Obnovit turismus po loňské katastrofě se daří i díky Nadaci Partnerství

K prioritám Správy Národního parku České Švýcarsko po loňském požáru patří obnova přístupu k ikonickým návštěvnickým cílům Českého Švýcarska. Požár zasáhl i turistickou cestní síť v oblasti Hřenska, kde se nachází Pravčická brána nebo soutěsky říčky Kamenice.

Obnovit turistickou infrastrukturu po loňské katastrofě se daří i díky financím od Nadace Partnerství, která po vypuknutí požáru uspořádala ve prospěch parku veřejnou sbírku. »Správa Národního parku České Švýcarsko Nadaci Partnerství děkuje za tento finanční příspěvek, díky kterému návštěvníci národního parku mohou navštívit vyhledávaný turistický cíl pohodlněji i bezpečněji,« řekl mluvčí národního parku Tomáš Salov.

Již loni se sešli pověřený ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Richard Nagel s ředitelem Nadace Partnerství Petrem Kazdou, aby si předali symbolický šek na 610 tisíc korun. Tolik se vybralo od drobných dárců a firem na obnovu národního parku po letním ničivém požáru. Ten trval 20 dnů a poničil plochu přes tisíc hektarů porostu.

»Se Správou Národního parku České Švýcarsko spolupracujeme více jak dekádu. Námi dodané sčítače pěších a cyklistů pomáhají získat základní informace o návštěvnosti a rozvoji turistického ruchu v regionu. Populární Labskou stezku vedoucí přes nejnižší bod ČR v požárem velmi zasaženém Hřensku, spravuje naše obecně prospěšná společnost Partnerství. Tento dar je logickým pokračováním partnerství mezi lidmi a přírodou,« uvedl ředitel nadace.

Kde po roce od požáru pomáhají její dary? »Největší výzvou je zajištění bezpečnosti podél turistických cest. Mnoho skalních svahů je narušeno ohněm a hrozí zřícení kamenů. Kořenové systémy stromů stojících v blízkosti turistických tras jsou často narušené. Po zajištění bezpečnosti v okolí cest je neméně důležité uvést do řádného stavu jejich povrchy, obnovit na některých místech zábradlí, stojany naučných stezek a další prvky, které zvyšují návštěvnické pohodlí,« řekl Nagel.

Dvě ze čtyř turistických tepen této oblasti byly zasaženy ohněm natolik, že je dosud nebylo možné z bezpečnostních důvodů návštěvníkům zpřístupnit. Se značným úsilím se však správě parku podařilo k začátku turistické sezóny zajistit přístup k Pravčické bráně i do Divoké soutěsky po zbývajících trasách a současně oba vyhledávané cíle propojit dosud méně využívanou cestou.

Divoká soutěska je úzké údolí sevřené až stometrovými skalními stěnami, ve kterém si návštěvníci mohou užít plavbu na lodičkách již od roku 1898. Přístupná je z Mezné po strmém svahu, v nejprudším místě turisté překonávají výškový rozdíl devadesáti metrů na úseku dlouhém pouhých dvě stě metrů. Sestupují k říčce Kamenici po stupňovitě upravené stezce, která zejména za vlhčího počasí již může pro některé návštěvníky představovat výzvu.

Potřebnou oporu od dubna poskytuje v celé délce náročného úseku masívní dřevěné zábradlí z frézované kulatiny. Správa Národního parku České Švýcarsko cestu mohla zábradlím vybavit díky příspěvku od Nadace Partnerství ve výši více než 600 tisíc korun. Volba materiálu a vzhledu zábradlí byla provedena s ohledem na jednotný vzhled se stávajícími zábradlími v soutěsce Kamenice, které lemují další cesty ve vlastnictví obce.

Podle informací z národního parku zároveň v území prakticky ihned po požáru došlo k návratu drobné flóry, jako jsou trávy a kapradiny. Dnes jsou také dobře patrné rozličné druhy hub a také první semenáčky pionýrských dřevin. Do požářiště se vracejí i zvířata, včetně sokola stěhovavého, kterého vnímavější návštěvník může spatřit, jak krouží nad skalami.

(zmk)

FOTO – nadacepartnerstvi.cz

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy