Home Domácí Památníkem Terezín prošly miliony návštěvníků. I jej však zasáhl růst cen energií

Památníkem Terezín prošly miliony návštěvníků. I jej však zasáhl růst cen energií

FOTO - ČTK/Ondřej Hájek

Památník Terezín uchovává památku obětí holokaustu a hrůz 2. světové války 75 let. Za dobu jeho existence prošly památkami v Terezíně miliony návštěvníků. Nejvíce do jeho provozu zasáhla revoluce v roce 1989, covid a povodně. U příležitosti výročí připravuje dvě výstavy. Nejvýznamnější investicí bude nová expozice v Muzeu ghetta, která se začne realizovat v příštím roce. Řekl to mluvčí památníku Stanislav Lada.

Hlavním cílem instituce podle Lady zůstává zachování a udržování pietních míst ve stavu, v jakém je nacisté v roce 1945 opustili, a to jako důkaz hrůz 2. světové války v Terezíně a v Litoměřicích. »Stejně důležitá je oblast neustálého historického bádání, činnost sbírková a vzdělávací, zaměřená na českou mládež a vyučující o holokaustu a 2. světové válce obecně. Objekty jsou také trvale přístupné veřejnosti, aby sloužili jako varování pro budoucí generace,« uvedl Lada.

V roce 2019 Památník Terezín navštívilo bezmála 300 000 lidí, v roce 2020 a 2021 to byla čtvrtina, tedy kolem 75 000 osob. »V letošním roce počítáme s úrovní zhruba 50 procent ve srovnání s posledním běžným rokem, tj. rokem 2019,« uvedl Lada. V minulosti tvořili návštěvníci ze zahraničí kolem 70 procent turistů, v uplynulých dvou letech to bylo zhruba 30 procent. Největší propad je v návštěvnosti zahraniční školní mládeže, zejména z Německa, zahraniční mládež tvořila před rokem 2020 z celkové návštěvnosti kolem 37 procent, v roce 2021 tvořila necelých deset procent. »Obecně návštěvnost v posledních letech táhla česká klientela, včetně tuzemských škol. Velký propad je také na straně turistů ze Spojených států amerických. V letošním roce nás zatím navštívilo 34 000 turistů, počet těch ze zahraničí činí 15 850, zde je vidět oproti uplynulým dvěma letům jisté zlepšení,« uvedl Lada.

Památník Terezín opakovaně postihly povodně. Největší škody napáchaly záplavy v roce 2002, velká voda tehdy způsobila škody za 60 milionů korun. Poškozeny byly sbírkové předměty a dokumenty uložené v přízemních depozitářích. Zcela zničena byla také řada expozic. V letošním roce do provozu významně zasáhlo zvýšení cen energií. Od března zdražilo po čtyřech letech vstupné. »Opravdu nás to mrzí, je to však nezbytná reakce na drastické navýšení cen energií, stavebních materiálů, i dalších vstupů pro naši činnost,« uvedl ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek.

Výročí připomenou v Terezíně dvě výstavy umístěné ve výstavních celách IV. dvora Malé pevnosti. Jedna se jmenuje Památník Terezín v proměnách času 1989–2022 a mapuje nejdůležitější milníky v historii Památníku Terezín od roku 1989 do současnosti, druhou pak bude výstava přírůstků do sbírek Památníku Terezín.

O zřízení Památníku národního utrpení rozhodla vláda v roce 1947, později byl přejmenován na Památník Terezín. Instituce vznikla oficiálně 6. května 1947, první expozice v roce 1949. Jeho součástí je Národní hřbitov, kde se 15. května uskuteční tradiční tryzna. Zřizovatelem instituce je ministerstvo kultury.

(koz, čtk)

2 KOMENTÁŘE

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here