Home Domácí Ministerstvo poslalo svým nemocnicím miliardy, jejich použití nekontrolovalo

Ministerstvo poslalo svým nemocnicím miliardy, jejich použití nekontrolovalo

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Ministerstvo zdravotnictví rozdělilo v letech 2019 až 2021 třem fakultním nemocnicím mimořádné příspěvky ve výši 4,8 mld. Kč na oddlužení, odměny pracovníkům vystaveným riziku onemocnění covidem a na provoz záložní polní nemocnice v Praze – Letňanech, aniž zkontrolovalo jejich použití. Některé z nemocnic zacházely s příspěvkem nehospodárně a v rozporu se stanovenými podmínkami. V dnes zveřejněné zprávě to uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Kontroloři se zaměřili na hospodaření pražských fakultních nemocnic Bulovka a Královské Vinohrady, na brněnskou fakultní nemocnici u sv. Anny a na ministerstvo zdravotnictví jako jejich zřizovatele. V kontrolovaných letech v čele resortu stáli ministři za ANO.

Zmiňované nemocnice ve svém hospodaření opakovaně vykazovaly kumulovanou ztrátu, jíž nebyly schopny uhradit zlepšeným hospodářským výsledkem. Nepříznivou finanční situaci řešilo ministerstvo v roce 2020 jednorázovým příspěvkem na oddlužení, který u kontrolovaných nemocnic činil celkem 3,4 miliardy korun.

Kontroloři zjistili, že z prostředků na oddlužení použila FN Bulovka 9,3 milionu Kč a FN u sv. Anny v Brně dokonce 646,2 milionu Kč v rozporu se stanovenými podmínkami, například na úhradu závazků před splatností. Obě nemocnice podle NKÚ neplnily určené úkoly nejhospodárnějším způsobem, protože financováním dluhů jim v letech 2016 až 2022 vznikly vícenáklady celkem za 105,6 milionu korun. FN Bulovka navíc neuspořila 21,3 milionu korun, protože zaplatila dlouhodobé závazky před splatností i se souvisejícími úroky v plné výši. »Podle názoru NKÚ bylo oddlužení FN v roce 2020 nesystémovým opatřením, protože řešilo pouze následky, nikoliv příčinu zadlužování,« uvedl úřad.

Nákup léků bez zadávacího řízení

Další mimořádné příspěvky ve výši 1,4 miliardy Kč poskytlo ministerstvo kontrolovaným nemocnicím na odměny pracovníkům vystaveným riziku onemocnění covid-19 a na záložní polní nemocnici v Praze-Letňanech. »Zřízení a provoz polní nemocnice ministerstvo následně refundovalo FN Bulovka částkou 88,2 milionu Kč, aniž provedlo řádnou finanční kontrolu. Ačkoliv šlo o provozní neinvestiční příspěvek, kontrola ukázala, že resort zaplatil i investiční náklady 1,4 milionu korun,« uvedl NKÚ. Dále 1,5 milionu Kč refundovalo ministerstvo nákup majetku, který nemocnice nevyužívala ke zřízení a provozu polní nemocnice.

NKÚ prověřil rovněž nákupy léků a zdravotnických prostředků. Ukázalo se, že kontrolované nemocnice pořizovaly většinu léků a zdravotnických prostředků mimo zadávací řízení, například na základě přímých objednávek.

Na vzorku 15 druhů léků kontroloři zjistili, že tato léčiva pořizovaly fakultní nemocnice na základě zadávacího řízení jen v rozmezí od necelého půl procenta do 49 procent. »Zbytek nákupů, v některých případech tedy více než 99 procent, se odehrával mimo zadávací řízení. A to přesto, že fakultní nemocnice jsou coby veřejní zadavatelé povinny postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek,« konstatoval NKÚ.

Ministerstvo se nepoučilo

Obdobnou praxi kontroloři prokázali i na kontrolním vzorku nákupů zdravotnických prostředků či spotřebního zdravotnického materiálu. U nich se podíl dodávek pořízených mimo zadávací řízení pohyboval v rozmezí od 78 do 100 %. »NKÚ na kontrolním vzorku léčiv a zdravotnických prostředků zjistil, že kontrolované FN při jejich pořízení postupovaly v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek v celkovém objemu 41,6 mil. Kč,« uvedl NKÚ.

Na podobnou praxi fakultních nemocnic poukázala již kontrolní akce v roce 2018. »Ačkoliv ministerstvo zdravotnictví tehdy přijalo řadu opatření, nezajistilo jejich splnění. Ani v kontrolovaném období 2019 až 2021 nemělo např. relevantní informace o jednotkových cenách nakupovaných léčiv či zdravotnického materiálu svých přímo řízených nemocnic, takže je nemohlo řídit tak, aby jejich výdaje byly co nejhospodárnější, nejefektivnější a nejúčelnější,« shrnul NKÚ.

(jad)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here