KOLÁŽ - iportaL24.cz

Více než 60 % ruských podnikatelů označilo pokles domácí poptávky za hlavní problém, se kterým se nyní potýkají. Vyplývá to z průzkumu, kterého se v říjnu 2022 zúčastnilo 5760 podnikatelů ze všech regionů.

»Šedesát čtyři procent podnikatelů vybralo domácí poptávku jako faktor, který nejvíce negativně ovlivňuje jejich podnikání. Dalšími v pořadí podle závažnosti jsou nedostatek personálu (34,2 %), nedostatek provozního kapitálu a nedostatek hotovosti (28,9 %), nedostatky v dodavatelském řetězci (26,5 %) a složitost dodávek z dovozu (19,1 %),« vyplývá z výsledků průzkumu.

Podle zprávy se také částečná mobilizace zavedená v Rusku nedotkla týmů většiny respondentů (66 %), zatímco 34 % uvedlo, že část jejich zaměstnanců byla povolána. »Více než polovina (58,6 %) těch, jejichž zaměstnanci byli mobilizováni, nepotřebovala tyto zaměstnance nahradit, nebo se náhrada našla velmi rychle, a pouze 19 % nemohlo dosud najít náhradu za tyto zaměstnance,« uvádí zpráva.

Jak autoři průzkumu poznamenali, 26,7 % respondentů uvedlo, že se jim nepodařilo najít náhradu kriticky důležitých zahraničních výrobků nebo služeb, které se již do Ruska kvůli sankcím nedodávají. Většině se však přesto podařilo najít nové dodavatele stejných (23,6 %) nebo podobných výrobků, a to jak v Rusku (22,3 %), tak v zahraničí (13,5 %).

Pokud jde o dopad sankcí, podnikatelé je hodnotili různě. Více než polovina (55,4 %) se plně přizpůsobila nebo se nadále přizpůsobuje protiruským sankcím Západu. »To znamená, že většina komunity následky sankcí ustála,« uvedli autoři průzkumu. Každopádně 10,5 % účastníků průzkumu uvedlo, že se s následky sankcí nedokázalo vyrovnat, a 16,3 % je naopak vůbec nezaznamenalo. Pokud jde o hodnocení stavu vlastního podnikání, pouze šest procent respondentů uvedlo, že museli nebo budou muset v nejbližší době zavřít své podniky.

Mezi opatření, která by podnikatelé chtěli, aby vláda v budoucnu přijala, patří odpis části daní, snížení pojistného na 15 % z celkové mzdy, levnější a dostupnější revolvingové úvěry a také zmrazení tarifů pro přirozené monopoly.

Podle průzkumu se 40,9 % respondentů domnívá, že práce vlády v oblasti nahrazování dovozu a rozvoje domácí výroby v Rusku je správným krokem. Respondenti však zároveň poznamenávají, že objem přijatých opatření je stále nedostatečný, a osm procent se domnívá, že kroky úřadů již situaci výrazně zlepšily.

Z účastníků průzkumu patří 74 % respondentů do sektoru mikropodniků, 21 % do malých podniků, 3,4 % do středních podniků a 1,6 % do velkých podniků. Dvacet tři procent respondentů podniká v odvětví nepotravinářských výrobků, dalších 11 % v potravinářství, osm procent ve stravování a po 7,5 % ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví a výrobě stavebních materiálů, 7,3 % v odvětví služeb pro spotřebitele, 5,2 % v zemědělství a lesnictví, 3,9 % ve vzdělávání a 3,5 % v hotelnictví a cestovním ruchu. Každé z ostatních odvětví nepřesahuje podíl tří procent z celkového počtu respondentů.

(cik, TASS)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here