Home Domácí S patenty nám v posledním desetiletí ujíždí vlak

S patenty nám v posledním desetiletí ujíždí vlak

ILUSTRAČNÍ FOTO – pixabay

Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV ČR) bylo českým a zahraničním subjektům loni uděleno či validováno pro území naší republiky celkem 5076 patentů, což ovšem bylo nejméně za posledních deset let. Informoval o tom Český statistický úřad. Zahraničním přihlašovatelům podle něj náleželo 93 procent patentů a na české subjekty připadlo zbylých sedm procent (355 patentů). Proti roku 2019 jich bylo o téměř tři tisíce méně.

Tuzemští přihlašovatelé podali v minulém roce k patentové ochraně u ÚPV ČR celkem 507 přihlášek svých vynálezů nebo nových technických řešení, uvedli statistici s tím, že se jedná o nejnižší hodnotu od roku 1995. Propad je podle nich patrný především u vysokých škol. Po výrazném nárůstu v počtu jimi podaných patentových přihlášek v prvních letech nového tisíciletí až na rekordních 279 v roce 2013 došlo k výraznému úbytku v následujících deseti letech. Loni vysoké školy podaly jen 106 patentových přihlášek.

Průměrná doba od podání přihlášky do udělení patentu je zhruba pět let a zároveň není patent udělen všem přihlašovatelům, úspěšnost se pohybuje okolo 45 %, upozorňuje ČSÚ. Dlouhodobě nejvyšší úspěšnost podle něj vykazují veřejné vysoké školy a výzkumné instituce, kde se pohybuje mezi 80 až 85 %.

GRAF – ČSÚ

Mezi českými přihlašovateli, jimž byl ÚPV ČR udělen patent, dominují podniky. Ty loni získaly 166 udělených patentů. Následovaly veřejné vysoké školy s 98 patenty, 53 patentů náleželo fyzickým osobám a 34 veřejným výzkumným institucím. »Mezi podnikovými patenty převažovaly ty, které byly uděleny domácním firmám, konkrétně se jednalo o 135 patentů. Zahraničním afilacím jich pak bylo v roce 2022 uděleno 31,« uvedl Karel Eliáš z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

Doma nás válcují zahraniční vynálezci…

Z celkového počtu 51 tisíc platných patentů pro území Česka patřila ke konci minulého roku přesně jedna čtvrtina subjektům z Německa, 16 % přihlašovatelům z USA a pouze sedm procent tuzemským subjektům. Veřejným výzkumným institucím, vysokým školám, firmám či občanům z Česka náleželo 3463 platných patentů, z toho firmám s českým vlastníkem 1447.

…ani venku moc aktivní nejsme

Počet vynálezů subjektů z Česka uplatňovaných u zahraničních patentových úřadů v posledních letech spíše stagnuje. Předloni bylo podáno celkem 1086 přihlášek, z toho nejvíce u patentového úřadu Spojených států (295). »U Evropského patentového úřadu bylo českými subjekty v roce 2021 podáno 204 patentových přihlášek. Pro srovnání rakouské subjekty podaly u stejné instituce 2320 přihlášek svých vynálezů,« konstatovala Eva Myšková Skarlandtová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

(ici)