Průmyslová aliance odborových svazů požaduje růst mezd o sedm až deset procent!

Průmyslová aliance odborových svazů bude pro příští rok vyjednávat o růstu mezd o sedm až deset procent. Po pondělním jednání představitelů odborů ze sféry průmyslu to na tiskové konferenci v hotelu Olšanka oznámil předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo.

Zároveň uvedl, že informoval ostatní členy této aliance o svém jednání s ministrem průmyslu a obchodu Josefem Síkelou a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou o velmi složité situaci v Huti Liberty Ostrava, zejména o tom, jakým způsobem se budou vyplácet mzdy zaměstnancům huti. V této souvislosti sdělil, že podle kováckých odborů tři měsíce na výplaty podpory za nevyplacené mzdy nebudou stačit, protože nyní se ozývají se svými pohledávkami její věřitelé, což bude chvíli trvat. Proto kovácké odbory požadují po vládě prodloužení tohoto termínu výplat náhrad za nevyplacené mzdy. O tom se právě hovořilo na nedávném jednání s ministrem Jurečkou, jelikož jde o to, aby zaměstnanci huti nebyli bez svých příjmů, které potřebují pro život. Zároveň dodal, že kovácké odbory věří, že nový investor se objeví velmi brzy.

Dalším tématem, o které odboráři aliance podle Ďurča hovořili, je důchodová reforma. Novináři se od něho dozvěděli, že odbory pracovníků průmyslu již neodmítají návrh na další růst důchodového věku nad 65 let. Ale, jak k tomu Ďurčo dodal, OS KOVO navrhuje mírnější posouvání, než je uvedeno v projednávané vládní reformě penzí. Zároveň konstatoval, že věk odchodu do důchodu by se měl podle kováckých odborů zvyšovat, jak navrhují demografové. »Určitě jsme pro návrh demografů, aby varianta byla sociálně únosnější, aby byl nárůst věku zhruba o polovinu (proti reformě),« řekl Ďurčo a dodal, že svůj návrh o navyšování věku o měsíc OS KOVO poslal v minulém týdnu ministrovi práce a sociálních věcí Jurečkovi. Podle předsedy OS KOVO uvedený záměr podporují i tři vládní strany, a to KDU-ČSL, STAN a Piráti.

Dalším tématem byla otázka novely zákoníku práce – Ďurčo očekává, že v rámci jednání odborů s vládní koalicí dojde k určitým dohodám, neboť je zapotřebí projednat řadu věcí, zejména situaci v Huti Liberty Ostrava a celkovou situaci v průmyslu.

Odboráři z průmyslu se ve svých požadavcích shodují!

Po úvodním vystoupení předsedy kováckých odborů se postupně ujali slova i někteří další předsedové odborových svazů, které jsou členy této aliance.

Jako druhý v pořadí vystoupil předseda OS ECHO Karel Klusák. »Dokázali jsme se v rámci průmyslové aliance a svazů, které v těchto odvětvích působí, shodnout na nárůstu, který budeme v kolektivním vyjednávání prosazovat pro rok 2025, a to v rozmezí sedm až deset procent. Samozřejmě Odborový svaz ECHO, který zastupuje zaměstnance energetiky a chemického průmyslu, se bude snažit mířit na číslo vyšší,« řekl Klusák. V této souvislosti rovněž zmínil vyšší nároky na pracovníky kritické infrastruktury státu, ať již v energetice či v chemickém průmyslu, a to zejména kvůli přechodu na nové technologie. Klusák zároveň vyjádřil i podporu kováckým odborům, pokud jde o situaci v Hutí Liberty, a dále poznamenal, že odboráři OS ECHO se zároveň shodují se svými kolegy v jejich návrzích a požadavcích v rámci dalšího jednání tripartity.

Poté se ujal slova předseda OS Stavba ČR Pavel Zítko, který nejprve vyjádřil podporu všem krokům, jež v rámci aliance podniká OS KOVO. Zároveň k tomu řekl, že odboráři ve stavebnictví situaci velmi pečlivě sledují, protože ve stavebnictví se běžně užívají výrobky, které produkuje Huť Liberty. »Samozřejmě se nechceme spoléhat na to, že tyto výrobky dovezeme,« konstatoval.

Pokud jde o kolektivní vyjednávání, jsou odboráři z průmyslu ve shodě. V případě požadavků, které se týkají stavebnictví, chtějí stavební odbory co nejdříve dorovnání kupní síly členů a zaměstnanců, vždyť za poslední tři roky došlo k propadu, který se pohybuje mezi osmi až desíti procenty. Takže stavební odbory podporují požadavek na růst mezd v příštím roce, a to o osm až deset procent. Samozřejmě, že se o tom bude vyjednávat podle konkrétní situace v jednotlivých stavebních firmách, dodal. V případě Kolektivní smlouvy vyššího stupně, OS Stavba ji má uzavřenu na pět let s tím, že mzdová část se uzavírá na jeden rok. Platnost této části pro letošní rok je až do března příštího roku, vysvětlil Zítko.

Předseda stavebních odborů se rovněž zmínil o návrhu na postupné zvyšování věku odchodu do důchodu o jeden měsíc, což je mírnější varianta než původní záměr vládní koalice, který byl před časem prezentován. »Samozřejmě podporujeme snahu zmírnit prodlužování věku odchodu do důchodu, pokud se nepodaří navyšování zastavit,« řekl Zítko. Poté změnil téma svého vystoupení a prohlásil: »Ve stavebnictví máme velmi těžké profese. Neumím si zatím osobně představit, že by zedník, pokrývač, tesař a podobně pracovali po šedesátém pátém roce věku. To ještě ukáže čas. Věřím, že se podaří i tady udělat nějaký dobrý kompromis.«

Podle předsedy Odborového svazu pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy (OS TOK) Ondřeje Habarta odboráři v textilním průmyslu začali vyjednávat o vyšší kolektivní smlouvě. Požadují sedmiprocentní růst mezd a zachování zaručených mezd.

Stav v Liberty Ostrava

Podle průmyslových odborů by měl stát zvážit investiční pobídky pro Huť Liberty Ostrava při jejím převzetí novým investorem. Prodloužit by měl případně také poskytování náhradních mezd pracovníkům, aby z podniku neodcházeli a mohla se pak znovu zahájit výroba, řekl Ďurčo.

»Nevíme, v jaké kondici jsou zařízení, která delší dobu nefungují. Je tam vyhaslá vysoká pec. Každý zásah bude enormně drahý… Když se bavíme o investičních pobídkách – nechtěl bych je úplně specifikovat. Je otázkou, jakým způsobem bude chtít nový investor provozovat novou huť. Jestli zachová celou výrobu, budou potřeba velké investice,« uvedl Ďurčo. Zároveň dodal, že pokud by se část výroby zrušila, měl by stát zajistit rekvalifikace a další podpůrný program zaměstnancům. Podle něho z Liberty Ostrava již odešlo zhruba 900 lidí, což není zanedbatelné číslo.

Stát převzal za firmu v insolvenci vyplácení mezd. Úřady práce je žadatelům pošlou na tři měsíce. Podle odborářů z průmyslové aliance tato doba nebude stačit a lhůta by se měla prodloužit, aby lidé v podniku zůstali a výroba se mohla obnovit. Předáci znovu požádali zaměstnance, aby výpovědi nepodávali. »Pevně věříme, že nový investor se objeví velmi brzo,« řekl Ďurčo. Ministr Jurečka v minulém týdnu přislíbil, že prodloužení vyplácení mezd od státu projedná v koalici, a potom případně připraví návrh novely zákona.

Zástupci aliance průmyslových odborů jsou přesvědčeni o tom, že má smysl hutní podnik v Ostravě zachraňovat. Věří tomu, že se podaří firmu zachovat v celku. »Mělo by se jednat i se společností Tameh,« řekl Ďurčo. Dodavatele energií, firmu Tameh, označil za srdce podniku.

V rámci následné diskuse Ďurčo také vysoce ocenil půjčku 25 000 korun zaměstnancům, kterou jim poskytne Moravskoslezský kraj, aby se tito zaměstnanci nedostali do velmi složité sociální situace. Současně upozornil, že britský majitel hutí Sanjeev Gupta se zachoval velmi nekorektně, když zaměstnancům sdělil den před výplatou, že na jejich výplaty nemá. Proto OS KOVO vyvolal jednání s ministrem Jurečkou, aby se tato složitá situace zaměstnanců řešila.

V této návaznosti redaktor Asociace samostatných odborů vznesl otázku, zda si vláda skutečně uvědomuje tuto velmi složitou situaci v Liberty Ostrava a zda tuto situaci adekvátně řeší. Poznamenal, že ostravská huť, jak udávají média, zaměstnává zhruba pět, šest tisíc lidí, přičemž dalších cca 25 000 lidí pracuje v subdodavatelských firmách.

Ďurčo odpověděl, že kovácké odbory o tomto problému s představiteli vláda jednaly a podle něho si to vláda uvědomuje. Protože jde o tisíce lidí, kraj vypracoval určitou studii o možných dopadech ukončení provozu. Dodal, že pokud jde o subdodavatelské firmy, ne všechny z nich jsou závislé jen na dodávkách pro Huť Liberty, dodávají totiž i pro jiné podniky, takže se nyní řeší to, aby dopady případného zastavení provozu byly co nejmenší. Podle Ďurča má smysl zachránit firmu, která vyrábí potřebný materiál pro naše strojírny a hutě.

Zbývá ještě dodat, že členy Průmyslové aliance odborových svazů jsou OS KOVO, OS ECHO, OS Stavba ČR, OS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy, OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy.

Miroslav Svoboda

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy