednotlivých městských částí přepisovat dějiny a systematicky odstraňovat památky související s protifašistickým odbojem i osvobozením metropole vojáky Rudé armády.

Jaký výsledek budete považovat za svůj volební úspěch?

Snahou KSČM a jejích kandidátů a kandidátek jak do Zastupitelstva hlavního města Prahy, tak i do zastupitelstev jednotlivých pražských městských částí, je získat co největší voličskou podporu tak, aby mohl být realizován její volební program. Pro něj se snažíme získat podporu spoluobčanů v rámci besed a diskusí, na desítkách setkání s voliči v ulicích hlavního města i na protivládních demonstracích, jichž se aktivně účastníme. Náš podrobný volební program je ostatně také k dispozici na webových stránkách http://praha.kscm.cz.

Rád bych proto vyzval všechny, kteří souhlasí s námi prosazovanými řešeními, aby nás v nadcházejících volbách podpořili a ve dnech 23. a 24. září volili právě KSČM. Uděláme maximum pro to, abychom v našem hlavním městě ukončili vládu diletantů, korupčníků a mafiánů!

Zbyšek Kupský

Předchozí článekTajfun Nanmadol zranil při příchodu do Japonska 80 lidí, jeden člověk zahynul
Další článekČínský Sin-ťiang zaznamenal v lednu až srpnu nárůst zahraničního obchodu o 49,6 %.

5 KOMENTÁŘE

 1. Komunální volby v roce 2018 dopadly pro KSČM v Praze katastrofálně. HMP se skládá z 22 obvodů, 35 městských částí. a Mariánské radnice. Celkem se volí asi 1100 zastupitelů. KSČM před čtyřmi lety získala pouze DVA (!) mandáty v okrajové části prahy, jeden ze zvolených byl bez politické příslušnost. (výše uvedené si lze ověřit na webu „volby.cz). Nevidím jediný důvod proč by tomu o tomto víkendu po čtyřech letech mělo být jinak. Nu nebuďme pesimističtí, třeba ty 2 mandáty obhájíte…

  • Harfičko, harfičko… Nějak si nepamatuji, že byste podobné názory hlásal nahlas v redakci Haló novin, než jste z ní byl odejden. Takovej pozdní hrdina, kterých se po roce 1989 vyrojilo miliony… Chápu, že ve Vás pořád asi je pocit ublíženosti, ale nerozumím Vám… 🙂
   Z

   • Kupský vyjadřujte se k obsahu glosy a neblábolte nesmysly. Odnikud jsem nebyl „odejden“, ale jsem již přes deset (!) let v důchodu. Z ohledem na svůj věk bych mohl být vaším otcem, ale k sebestředné existenci vašeho typu, která žije v chorobné představě, že má od všeho klíče, ač tomu tak není bych se nehlásil…

    • Ale to pořád nic nemění na tom, že v redakci jste nahlas takový kritik KSČM nikdy nebyl, až po Vašem odejdení, pardon, odchodu do důchodu 🙂
     Z

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here