Home Domácí Myšlenkové dědictví Komenského zůstává v mnohém nadčasové a platné

Myšlenkové dědictví Komenského zůstává v mnohém nadčasové a platné

ILUSTRAČNÍ FOTO – pixabay

»Přestaňte, vy učenci, tolika různými spory a zápasy mást svět! Přestaňte, duchovní, tak rozmanitou maskou náboženství rozdělovat svět! Přestaňte, vládcové, tak nepřetržitými válkami hubit svět!« Myšlenkové dědictví Učitele národů Jana Amose Komenského zůstává v mnohém nadčasové a platné. U příležitosti dnešního Dne učitelů na odkaz zakladatele moderní pedagogiky upozornila učitelka a vedoucí odborné sekce školství ÚV KSČM Marta Semelová.

Jan Amos Komenský se narodil 28. března 1592. Tento den si v Česku a na Slovensku připomínáme jako Den učitelů. Byl vyhlášen československou vládou v roce 1955 jako morální ocenění práce pedagogů. V mnoha zemích světa se slaví Mezinárodní den učitelů,stanovený v roce 1994 Organizací spojených národů na 5. října.

Semelová přidala i další Komenského varování: »Na soudních dvorech a na shromážděních ať není dovoleno, aby vládla lest a moc. Práva jsou pojítkem lidské společnosti, jestliže se jich užívá správně. Jsou-li jednou rozvrácena, nemůže lidská společnost zůstat nerozvrácena.«

Několik staletí poté vidíme, jak pravda a spravedlnost vzaly za své, o demokracii a svobodě slova nemůže být řeč, posteskla si bývalá poslankyně. »Od vlády slyšíme výzvy k udávání, běžnými jsou trestní stíhání za názor, politické procesy, cenzura. Rozdmýchávání válečného ohně dodávkami zbraní na Ukrajinu, umlčování nepohodlných názorů, zastrašování každého, kdo má jiný než oficiálně nadiktovaný názor. Podle průzkumu SANEP se v ČR více než polovina lidí bojí říci to, co si myslí,« uvedla Semelová pro iportaL24.cz.

To všechno se podle ní odráží i ve školství. »Vysokoškolský učitel nesmí ke studentům, protože měl prezentovat proruské názory k situaci na Ukrajině, učitelka češtiny je vyhozena ze základní školy a obviněna za proruskou propagandu, protože doporučovala žákům, aby vyhledávali i jiné než oficiální zdroje k utváření si vlastního názoru. Vysoká škola požaduje po ruských a běloruských studentech, aby napsali dopis odsuzujícího invazi na Ukrajině, chtějí-li nadále studovat, další vysoká škola nepřijala uchazeče o magisterské studium z Ruska prý proto, ‚že je v souvislosti s válečným konfliktem vázána povinností respektovat sankční opatření‘,« popsala Semelová současnou situaci na školách.

Odsuzujme kádrování, špehování a vyhazování skvělých učitelů

Vysokoškolská pedagožka Yvona Legierská si posteskla, že je škoda, že řada velikánů, jež pocházejí z našich zemí, nemohli působit celý život zde, ale slavnými či slavnějšími se stali až za hranicemi. Připomněla, že Komenský se do exilu uchýlil po několika letech skrývání po prohrané bitvě českých stavů na Bílé hoře v roce 1620. »Přesto zanechal nesmazatelnou stopu, neboť prosazoval všeobecné vzdělávání. Teprve o více než sto let později po úmrtí Komenského zavádí Marie Terezie v roce 1774 Všeobecný školní řád, jímž byla zavedena povinná šestiletá školní docházka pro děti od šesti let. Pan učitel byl vedle faráře a starosty obce velmi váženou osobností,« uvedla Legierská pro iportaL24.cz.

Zároveň připomněla, že dnes, stejně jako v roce 1955, kdy byl Den učitelů zaveden, jde o oslavu učitelů, kteří se věnují výuce a výchově dětí a mládeže. »Každá doba přináší s sebou stále novější a modernější metody výuky, ale vždy by měl každý učitel zanechat v generaci dětí a studentů to nejlepší – nejen znalosti, ale i lidství, přátelství a láskyplný vztah k zemi. Mějme úctu k profesi učitele, neboť jejich působení na mladou generaci je významné. Odsuzujme kádrování, špehování a vyhazování skvělých učitelů. Učitelka základní školy, Martina Bednářová, je jednou z nich. A na řadě je docent Ševčík?« ptá se Legierská.

Místo oslavy protest

Bohužel, práce pedagogů není doceněna ani v dnešní době, a to jak finančně, tak morálně. Na dnes vyhlásil Vysokoškolský odborový svaz symbolickou stávkovou pohotovost na podporu protestu humanitních a sociálněvědních fakult, jejichž pedagogové jsou nespokojení se svými výdělky. Do protestu s názvem Hodina pravdy by se mělo zapojit 12 fakult. Protestující požadují pro univerzity více peněz ze státního rozpočtu a zrovnoprávnění tarifů mezd mezi jednotlivými obory na vysokých školách.

»Vyhlášením stávkové pohotovosti dáváme najevo, že situace ve vysokém školství je opravdu vážná. Vysoké školství je podfinancované. Pokud nedojde k vyslyšení požadavků protestujících na humanitních fakultách, může být v krajním případě vyhlášena na těchto fakultách i stávka,« varoval předseda svazu Petr Baierl.

Do protestní akce se zapojí také vysokoškolská pedagožka a místopředsedkyně ČSSD Daniela Ostrá. »Den učitelů musíme bohužel letos oslavit protestem. Zdálo se, že stát chápe důležitost vzdělávání a pedagogické práce. Vše se však zastavilo na prahu základních a středních škol, a i tam se začíná slevovat. Chceme proto v den, kdy se narodil Učitel národů Jan Amos Komenský, dát jasně najevo, že se nesmí zapomínat ani na univerzitní výuku humanitnícha společenských věd,« řekla pro iportaL24.cz.

Zdůraznila, že společnost na vysokých školách potřebuje kvalitní odborníky a nemůže si dovolit, aby odcházeli kvůli špatným podmínkám. Ty by i na humanitních a společenských oborech měly být srovnatelné nejen s jinými typy oborů, ale i se středními školami.

»Milujeme naši práci. Děláme vše pro to, abychom poskytli našim studentům nejlepší možné vzdělání. K tomu se věnujeme vědeckému výzkumu a odborné publikační činnosti, abychom obstáli v silné mezinárodní konkurenci. To vše však nelze dlouhodobě zvládat za podmínek, kdy si musíte ve volném čase přivydělávat, abyste zvládli živit rodinu,« dodala Ostrá.

V rámci dnešní protestní akce chtějí učitelé humanitních oborů na happeninzích a demonstracích ukázat, že tyto údajně »nepotřebné« obory nelze s ohledem na jejich skutečný význam rozhodně opomíjet.

Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) bude dnes o navýšení rozpočtu vysokých škol na odměňování pedagogů jednat s premiérem Petrem Fialou (ODS). Ve středu by pak na výjezdním zasedání v Jeseníku měla záležitost projednat vláda

Další z mnoha vládních podvodů

Působit v dnešní době jako pedagog není podle Semelové jednoduché. A nejde podle ní jen o odvahu vyjádřit vlastní názor. Na učitele jsou kladeny značné nároky. »Musí učit přeplněnou třídu, v níž jsou žáci se speciálními poruchami učení i chování, do toho někteří s fyzickým či mentálním postižením, žáci nadaní i běžní a stále víc cizinců, přičemž mnozí neumějí říci slovo česky. Příprava na vyučování nekončí se zvonkem poslední hodiny,« uvedla.

Pochybnosti podle ní vyvolává změna rámcových vzdělávacích plánů, stejně jako novela zákona o pedagogických pracovnících projednávaná ve Sněmovně. Ta má, mimo jiné, umožnit odborníkům s jakýmkoli vysokoškolským magisterským vzděláním učit až tři roky na druhém stupni ZŠ a na středních školách bez učitelské kvalifikace předměty odpovídající jejich oboru. Poté by si museli doplnit pedagogické studium. »Mám velké pochybnosti, zda expert, jehož odbornost v daném oboru v žádném případě nezpochybňuji, dokáže naučit, tedy přenést své znalosti na žáky,« uvedla Semelová.

Důležitou součástí novely je uzákonění výše platů pedagogických pracovníků na 130 % průměrné mzdy, přičemž za základ se měl brát 1,4násobek průměrné hrubé mzdy v ČR za předminulý rok. Jenomže pozměňovací návrh poslanců ODS, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a Pirátů na poslední chvíli by to v případě schválení změnil. Za prvé nestanovuje, z jakého roku se bude 130 % průměrné mzdy počítat, takže to bude na libovůli vlády, a za druhé pedagogické pracovníky redukuje na učitele. Takže zhruba 40 tisíc pedagogických pracovníků, kam patří např. asistenti pedagoga, školní psychologové, učitelé odborného výcviku, vychovatelé, trenéři a další, jsou z návrhu na 130 % průměrné mzdy v jejich mzdové tabulce vynecháni.

»Pochopitelně pravicová vláda hned iniciativně podle zmíněného pozměňovacího návrhu upravila své programové prohlášení. Dočkali jsme se tak dalšího z mnoha vládních podvodů. Doufám, že si to pedagogičtí pracovníci uvědomí, přinejmenším ve chvíli, kdy se Petr Fiala či ministr školství budou rozplývat nad prací ve školství a přát pedagogům vše nejlepší ke Dni učitelů,« dodala Semelová.

(jad)