ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Společnost HP Inc. (NYSE: HPQ) představila výsledky své první studie HP Work Relationship Index, která zkoumá vztah zaměstnanců k práci po celém světě. Studie, která se týkala více než 15 600 respondentů z různých odvětví ve 12 zemích, odhalila, že většina lidí na světě má nezdravý vztah k práci – a jeho důsledky jsou všudypřítomné.

»Existuje obrovská příležitost posílit vztah k práci ve světě způsobem, který je dobrý jak pro lidi, tak pro podnikání. Jako vedoucí pracovníci musíme vždy odmítat falešnou volbu mezi produktivitou a štěstím. Nejúspěšnější společnosti jsou postaveny na kulturách, které umožňují zaměstnancům vyniknout v kariéře a zároveň se jim daří i mimo práci,« řekl Enrique Lores, prezident a generální ředitel společnosti HP Inc.

Společnost zadala online průzkum spravovaný společností Edelman Data & Intelligence (DxI), který se uskutečnil mezi 9. červnem a 10. červencem ve 12 zemích: USA, Francii, Indii, Velké Británii, Německu, Španělsku, Austrálii, Japonsku, Mexiku, Brazílii, Kanadě a Indonésii. Společnost HP oslovila celkem 15 624 respondentů – 12 012 pracovníků (~1000 v každé zemi); 2408 osob s rozhodovací pravomocí v oblasti IT (~200 v každé zemi); a 1204 vedoucích pracovníků podniků (~100 v každé zemi).

Studie analyzovala více než 50 aspektů vztahu lidí k práci, včetně role práce v jejich životě, jejich dovedností, schopností, nástrojů a pracovních prostor a jejich očekávání od vedení. Studie také zkoumala vliv práce na pohodu zaměstnanců, produktivitu, angažovanost a kulturu. Díky tomu společnost HP vyvinula svůj Index vztahu k práci, který je měřítkem vztahu k práci ve světě, který lze sledovat v čase. Zjistila, že v současné době má zdravý vztah k práci pouze 27 % pracovníků; další podrobnosti o indexu naleznete zde.

Nezdravý přístup k práci ovlivňuje duševní, emocionální a fyzickou pohodu zaměstnanců

V této první studii svého druhu se společnost HP zapojila do spolupráce s vedoucími pracovníky podniků, osobami s rozhodovací pravomocí v oblasti IT a dalšími pracovníky, aby získala informace o faktorech, které ovlivňují smysluplné, produktivní a účelné pracovní zkušenosti. Zjištění poukazují na negativní dopady nezdravého vztahu k práci na život zaměstnance a podnikání zaměstnavatele.

Když zaměstnanci nejsou spokojeni se svým vztahem k práci, má to dopad na podnikání:

• Morálka a angažovanost: Pracovníci uvádějí nižší produktivitu (34 %), větší neangažovanost v práci (39 %) a větší pocit odloučení (38 %).

• Udržení zaměstnanců: I když zaměstnanci pociťují neutrální vztah k práci, více než 71 % z nich uvažuje o odchodu z firmy. Když nejsou spokojeni vůbec, stoupá toto číslo na 91 %.

Nezdravé vztahy k práci mohou mít dopad na pohodu zaměstnanců:

• Mentální: Více než polovina (55 %) těchto zaměstnanců se potýká se svou vlastní hodnotou a duševní pohodou, hlásí nízké sebevědomí a pocit, že jsou neúspěšní.

• Emocionální: Tyto problémy přirozeně ovlivňují i další aspekty jejich života: 45 % z nich uvádí, že trpí jejich osobní vztahy s přáteli a rodinou, a více než polovina (59 %) je příliš vyčerpaná na to, aby se věnovala svým osobním zájmům.

• Fyzické: Duševní a emocionální zdraví může ztěžovat udržení fyzické pohody. Problémy s udržováním zdravého stravování, cvičením a dostatečným spánkem uvádí 62 % zaměstnanců.

ILUSTRAČNÍ FOTO – pixabay

Identifikace faktorů, které stojí za zdravým vztahem k práci

Podle téměř 60 % respondentů se očekávání zaměstnanců vzhledem k práci výrazně změnila, zejména v posledních dvou až třech letech. Padesát sedm procent dotázaných poznamenalo, že se zvýšila i jejich očekávání ohledně toho, jak je s nimi v práci a na pracovišti zacházeno.

Výzkum zkoumal více než 50 faktorů, které přispívají ke zdravému vztahu k práci, a identifikoval šest hlavních faktorů, které představují kritické oblasti a klíčové imperativy pro vedoucí pracovníky podniků a tvoří index, který bude sledován v průběhu času.

• 1. Naplnění: Zaměstnanci touží po smyslu, posílení a skutečném vztahu k práci, ale v současné době tyto aspekty trvale zažívá pouze 29 % pracovníků. Aby se podniky přizpůsobily vyvíjejícím se očekáváním pracovníků, musí upřednostnit naplnění zaměstnanců prostřednictvím většího hlasu a zastupitelnosti.

• 2. Vedení: Podle 68 % vedoucích pracovníků podniků si nové způsoby práce žádají nové styly vedení, avšak pouze jeden z pěti pracovníků má pocit, že vedoucí pracovníci odpovídajícím způsobem změnili své styly vedení. Pěstování emoční inteligence a transparentního, empatického vedení je pro dnešní pracoviště klíčové.

• 3. Orientace na lidi: Pouze 25 % pracovníků se trvale setkává s respektem a oceněním, které si podle svého názoru zaslouží, a ještě méně jich zažívá flexibilitu, autonomii a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, kterou hledají. Aby se tento problém vyřešil, musí vedoucí pracovníci klást viditelný důraz na to, aby lidé byli na prvním místě a aby se jejich týmy staly středem rozhodování.

• 4. Dovednosti: Přestože si 70 % znalostních pracovníků cení silných výkonových a technických dovedností, pouze 31 % z nich se cítí trvale přesvědčeno o své zdatnosti v obou těchto oblastech. Podniky s »nejlepší praxí« mají příležitost získat důležitý náskok v oblasti rozvoje dovedností a zapojení zaměstnanců tím, že investují do komplexního školení a podpory.

• 5. Nástroje: Dnešní zaměstnanci chtějí mít vliv na technologie a nástroje, které jim zaměstnavatel poskytuje, a chtějí, aby tyto technologie byly inkluzivní. Důvěra v to, že společnosti zavedou správné nástroje na podporu hybridní práce, je však nízká – pouhých 25 %. Portfolio technologií již není jen užitkovou hodnotou, ale stává se důležitým faktorem, který podporuje zapojení zaměstnanců, stejně jako jejich propojení a umožnění.

• 6. Pracovní prostor: Pracovníci chtějí mít při přechodu mezi pracovišti bezproblémové prostředí – a možnost volby, kde budou každý den pracovat. Efektivní hybridní pracovní prostory, snadné přechody, flexibilita a autonomie budou klíčové pro projevení důvěry v zaměstnance a podporu pozitivních pracovních zkušeností.

Důvěra a emocionální spojení jsou nyní klíčové pro přilákání a udržení pracovníků

Index vztahů na pracovišti ukazuje, že nastala klíčová doba, kdy je třeba nově definovat vztahy k práci ve světě. Větší důvěra a emocionální propojení na pracovišti byly silnými a opakujícími se tématy napříč šesti hlavními faktory.

Téměř tři ze čtyř vedoucích pracovníků podniků uznávají, že emočně inteligentní vedení je jediným způsobem, jak může být vedoucí pracovník v budoucnu úspěšný. Významné je, že studie zjistila, že emoční inteligence – a větší důvěra a zastoupení – mají u zaměstnanců značnou váhu: 83 % z nich tvrdí, že jsou ochotni vydělávat méně peněz, aby našli zaměstnavatele, který si těchto faktorů cení.

• Silná kultura na pracovišti: Znalostní pracovníci by přijali snížení platu o 11 %, aby mohli pracovat někde, kde je empatické a emočně inteligentní vedení a kde jsou zaměstnanci nadprůměrně angažovaní a spokojení.

• Flexibilita: Stejná skupina by se vzdala 13 % svého platu, aby mohla pracovat někde, kde jim umožní pracovat, kde a kdy chtějí.

(zmk)

2 KOMENTÁŘE

  1. Je nemožné projevovat nadšení z práce, když jste pro ekonomy jen pracovní síla, ze které se snaží vytřískat co nejvyšší zisk. Stačí se podívat na slovník ekonomů: pracovní trh, pracovní síla. to ještě není to nejhorší, co zde ekonomové předvádí. Ekonomové – bankéři namísto DŮCHODOVÉ reformy ve prospěch občanů a zdravé státní pokladny v Česku 20 let prosazují PENZIJNÍ reformu ve prospěch penzijních fondů bank. Ekonomové ve státní správě namísto pro-rodinné politiky provozují 30 let proti-rodinnou státní politiku. Více na stranách 44, 172, 230 v knize Ekonomům to myslí černobíle. Knihu si můžete vypůjčit v městské knihovně.

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here