Home Rozhovory Noveský: Vláda energetiku řeší jen ideologicky, protože tam není žádný odborník

Noveský: Vláda energetiku řeší jen ideologicky, protože tam není žádný odborník

Mnoho politiků prohlašuje, že Česko přežilo zimu i bez ruského plynu. Skutečnost je ale jiná. My jsme zimu nepřežili bez ruského plynu, my jsme ji přežili bez jeho přímých dodávek, protože bylo dost ruského plynu v zásobnících na území České republiky, který šlo čerpat, ale především nebyla vůbec žádná zima. S opravdovou zimou bychom měli velký problém, protože Němci by nám plyn nestihli dodávat, vysvětlil v rozhovoru pro iportaL24.cz Ivan Noveský, stavební inženýr a právník, který více než 44 let pracuje v energetice a více než 30 let se věnuje ochraně spotřebitelů energií.

Jste uznávaný odborník na energetiku. V této oblasti se pohybujete celý život. Jak vnímáte a hodnotíte současnou energetickou situaci v ČR?

Energetická situace v ČR je celkem jednoznačná. Z hlediska elektřiny jsme soběstační, takže situace v této oblasti je nadmíru pozitivní. Z hlediska plynu je to naopak velmi špatné, ten musíme dovážet. Elektřinu ale vyvážíme, dokonce její vývoz zvyšujeme. Z 11 TWh v roce 2021 jsme loni zvýšili vývoz na 13,5 TWh. Bohužel, přestože máme nejnižší výrobní náklady v Evropě, máme nejvyšší ceny pro české spotřebitele. Česká vláda ve spojitosti s výrobci šíleným způsobem okrádá české spotřebitele a Českou republiku.

Vláda nakonec přistoupila k zastropování cen elektrické energie. Na rozdíl od jiných států však ceny zastropovala poměrně vysoko. Proč podle vás nenašla dost odvahy a nezachovala se v této otázce jako další státy?

Vláda přistoupila k zastropování cen pozdě a špatně. Upozorňovali jsme, že se musí zastropovat u výrobců, nikoliv u konečných spotřebitelů. A nakonec bylo zastropováno nesmyslně vysoko a z toho bude vysoká kompenzace (dotace) výrobcům, i když Česká republika nemá závislost ceny elektřiny na ceně plynu, protože u nás se téměř polovina elektřiny vyrábí z uhlí a větší část druhé poloviny z jádra, na rozdíl například od Německa, kde jádro zrušili úplně a téměř 1/5 elektřiny vyrábějí z plynu.

Jak si tedy vysvětlujete kroky vlády ohledně zastropování, proč podle vás šla touto cestou?

To se musíte zeptat vlády.

Určitě máte na to svůj názor.

Můj názor je žalovatelný, protože nemám důkazy a neznám čísla zahraničních kont.

ČR půl roku předsedala Evropské unii. Očekával jste, že se pokusí konkrétně u energií prosadit nějaká opatření, která by byla ve prospěch firem a občanů? Jak hodnotíte její předsednictví v této oblasti?

Hodnotím ho jako absolutní propad. Očekával jsem, že vláda splní slib a že se například zbavíme povolenek CO2. Jde o úplný nesmysl, který s ekologií nesouvisí. Je to čistě spekulativní nástroj, který pouze zdražuje cenu elektřiny.

Čekal jsem také, že se podaří odpoutat cenu elektřiny od ceny plynu, protože v České republice je výroba elektřiny z plynu zcela zanedbatelná. To má význam pouze v Německu, kde se rozhodli, úplně nesmyslně odstavit jaderné elektrárny a místo nich používat plynové elektrárny. Když jim ale někteří jejich spojenci zlikvidovali plynovody Nord Stream 1 a 2, tak nastal problém. Němci se dostali do útlumu a jejich politika Energiewende, která výpadky obnovitelných zdrojů nahrazuje elektřinou z elektráren na zemní plyn, v podstatě selhává. Emise v Německu proto nyní doslova vyletěly na úroveň devadesátých let, přestože do obnovitelných zdrojů investovali desítky miliard eur.

Jak si vysvětlujete postoj Německa, které jaderné elektrárny uzavřelo a hodlá je demontovat a odstranit úplně?

Je to antiekologické, antiekonomické a antienergetické rozhodnutí vlády. Musíme si ale uvědomit, že Němci nedělají malé chyby. Němci ze zásady dělají obrovské chyby, které dopadají na celou Evropu. Ať už to bylo rozpoutání 2. světové války, nebo to, že si nechali zlikvidovat plynovody Nord Stream 1 nebo 2, kterými měli zajištěny dodávky stodeseti miliard kubíků zemního plynu ročně. Němci bohužel podlehli antiekologickým náladám, které šíří Zelení a další teroristé. To je ten paradox. Zelení v Německu likvidují atomové elektrárny, které jsou zcela bezemisní a které před sebou měly ještě 30 až 60 let absolutně bezpečného a zcela bezemisního provozu. Já to nazývám hnědá ideologie, protože o to více musí využívat uhelné elektrárny. Pro mě, jako energetika, pro to neexistuje žádné vysvětlení. Prostě ideologické šílenství.

Jaký to může mít dopad na ČR?

Postupné odstavování jádra v Německu a postupná likvidace kapacit způsobují již několik let v Evropě nárůst ceny elektřiny. Energetickou krizi nezpůsobila válka v únoru 2022, naplno to propuklo už v roce 2021. Válka to sice nějakým způsobem akcelerovala, ale ne fyzicky, protože plyn a ropa přes Ukrajinu tečou stále. To je strašně důležitá informace, protože Ukrajinci stále dostávají obrovské peníze za tranzit ropy a plynu přes své území. Plyn a ropa přes Ukrajinu tekly do Československa od 60. let bez technických problémů. Nyní z toho politici vytvořili pouze problém politický a ideologický. I v dobách studené války teklo přes Československo více než padesát miliard kubíků zemního plynu ročně do Západního Německa.

Proč čeští politici několik let zastávají filosofii: My nechceme laciný ruský plyn, nechceme lacinou ruskou ropu, raději budeme kupovat drahou ropu z Arábie, nebo drahý zkapalněný zemní plyn (LNG) ze Spojených států, Ruska, Kataru, apod.? To je otázka na politiky. Ostatně LNG není embargovaný a jeho import z Ruska do Evropy meziročně 2021/2022 stoupl asi o 21 procent. Takže tady nebyl vůbec žádný technický či investiční důvod pro zvyšování ceny elektřiny. Hlavním důvodem bylo, že se začaly odstavovat pevné zdroje v Německu i jinde v Evropě. Osobně fandím obnovitelným zdrojům, např. vodním elektrárnám. Fandím i tomu, když si někdo pořídí na střechu fotovoltaiku, ale nedá se na tom energetika stavět. Energetický mix musí být robustní a vyvážený, i když zrovna nesvítí a nefouká.

Nicméně zimu jsme dokázali přežít i bez ruského plynu…

My jsme ji nepřežili bez ruského plynu, my jsme ji přežili bez přímých dodávek ruského plynu, protože bylo dost ruského plynu v zásobnících na území České republiky, který šlo čerpat, ale především nebyla vůbec žádná zima. S opravdovou zimou bychom měli velký problém, protože Němci by nám plyn nestihli dodávat. Měli jsme spočítáno, že denně musíme dostat přes Německo minimálně deset milionů kubíků. To se víceméně dařilo, Němci měli plynu dost, protože naštěstí ani tam nebyla zima.

A jak to vidíte dále, můžeme existovat bez ruského plynu, a jaké to má dopady na jeho cenu?

Zatím pořád ještě dostáváme zemní plyn přes Německo. Rozdíl je v tom, že ho bereme za jiné peníze, což je problém. Dle Eurostatu jsme měli v 2. pololetí 2022 vyšší cenu plynu pro domácnost (49,06 Kč/m3), než byl průměr v EU (29,30 Kč/m3). A to nemluvíme o regulovaných cenách plynu pro domácnosti v Německu (24,25 Kč/m3), v Polsku (14,25 Kč/m3), na Slovensku (12,86 Kč/m3) a v Maďarsku dokonce 8,99 Kč/m3.

Česká republika v minulosti na bezpečných a laciných dodávkách ruského plynu vybudovala velkou část průmyslu a energetiky, v podstatě jsme se s pomocí ruského plynu zbavili »uhelných prázdnin« a smogu nad městy a vesnicemi. Například v roce 2021 se v ČR vyrobilo téměř 80 TWh elektrické energie, ale v ruském zemním plynu k nám doputovalo téměř 100 TWh energie. Máme v ČR téměř osmdesát tisíc kilometrů potrubí a přípojek, máme tady zásobníky na více než 1/3 naší roční spotřeby.

A ruský zemní plyn stále přes Ukrajinu a Slovensko fouká, bohužel ne k nám, ale do Rakouska a dále. Na slovensko-české hranici není žádný technický problém, který by bránil dodávkám, stačí v Lanžhotě otevřít kohouty a pustit plyn k nám. Není totiž jediný technický důvod, aby se laciný ruský plyn k nám nedostal.

Proč máme vyšší ceny elektřiny než v Evropě i sousedních státech?

U nás se, bohužel, nedodržuje zákon o cenách, nefunguje ministerstvo financí, Energetický regulační úřad a ministerstvo průmyslu a obchodu. Ceny energií proto u nás doslova vylétly mnohem více než v okolních státech. Dle Eurostatu jsme měli v 2. pololetí 2022 vyšší cenu elektřiny pro domácnost (9,41 Kč/kWh) než např. v Německu (8,22 Kč/kWh) a než je průměr cen v EU (6,95 Kč/kWh). A to nemluvíme o regulovaných cenách elektřiny pro domácnosti, které jsou na Slovensku (4,61 Kč/kWh), v Polsku (3,93 Kč/kWh) a v Maďarsku dokonce 2,65 Kč/kWh. Není ale jediný důvod, aby to takhle bylo, kromě toho, že někdo šíleně a bezohledně okrádá české spotřebitele, český průmysl a českou ekonomiku.

Jaká je vaše prognóza dalšího vývoje? Co nás vlastně čeká? Jaká bude další zima?

Jaká bude zima, to netuším. Pokud by měla být zase zima nezima, jako byla ta letošní, tak si myslím, že to opět můžeme přežít. Český průmysl jde stejně kvůli cenám energií do útlumu a občané raději mrznou. Občané tím jsou připravováni nejen o teplo, ale, díky inflaci, i o své úspory.

Pokud vláda nedovolí odstavovat další naše stabilní elektrárny a pokud se nám podaří postavit další jaderné bloky, ať už v Dukovanech či v Temelíně, tak si myslím, že jsme schopni leccos přežít. Naše energetika je robustně postavená paradoxně ještě z dob tzv. totality, kdy se zainvenstovalo do velmi kvalitních sítí elektrických i plynovodních. To znamená, že zatím jsme vybaveni, ale stát musí zabránit odstavování ekologizovaných elektráren, které nám dosud v ČR zůstaly.

Rozhodující je sehnat levný a kvalitní plyn. Mně je úplně jedno odkud. Když nám ho budou za šest korun za kubík dodávat ze Spojených států, já jim zatleskám, když nám ho budou za šest korun dodávat z Kataru nebo Nigérie, budu stejně rád, stejně jako když nám ho budou za šest korun dodávat z Ruska. Zemní plyn je absolutně apolitický. Je to médium, které potřebujeme, protože nemáme a nebudeme mít nikdy vlastní, když jsme postupně zlikvidovali výrobny svítiplynu z českého uhlí. Vláda se na zachování funkční energetiky, bohužel, dívá pouze ideologicky, protože tam není snad jediný odborník.

Někteří, a zaznělo to i na nedávné demonstraci, volají po opuštění systému s emisními povolenkami. Souhlasíte s tím?

Čekal jsem, že právě pod českým předsednictvím se od těch nesmyslných povolenek odstoupí, což vláda slíbila. Bohužel, stal se pravý opak. Povolenky zdražily a navíc se, pod vedením české vlády, rozhodlo, že se povolenky budou vztahovat na všechno, na rodinné domy, auta apod., a to je již úplná šílenost, která vše prodraží, zejména u nás, a sníží konkurenceschopnost nejen ČR, ale celé Evropy. Povolenky jsou v podstatě další daně a paradoxně to ani této vládě nepomůže, i když jí to je asi úplně jedno. Mám pocit, že ministři této vlády soutěží, kdo udělá větší dluh.

Pokud jde o ty daně, tak pokud vím, měly by se vybírat ve prospěch Bruselu, který to má nějakým způsobem přerozdělovat, např. ve prospěch Německa. To je horší, než to bývalo za tzv. totality. Dříve byla Rada vzájemné hospodářské pomoci řízená z Moskvy, ale oni nám žádné daně nevybírali a nenutili nám žádné svoje zákony. Na rozdíl od současnosti, kdy tzv. bruselská nařízení jsou nad našimi zákony.

Navíc bruselská rozhodnutí absolutně ignorují přírodní zákony, ignorují ekonomiku a životní zájmy Evropy a Evropanů. Vemte si třeba elektromobilitu. Já fandím elektromobilům, když si někdo jezdí po městě a má vlastní fotovoltaiku s baterií a tedy nenabíjí »špinavou« elektřinou z uhelných elektráren. Proč mají ale jezdit na »špinavou« elektřinu kamiony, které již dnes úplně nesmyslně převážejí zboží sem a tam přes celou Evropu? Tady trpí ekologie, tady trpí ekonomika, to je škodlivé pro Evropu i Evropany. Je to jeden z mnoha příkladů typicky antiekologického rozhodnutí Bruselu ve jménu Green Dealu…

A co soudíte o novém nařízení EURO 7? Je to vůbec realizovatelné?

To je totální nesmysl. Tím dokážou jednu věc, ale to je možná i cílem. Lidi nebudou moci jezdit, protože většina jich na elektromobily nedosáhne ekonomicky. Navíc je nebude čím nabíjet, protože nové velké zdroje se nestaví. U nás se stále předpokládá, že v roce 2033 skončíme s uhlím. Přitom jsme ale loni z uhlí vyrobili téměř polovinu (48,5 %) elektřiny, a protože výroba roste, bude asi stoupat dále. Osobně to vůbec nevidím jako reálné. Jsou to šílené fantasmagorie. Tady se jedná o osudy lidí, o osudy celých odvětví průmyslu, která se likvidují.

EU přijímá nařízení v rozporu s životními zájmy Evropy. »Papaláši« v Moskvě to »hráli« na dlouhou trať, protože věděli, že když neudělají žádnou chybu, tak tam budou pořád, kdežto současní »papaláši« to »hrají« na čtyři roky, protože během těch čtyř let si musejí nahrabat tak, aby byli zabezpečeni oni, jejich děti i vnuci a pravnuci. Tak to bohužel je.

Poměrně často zaznívá názor, aby ČEZ odešel z Lipské burzy. Co o tom soudíte?

Klidně ať tam zůstane, ale ať tam prodává pouze přebytky elektřiny. My jsme plně soběstační. I tu největší spotřebu jsme zcela schopni pokrýt pouze z jádra a z uhlí. A v rezervě navíc zůstávají vodní elektrárny, přečerpávací a další, např. fotovoltaické, větrné, bioplynové, paroplynové a další. Elektřina se, na rozdíl od zemního plynu, nedá ve velkém skladovat. Je třeba si uvědomit, že elektřina, jež nám právě teď tady svítí, je elektřina, kterou právě teď někdo vyrobil např. za třicet korun. Současně tuto elektřinu výrobce právě teď prodává, protože se nedá skladovat, ale prodává ji na rok 2024 a 2025 za sto korun, čili má na tom 70 korun zisku. Ale protože elektřina se nedá skladovat, tak právě tu stejnou elektřinu právě teď za 300 korun pro nás někdo kupuje, abychom si s ní právě teď a tady svítili. Takže za 30 korun ji právě teď vyrobili, za 300 korun jsme si ji právě teď koupili a za 300 korun ji právě teď spotřebováváme. Ale kde je těch 270 korun rozdílu, které platíme navíc?

Existuje zákon o cenách č. 526 z roku 1990, který jasně hovoří o výrobních nákladech a přiměřené marži. Ty náklady jsou jasné. Pokud máte náklady 15 haléřů na kilowatthodinu z uhlí a pětadvacet haléřů na kilowatthodinu z jádra, tak není žádný důvod, aby to bylo zastropováno na pěti korunách bez DPH. To znamená, že stačí dodržovat stávající zákony. Nic víc, nic míň.

Jak se díváte na volání po zestátnění ČEZ? Jaké by to mělo podle vás dopady?

Proč ho zestátňovat? Vždyť ministerstvo financí drží v ČEZ téměř 70 procent akcií, takže není jediný důvod, aby se nechovalo s péčí řádného hospodáře.

Jak by se tedy podle vás měla vláda chovat, pokud jde o energetiku?

Měla by se začít chovat jako česká vláda. Určitě se tak nechová, nejedná ve prospěch České republiky, protože ty vysoké ceny energií způsobují šílenou inflaci a ta se promítá do všeho. Pak musí vláda platit »žebračenky« občanům, firmám, a přitom to všechno je úplně zbytečné. Chápu ale, že to je potřeba, protože čím větší peníze se přerozdělují, tím více peněz se přitom může »odklonit« (termín ODS…). Vracím se k tomu, co jsem říkal. Dříve to »papaláši« hráli na dlouhou dobu. Řeknu to ještě jinak. Dříve se ukradl pytel cementu, dneska se ukradne hned celá cementárna. Takhle to je. Přitom bychom z hlediska elektřiny opravdu mohli být v Evropě doslova hvězdy. A když postavíme ještě další dva bloky, ať už v Dukovanech nebo v Temelíně, tak můžeme pomoci zásobovat i zbytek Evropy. Můžeme exportovat za velmi zajímavé ceny, a přitom tady mít naše ceny. Česká vláda se musí začít chovat jako česká vláda a pak to bude v pořádku.

A na závěr něco mimo energetiku. Jak se díváte na vládou připravovaný konsolidační balíček, co soudíte o návrzích na změny DPH?

Zvyšování DPH je jednoznačně nepochopitelná snaha ministra financí zvyšovat inflaci a tím sice následně krátkodobě zvyšovat příjmy státního rozpočtu, ale v dlouhodobém horizontu je snižovat. Je to zřejmá snaha o likvidaci energetiky, o likvidaci ekonomiky, o likvidaci České republiky. Připadám si jako v absurdním snu, někdy mám pocit, že ministři české vlády soutěží o to, kdo více zadluží a kdo více potopí Českou republiku.

Jana Dubničková

3 KOMENTÁŘE

Comments are closed.