Home Domácí Odmítnutí zkoušky na alkohol bude stát až 75 tisíc korun

Odmítnutí zkoušky na alkohol bude stát až 75 tisíc korun

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Řidiče čeká změna bodového systému i zpřísnění pokut za závažné přestupky. Například u řízení pod vlivem alkoholu řidič dostane šest bodů namísto nynějších sedmi, zaplatí ale pokutu až 25 000 Kč namísto dnešních až 20 000. Pokud odmítne zkoušku na alkohol, hrozí mu pokuta až 75 000 Kč. Změny zavádí novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou v úvodním kole podpořila Sněmovna.

Bodový systém se podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) osvědčil a je důležitým nástrojem pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu. »To, co přinášíme, je jeho zjednodušení,« řekl poslancům.

Pro řidiče by měl být zákon srozumitelnější než dosud. Nynější systém trestných bodů by se měl zjednodušit z pěti sazeb na tři, tedy nově bude možné přidělit dva, čtyři nebo šest bodů. Za nasbíraných 12 trestných bodů řidič přijde o řidičský průkaz, stejně jako dosud. »Bude fungovat jasně a srozumitelně pravidlo u nejzávažnějších přestupků dvakrát a dost a u těch středně závažných přestupků třikrát a dost,« popsal Kupka.

Například za řízení pod vlivem alkoholu, nově řidič dostane šest bodů tedy o jeden méně, zaplatí ale pokutu ve správním řízení až 25 000 Kč namísto dnešních až 20 000. Pokud odmítne zkoušku na alkohol, hrozí mu pokuta až 75 000 Kč. Maximální příděl šesti bodů a pokuta 25 000 Kč hrozí vedle alkoholu i za překročení rychlosti o 50, respektive 40 kilometrů v hodině mimo obec a v obci, vjezd na železniční přejezd přes zákaz nebo jízdu na červenou. U té se pokuta zvýší pětinásobně na 25 000 Kč.

Řidičský průkaz na zkoušku

Pokuta na místě se u závažných přestupků zdvojnásobí až na 5500 Kč. Pro méně závažné přestupky, jako je jízda spolujezdce bez zapnutého pásu, je pásmo 1500 až 2000 Kč, pro středně vážné přestupky typu nedání přednosti v jízdě je to 2500 až 3500 Kč a pro ty nejzávažnější, jako je jízda na červenou, pak 4500 až 5500 Kč.

Tresty se zmírňují u bagatelních prohřešků, jako je porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo špatné parkování. Horní hranice pokuty na místě se snižuje z 2000 Kč maximálně na 1500 Kč, respektive domluvu, a body se nezapisují.

Nově by měla platit možnost řídit auto od 17 let pod dohledem mentora nebo řidičský průkaz na zkoušku. Opatření má přispět k větší bezpečnosti na silnicích.

Ministerstvu dopravy dává novela právo stanovit výjimku ze zákazu jízdy kamionů ve stanovenou dobu. Týká se to hlavně víkendů.

Místo bodů přísnější sankce

Pro potřebu revize současného systému trestných bodů se vyjádřili poslanci napříč politickým spektrem. Nevyloučili ale, že budou předkládat pozměňovací návrhy. Nesouhlasí například se zavedením bezpečné vzdálenosti, při níž by měl řidič umět zastavit vozidlo. »Při jízdě v obci, když pojedeme padesátkou, tak by ta bezpečná vzdálenost měla činit dvacet osm metrů, nedokážu si představit, jak bychom to dodržovali,« uvedl například Martin Kukla (ANO). Zavedení bezpečné vzdálenosti kritizují i dopravní experti.

Michalu Kučerovi (TOP 09) v předloze zase chybí kroky pro zajištění plynulosti provozu. Kritizoval »zaplevelení« Česka dopravními značkami. »To je faktor, který výrazně omezuje plynulost silniční silničního provozu,« konstatoval poslanec.

Někteří poslanci by naopak uvítali úplné zrušení bodového systému. Zuzana Ožanová (ANO) poukázala na administrativní náročnost celého systému. »Pokud chcete snižovat počty úředníků a náklady na výkon státní správy, tak ani netušíte, co tato agenda znamená,« uvedla. Přikláněla by se spíše k ještě přísnějším sankcím. »Klidně zvyšme sankce, zákazy činnosti. Když pojedete na Slovensko, do Rakouska, do Německa, překročíte rychlost? Ne. A proč? Kvůli výši sankcí,« prohlásila poslankyně.

Předlohu nyní projedná sněmovní hospodářský výbor.

(jad)