Home Domácí Prodej kratomu a dalších psychoaktivních látek by měl mít jasná pravidla

Prodej kratomu a dalších psychoaktivních látek by měl mít jasná pravidla

KOLÁŽ - iportaL24.cz/Jindřiška Brucknerová

Poslanci chtějí stanovit podmínky pro nakládání s takzvanými psychoaktivními látkami. Jde o méně nebezpečné látky, jako je například kratom nebo konopí s nízkým obsahem látky THC a další podobné substance. Příslušný návrh již leží ve Sněmovně. Jsou pod ním podepsaní zástupci všech sněmovních stran vyjma SPD.

»Český právní řád v současnosti právní úpravu psychoaktivních látek s nízkým zdravotním a společenským rizikem, které nejsou kontrolovány jako omamné a psychotropní látky (OPL) mezinárodními úmluvami nebo evropskými předpisy, a nakládání s nimi, neobsahuje,« konstatují předkladatelé návrhu v důvodové zprávě.

Látky jako kratom mohou mít v malém množství léčivé účinky, ve velkých dávkách utlumují. Prodávají se jako oleje, tinktury, tablety či prášek. Ministerstvo zdravotnictví už navrhovalo jejich zákaz kvůli dostupnosti dětem. Vláda však v červenci nezařadila kratom ani kanabinol HHC na seznam zakázaných látek. Odborníci hodnotí tyto látky jako méně rizikové a doporučovali stanovit pro prodej a kontrolu takovýchto substancí jasná pravidla. Kanabinol HHC pochází z konopí a kratom z tropické rostliny.

Podle poslaneckého návrhu by se psychomodulačními látkami rozuměly látky s psychoaktivními účinky, které představují nízké riziko negativních zdravotních nebo sociálních dopadů na jednotlivce a společnost. Budou muset být uvedeny v příloze patřičného nařízení vlády o seznamu psychomodulačních látek. Současně by se tím rozuměly i výrobky z nich. Nakládat s nimi budou smět pouze podnikatelé nebo firmy. Jejich rejstřík povede úřad vlády. Za registraci se bude platit až stotisícový poplatek. V případě objevení se nových látek nebude nutné měnit zákon, změní se jen nařízení vlády.

»Záměrem předkládaného návrhu je umožnit orgánům veřejné správy regulovat trh s novými psychoaktivními látkami jako je kratom, tzv. nízkopotentní konopí nebo případně další látky, např. kanabinoid HHC, a vykonávat v této oblasti efektivní kontrolu s cílem minimalizovat veřejnozdravotní rizika, aniž by muselo dojít k zařazení těchto látek na seznam omamných a psychotropních látek a souvisejícím dopadům v rovině trestněprávní,« uvedli poslanci. Takový krok by podle nich měl za následek vystavení tisíců uživatelů riziku trestního stíhání, silnou stimulaci nelegálního trhu, vyhledávání nebezpečnějších, ale na nelegálním trhu dostupnějších alternativ, znepřístupnění těchto látek pro vědecké účely a další negativní dopady.

Zákaz prodeje nezletilým i zákaz reklamy

Předkládající poslanci zdůvodňují nutnost přijetí nové právní úpravy rostoucí nabídkou a mírou užívání kratomu nebo konopí s nízkým obsahem THC a produktů z nich, které jsou dostupné široké veřejnosti včetně nezletilých, a to i prostřednictvím internetu nebo prodejních automatů. Úřady by tak podle nich mohly trh s takovýmito látkami účinně kontrolovat a omezovat rizika pro veřejné zdraví. »V současné době se látky kratom a nízkopotentní konopí, jejichž kontrola se navrhuje v první fázi zavést prostřednictvím kategorie psychomodulačních látek, nachází v ‚šedé zóně‘,« uvedli zákonodárci v důvodové zprávě.

Poukazují na to, že absence regulace je problematická především v oblasti dostupnosti těchto látek dětem a mladistvým. »Paradoxně i individuální prodejci, kteří by měli zájem omezit dostupnost svých produktů nezletilým nebo adekvátně informovat zletilé uživatele, tak za současného stavu legislativy učinit nemohou z důvodu možné kolize s potravinářským právem nebo správními předpisy na ochranu spotřebitele a souvisejícího zákazu diskriminace,« tvrdí poslanci.

Odhaduje se, že ročně se v České republice prodá 200-300 tun kratomu a přibližně 100 tun nízkopotentního konopí nebo výrobků z nich.

Podle důvodové zprávy bude prodej regulován přísněji než v případě tabáku nebo alkoholu. Bude platit zákaz prodeje nezletilým, zákaz prodeje ve výdejních automatech nebo prostřednictvím komunikace na dálku, pokud nebude vyloučen prodej osobám mladším 18 let. Zákaz prodeje bude platit ve zdravotnických zařízeních, školách a školských zařízeních nebo v prodejních automatech, kde nelze ověřit věk kupujícího. Svým vzhledem by například takové výrobky nesměly připomínat potraviny, kosmetiku nebo třeba hračky. Jejich výrobci a prodejci by se museli registrovat u Úřadu vlády ČR. Zakázaná bude reklama.

Návrh nyní dostane k posouzení vláda. Na vyjádření má 30 dní. Poté se předlohou budou moci zabývat poslanci.

(jad)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here