Home Sport Psychologové i adiktologové se spojili. Pro zodpovědné hraní!

Psychologové i adiktologové se spojili. Pro zodpovědné hraní!

V rámci projektu Zodpovědné hraní hraje klíčovou roli tzv. harm reduction přístup, tedy prevence zaměřená na snižování rizik a minimalizaci škod způsobených sobě nebo okolí vlivem nadměrného hraní. »Není to zákaz hazardu, ani odsouzení těch, kteří hrají ve volném čase pro zábavu,« uvádějí tvůrci. Podle nich jde o to, aby zůstalo u zábavy a hraní hazardních her nepředstavovalo osobní nebo celospolečenský problém.

Společnosti podnikající v oblasti hazardních her cítí svou společenskou zodpovědnost, a proto přistoupily k vlastní seberegulaci.

V rámci projektu Zodpovědného hraní propojují společensky zodpovědné společnosti, které se podílejí na moderních a cílených nástrojích pomoci a podáváme pomocnou ruku těm, kdo ji potřebují.

Dokonce v této souvislosti existuje tzv. Odborná rada. Je to nezávislý, konzultační a poradní orgán projektu, složený z vyhlášených odborníků s různým zaměřením a expertýzou. Odborníci s vhledem a zkušenostmi z oborů adiktologie, psychologie a ekonomie, pomáhají v efektivním rozvíjení prevence i zmírnění dopadů rizikového hraní na hráče. Odborná rada projektu Zodpovědného hraní se skládá z předsedy a šesti řadových členů.

* * *

doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Předseda Odborné rady

Ředitel výzkumu a vzdělávání ve Společnosti Podané ruce o.p.s

Do r. 2021 byl dlouholetým vedoucím Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) při sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na Úřadu vlády ČR. Nyní působí jako vědecký poradce Národního protidrogového koordinátora a jako ředitel výzkumu a vzdělávání ve Společnosti Podané ruce.

PhDr. Ladislav Csémy

Člen Odborné rady

Vedoucí výzkumného programu v Národním ústavu duševního zdraví

Psycholog, jehož profesní zájmy zahrnují psychologické a socio-medicínské aspekty závislostního chování, psychiatrickou epidemiologii a psychologii zdraví. Publikoval články v mezinárodních i domácích odborných časopisech, autorsky se podílel na více než deseti monografiích a účastnil se mnoha kolaborativních výzkumných studií.

Ing. Aleš Rod, Ph.D.

Člen Odborné rady

Ředitel pro výzkum ve společnosti CETA-Centrum ekonomických a tržních analýz, z. ú.

Ekonom, podnikatel a vysokoškolský pedagog. V Centru ekonomických a tržních analýz (CETA) řídí výzkumné projekty, konzultuje strategické plány pro veřejný i soukromý sektor v ČR i v zahraničí. A nově je členem i Národní ekonomický rady vlády (NERV).

PhDr. Eva Aigelová, Ph.D.

Členka Odborné rady

Psycholog, tajemnice katedry psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci

Odborná asistentka a tajemnice katedry psychologie na UPOL. Dlouhodobě se zajímá se o problematiku látkových a nelátkových závislostí.¨

Bc. Marcel Ambrož

Člen Odborné rady

Vedoucí ambulance SANANIM z.ú

V oblasti hazardního hraní působí od roku 2015, kdy byla založena Gambling ambulance. Mimo individuální a skupinové terapie se ve své praxi více zaměřuje na problematiku kursového sázení u klientů ambulance, zejména pak u sportovců.

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý

Člen Odborné rady

Odborný ředitel ve Společnosti podané ruce o.p.s

Psycholog, působící jako terapeut, supervizor a lektor. Odborný ředitel Společnosti Podané ruce o.p.s. v Olomouckém a Zlínském kraji. Zakladatel a ředitel společnosti Mana, o.p.s., v Olomouci. Má vlastní psychoterapeutickou praxi cílenou především na práci s hráči a párovou terapii. Ve svých lektorských aktivitách se zaměřuje především na krizovou intervenci, a problematiku patologického hráčství.

Bc. František Trantina

Člen Odborné rady

Adiktolog, 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze

Adiktolog, působící na II. interní klinice VFN. Je garantem sekce hazardní hraní v České Asociaci Adiktologů z.s. a v PN Bohnice vede doléčovací skupinu pro patologické hráče.

(pr)

FOTO – pixabay

Předchozí článekBrzy může přestat téct plyn i přes Ukrajinu
Další článekOSTRÁ TYGŘÍ STŘEDA: (Ne)voliči rozhodli o tuhé zimě

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here