Home Domácí Nejvíc roste kriminalita v kyberprostoru, její objasňování je tam obtížnější

Nejvíc roste kriminalita v kyberprostoru, její objasňování je tam obtížnější

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Loni bylo na území České republiky registrováno 181 991 trestných činů, meziročně o 28 758 (+18,8 procenta) více. Nárůst dává policie do souvislosti s úplným rozvolněním protipandemických opatření, která v letech 2020 a 2021 výrazně omezila pohyb osob ve veřejných prostorách. Poté, co byla všechna omezení zrušena, příležitostí pro páchání trestné činnosti opět přibylo. Přestože ale registrovaná kriminalita vzrostla, celková způsobená škoda klesla o více než sedm miliard korun. Konstatuje to v úvodu článku »Co odhalila policie«, zveřejněného v květnovém vydání časopisu Českého statistického úřadu Statistika&My, jeho autor Pavel Černý. Dodává, že celková objasněnost dosáhla 52,2 %, přičemž o rok dříve to bylo 57,3 %. Klesající objasněnost je zdůvodňována zejména narůstajícím podílem kriminality v kyberprostoru, jejíž pachatelé se hledají mnohem obtížněji.

Počty registrovaných skutků celkové kriminality v ČR

Zdroj: Policie ČR

Nárůst kriminality byl zaznamenán plošně ve všech krajích ČR, uvádí Černý. Nejvíce, o 31,6 %, se zvýšila v Karlovarském kraji, kde ale v absolutním počtu bylo spácháno nejméně trestných činů. K druhému největšímu nárůstu, o 27,5 %, došlo v Libereckém kraji. Nejvyšší počet trestných činů vykázala Praha (40 704) následovaná Moravskoslezským krajem (21 884).

Kriminalita podle krajů

Zdroj: Policie ČR

Výrazně podle Černého v posledních dvou letech rostou počty majetkově zaměřených trestných činů. Z nich se loni nejrychleji zvýšilo množství neoprávněných opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (nárůst o 94 %) a podvodů (+71,7 %).

Násilí roste spolu se změnami ve společnosti

Objem násilné kriminality v loňském roce stoupl o 10,2 %, nejvyšší nárůst zaznamenaly vydírání (+29,1 %), loupež (+15,7 %) a úmyslné ublížení na zdraví (+12,7 %).

Počty vybraných kategorií trestních činů

Zdroj: Policie ČR

Vražd evidovali kriminalisté loni celkem 150, což je o 45 více než v roce 2021. »Jak však uvádí zpráva Policejního prezidia ČR, téměř polovina vražd byla ve stádiu pokusu. Motivem 76 vražd byly osobní vztahy, oběťmi vražd jsou v převážné většině osoby mající vztah k pachateli, zejména příbuzenský či partnerský,« píše Černý.

Nárůst počtu násilných trestných činů Policie ČR zdůvodňuje negativními změnami v současné společnosti, z velké části orientované především na materiální hodnoty. Policisté zaznamenávají ve společnosti zvýšené napětí, a s ním spojenou tendencí k silovému řešení problémů.

Počty vražd a jejich objasněnost

Zdroj: Policie ČR

Černý si všímá také takzvané mravnostní kriminality.Za jejím loňským nárůstem stojí kromě uvolnění protipandemických opatření a umožnění účasti potenciálních obětí i pachatelů na různých společenských akcích také postupná ztráta obav obětí trestnou činnost oznamovat. Díky tomu zůstává stále menší část mravnostních deliktů nehlášena a neřešena, uvádí.

Nejvyšší nárůst mravnostní kriminality byl loni zaznamenán v kategoriích kuplířství (+97,1 %), pohlavní zneužití v závislosti (+56,8 %), dětská pornografie a zneužití dítěte k ní (+24,4 %) a znásilnění (+13,8 %). K velmi výraznému poklesu naopak došlo v souvislosti s ústupem pandemie u trestného činu úmyslné ublížení na zdraví nakažlivou lidskou nemocí (-72,9 %).

Pouze k mírnému nárůstu evidovaných trestných činů pak došlo v oblasti drogové kriminality. Za loňský rok zde bylo registrováno 4200 skutků, z nichž bylo objasněno 3284.

Důsledky války a příchodu uprchlíků

Následkem války na Ukrajině a s příchodem ukrajinských uprchlíků vzrostl loni počet trestných činů páchaných z nenávisti. Policie ČR zaznamenala v této oblasti 282 skutků, o 73 více než předloni a o 142 více než v roce 2020. Tyto činy byly nejčastěji zaměřeny proti Ukrajincům (78 skutků) a proti Rusům a Rusínům (50), uvádí Černý.

Počet trestných činů spáchaných cizinci podle něj pak po poklesu v covidovém roce 2020 loni opět strmě narostl a překročil dlouhodobý průměr o více než 20 %.

Počty registrovaných kriminálních skutků páchaných cizinci

Zdroj: Policie ČR

Množství trestných činů spáchaných pachateli mladšími 18 let podle Černého kopírovalo průběh celkové kriminality, a i když se loni zvýšilo, nebyla dosažena úroveň z roku 2019.

Počty trestných činů spáchaných nedospělými pachateli

Zdroj: Policie ČR

Hospodářská kriminalita vzrostla loni o devět procent na 1127 skutků. Přesto počty hospodářských trestných činů ani zdaleka nedosáhly úrovně před pandemií, upozorňuje Černý. Nejvýraznější meziroční nárůst byl evidován u trestných činů porušení práv k ochranné známce a jiným označením (+117,4 %), podplácení (+108,1 %), dotační podvod (+87,7 %), porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (+78,1 %), porušení autorského práva a práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (+74 %) a neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla (+52,6 %).

Škody způsobené trestnou činností (v mil. Kč)

Zdroj: Policie ČR

Stálý a vysoký růst trestné činnosti ovšem eviduje policie již dlouhodobě v oblasti kybernetické kriminality. Do kyberprostoru se postupně přesouvá stále větší část skutků. Loni tvořila kriminalita páchaná v kyberprostoru 10,2 % z celkové registrované kriminality. Oproti předchozímu roku bylo evidováno o 95 % těchto činů více. Pachatelé podle policie využívají stále sofistikovanější softwarové nástroje, které na jedné straně znesnadňují odhalení, na druhé straně obětem ulehčují zadání a potvrzení podvodné operace.

»V řadě případů je trestná činnost v online prostředí navázána na legalizaci prostřednictvím osob rekrutovaných inzeráty na sociálních sítích s nabídkou výhodného přivýdělku v oblasti kryptoměn,« uzavírá Černý.

(ici)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here