ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Údaje o tuzemské produkci a zahraničním obchodu za poslední měsíc třetího čtvrtletí, které dnes zveřejnil Český statistický úřad, jen dokumentují prohlubující se útlum tuzemské ekonomiky a neukazují zatím ani malé světélko na konci tunelu. Průmyslová výroba v září meziročně klesla o pět procent (ve stejném měsíci před rokem sice stoupla o 8,3 %, ovšem jen díky velmi nízké srovnávací základně v důsledku propadu produkce kvůli opatřením proti covidu), meziměsíčně pak byla nižší o 1,8 %. Opět navíc výrazně poklesla hodnota nových průmyslových zakázek. Stavební produkce sice meziročně vzrostla o 1,7 % (po loňském poklesu o 3,7 %), avšak oproti předchozímu měsíci se snížila o 0,2 %. Bilance zahraničního obchodu pak skončila s přebytkem ve výši 12,8 miliardy korun (loni v září -13,9 mld. Kč), ovšem jen díky prudšímu propadu dovozu než exportu.

Připomeňme, že měsíc před tím, tedy v srpnu, zaznamenal průmysl meziroční pokles o 1,7 %, stavebnictví si pohoršilo o 0,2 % a obchodní bilance vykázala schodek ve výši 3,8 mld. Kč.

Pokles výroby napříč všemi odvětvími

»K pětiprocentnímu meziročnímu poklesu produkce nejvíce přispěla výroba elektřiny a plynu, výroba strojů a zařízení a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků. S poklesem produkce se ale potýká průmysl napříč všemi odvětvími,« konstatoval Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. Výsledek v energetice podle statistiků ovlivnily plánované odstávky v elektrárnách a také mimořádně teplé počasí. Snížená poptávka ze stavebnictví nadále ovlivňovala produkci stavebních hmot nebo plastových výrobků pro stavebnictví. Meziročně se produkce zvýšila pouze ve farmaceutickém průmyslu, v nápojovém a oděvním průmyslu a velmi mírně v ostatním zpracovatelském průmyslu.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v září ve sledovaných odvětvích klesla meziročně o 5,2 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 1,5 %, tuzemské nové zakázky se propadly o 12,2 %. »V září opět klesla hodnota nových průmyslových zakázek a podobně jako u produkce se pokles týkal většiny sledovaných odvětví. Nejvyšší pokles zaznamenala odvětví výroby počítačů, elektronických a optických přístrojů, výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství a také výroba strojů a zařízení,« uvedla Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. Nové zakázky přibyly pouze ve farmaceutickém a oděvním průmyslu, velmi mírný růst zaznamenala výroba motorových vozidel.

Pokles zaměstnanosti v průmyslu ještě zrychlil, průměrný evidenční počet zaměstnanců se snížil meziročně o 2,2 % (v srpnu o dvě procenta).

Průmyslová produkce od počátku roku, tedy za 1. až 3. čtvrtletí, klesla proti stejnému období loni o 0,3 %. Statistici k tomu dodali, že letošní první tři čtvrtletí měla o dva pracovní dny méně než loňská.

Bytová výstavba nadále vázla

Produkce v pozemním stavitelství (hlavně stavby budov) se podle statistiků zvýšila meziročně o 2,2 %, inženýrské stavitelství, které zahrnuje především stavby infrastruktury, zejména dopravní, zaznamenalo nárůst o půl procenta.

Stavební úřady vydaly 6095 stavebních povolení, meziročně o 10,2 % méně. »Orientační hodnota povolených staveb dosáhla 46 mld. Kč a meziročně vzrostla o 11,2 %. Tento růst se odehrával na nové výstavbě i změnách dokončených staveb. Pokud bychom odečetli stavby nad miliardu korun a zohlednili cenový vývoj, dostaneme meziroční růst o 2,5 %,« vysvětlil Matějka.

Počet zahájených bytů meziročně vzrostl o 24,6 % na 3127 bytů. »Meziroční růst počtu zahájených bytů zčásti ovlivnila nízká srovnávací základna – loňské září přineslo nejnižší číslo v roce 2022. Za letošním růstem stojí především bytové domy v Praze a Středočeském kraji. Rodinné domy pokračovaly v propadu, který trvá již déle než rok,« doplnila Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ. Dokončeno bylo 2340 bytů, meziročně o 25,9 % méně.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebních podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně zvýšil o 1,6 %.

Stavební produkce za 1. až 3. kvartál se snížila meziročně o 1,5 %. Podle statistiků k tomu přispělo především inženýrské stavitelství, které zaznamenalo meziroční pokles o 4,6 % (příspěvek -1,3 procentního bodu). Produkce v pozemním stavitelství stagnovala (-0,3 %; příspěvek -0,2 bodu).

Bilanci zachraňuje prudší propad dovoz než vývozu

Bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách skončila v září podle předběžných údajů ČSÚ s přebytkem ve výši 12,8 mld. Kč, což byl meziročně o 25,3 mld. Kč lepší výsledek.

Celkové saldo zahraničního obchodu podle statistiků příznivě ovlivnil zejména meziročně o 15,3 mld. Kč menší schodek v obchodu s ropou a zemním plynem díky poklesu cen na světových trzích i nižšímu dovezenému množství. Přebytek v obchodu s motorovými vozidly se zvýšil o 4,4 mld. Kč a o stejnou částku se zlepšila bilance u obchodu s elektrickými zařízeními v důsledku přechodu z pasiva do aktiva.

Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména pokles přebytku v obchodu s elektřinou (o 9,1 mld. Kč). Deficit se zvětšil u obchodu s rafinovanými ropnými produkty (o 1,3 mld. Kč) a kladné saldo v případě produktů lesnictví a těžby dřeva se snížilo o 1,2 mld. Kč.

Přebytek bilance zahraničního obchodu se státy evropské sedmadvacítky se v září zmenšil meziročně o 7,6 mld. Kč, deficit v obchodu se státy mimo EU byl nižší o 32,8 mld. Kč.

Vývoz klesl meziročně o 10,2 % na 364,9 mld. Kč a dovoz se snížil o 16 % na 352,2 mld. Kč.

»Díky vyššímu tempu meziročního poklesu u dovozu než u vývozu skončila zářijová obchodní bilance v přebytku. Stejně jako v minulých měsících jsme na straně vývozu zaznamenali nejvyšší meziroční pokles u elektřiny, na dovozu u ropy a zemního plynu, přičemž oba poklesy jsou způsobeny zejména snížením cen těchto komodit,« okomentovala výsledky zahraničního obchodu Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Dodejme, že v lednu až září letošního roku dosáhl podle statistiků přebytek obchodní bilance 76,9 mld. Kč ve srovnání s deficitem 150,2 mld. Kč ve stejném období předchozího roku. Vývoz stoupl od počátku roku meziročně o 0,9 %, zatímco dovoz klesl o 5,8 %.

Ivan Cinka

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here