Home Domácí Snižování teploty ve školách je hazard

Snižování teploty ve školách je hazard

KOLÁŽ - iportaL24.cz

Novela vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory škol z dílny ministerstva zdravotnictví, podle níž by se měla snížit minimální teplota ve školách a omezit větrání, sklízí kritiku odborníků jak z oblasti školství, tak zdravotnictví. Návrh podle nich povede ke zvýšení nemocnosti dětí, učitelů ale i dalších pracovníků škol a v konečném důsledku může vést také k uzavření celých škol.

Vyhláška navrhuje snížit minimální teplotu vytápění v prostorech škol mimo učebny. Například v tělocvičnách či na chodbách by mohla být nově 17 stupňů Celsia místo dosavadních 18 a ve sprchách 21 místo 24. V učebnách by měla zůstat na 20 stupních Celsia. Ministerstvo zdravotnictví úpravu zdůvodnilo současnou energetickou krizí. Novela předpokládá rovněž snížení požadavků na větrání ve třídách a tělocvičnách.

Ministerstvo průmyslu a obchodu kvůli energetické krizi už v srpnu navrhlo také zvláštní vyhlášku, podle které by se v případě výpadku dodávek plynu snížila teplota vytápění veřejných prostor. V učebnách škol by pak podle jeho návrhu měla klesnout z 20 na 19 stupňů.

Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory škol určovala dosud kromě minimální a maximální teploty také optimální teplotu vytápění. Pro učebny a šatny byla stanovena na 22 stupňů Celsia s odchylkou dvou stupňů nahoru či dolů, pro tělocvičny 20 stupňů s odchylkou o dva stupně více či méně. Nově by vyhláška už optimální teplotu určovat neměla, bylo by v ní uvedeno jen minimum a maximum. Pro učebny by se teplota mohla pohybovat mezi 20 a 28 stupni Celsia, v šatnách mezi 18 a 28 a v tělocvičnách mezi 17 a 28 stupni Celsia. Minimální teplota ve sprchách by měla klesnout z 24 na 21 a na chodbách a záchodech z 18 na 17 stupňů Celsia.

Krok naprosto špatným směrem

Jako další opatření navrhlo ministerstvo omezit větrání. Zatímco nyní má mít žák v učebně 30 metrů krychlových čerstvého vzduchu na hodinu a v tělocvičně 90 metrů krychlových, nově by to mělo být v obou případech 20 metrů krychlových. Toto množství čerstvého vzduchu by podle ministerstva mělo stačit pro všechny věkové skupiny dětí.

Podle praktické lékařky Taťány Jirousové je navrhované opatření nesmysl. »S tímto návrhem nelze souhlasit. Snížení teploty a omezení větrání bude mít za následek, že děti budou daleko víc stonat, a to nejen kvůli nachlazení, ale i z důvodu covidu, který se opět začal hodně šířit a jako jedno z hlavních opatření bylo doporučováno právě větrání. Nakonec to může dospět k tomu, že místo uzavření tříd, jak to bylo za covidu, se budou uzavírat celé školy, protože budou nemocní také učitelé,« řekla pro iportaL24.cz.

Také podle místopředsedy školského výboru Zdeňka Kettnera (SPD) je návrh »krok naprosto špatným směrem«. »Máme hygienické zdravotní normy, které se tady dlouhou dobu udržují, mají svoje opodstatnění a my je teď prakticky házíme za hlavu, úplně to překopáváme, a to je rozhodně špatně,« řekl pro iportaL24.cz. Poukázal také na to, že v návrhu novely jsou doporučení, která si protiřečí. »Stále slyšíme, že opět se bude zhoršovat covidová situace, lékem je pravidelné účinné větrání a tady se zároveň říká, musíme méně větrat. To jsou doporučení, která si vyloženě protiřečí, jsem rozhodně proti a jsem si stoprocentně jistý, že se radikálně zvedne nemocnost u dětí,« dodal Kettner. Stejně jako Jirousová i on očekává, že s tím, jak se zvedne nemocnost u dětí, tak logicky se zvedne i u učitelů, kteří jsou v centru toho bacilového a virového dění. »Je jenom otázka času, než to odnesou i oni. V tomhle směru je to pro učitele dost rizikové povolání,« míní poslanec.

Je cílem vyhnat dětí ze škol domů?

Navržené limity podle ministerstva neohrožují zdraví dětí a žáků. Úřad v materiálu k novele poukázal na to, že se inspiroval i zkušenostmi ze zahraničí. Například ve Velké Británii se třídy vytápí minimálně na 18 stupňů Celsia a v Německu na 20 stupňů, v Rakousku je doporučená teplota v místnosti pro sedavou činnost 20 až 23 stupňů a v tělocvičnách 14 až 17 stupňů, uvedlo ministerstvo.

»I když navržené snížené limity dle mínění ministerstva zdravotnictví neohrožují zdraví žáků a studentů, já se domnívám, že naopak může v mnohých případech jít o velký hazard. Zvlášť u malých dětí v mateřských školkách a jeslích, ale i u menších školáků na prvním stupni základních škol,« řekla pro iportaL24.cz expertka KSČM na zdravotnictví Soňa Marková. Jejich školní a mimoškolní aktivity se totiž často odehrávají na zemi učeben. Velký problém Marková vidí i ve »faktickém popření doporučení zvýšeného větrání na ochranu proti šíření covidu a dalších infekčních onemocnění«. To může mít podle ní vliv i na ty, kteří trpí různými druhy alergií a kde se též doporučuje více větrat. »Vypadá to, jakoby hlavním cílem tohoto návrhu vyhlášky bylo „vyhnat“ děti a studenty ze škol domů a tím ušetřit za topení a další extrémně zdražované a do budoucna i nedostatkové energie. Nesmyslná „válečná“ a proti vlastním občanům směřující asociální politika současné vládní pětikoalice tak dopadne i na ty nejzranitelnější,« konstatovala Marková.

Ministři ať třeba fialoví zimou, ale ať neohrožují naše děti

Podle expertky KSČM na školství Marty Semelové se vláda vymlouvá na Putina a Ukrajinu a vymýšlí zdraví ohrožující nesmysly namísto toho, aby situaci řešila ve prospěch občanů, ve prospěch rodin, dospělých i dětí. »Neschopnost fialové vlády, lépe řečeno její všehoschopnost, počínaje šířením lží a zatajováním pravdivých informací a konče vyzbrojováním Ukrajiny a podporou válečného konfliktu, je důkazem vládního amatérismu a hlouposti,« řekla Semelová pro iportaL24.cz. Do této kategorie podle ní spadá i návrh novely vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory škol. »Návrh na snížení teploty vytápění, který jde ruku v ruce s návrhem na omezení větrání, povede ke zvýšení nemocnosti dětí, učitelů i dalších pracovníků škol. Proto je tuto vyhlášku třeba odmítnout. Ministři vlády ať třeba fialoví zimou v doporučeném svetru, ale ať neohrožují naše děti,« dodala Semelová.

Podle novely by se mělo změnit i ustanovení, podle kterého se rozhoduje o uzavření školy kvůli zimě. Dosud platí, že se provoz školy zastaví při poklesu teploty v učebnách pod 18 stupňů Celsia ve třech po sobě jdoucích dnech, nebo pod 16 stupňů v jednom dni. Nově by se mělo o vyhlášení uhelných prázdnin rozhodnout tehdy, pokud by teplota v prostorech školy na tři dny klesla pod minimální stanovenou hodnotu, tedy třeba v učebnách pod 20 stupňů a v tělocvičnách pod 17 stupňů.

Návrh nyní čeká na projednání pracovními komisemi legislativní rady vlády. Meziresortní připomínkové řízení úřad omezil na ministerstvo školství, ministerstvo práce a ministerstvo pro místní rozvoj. Resorty se podle ministerstva zdravotnictví na návrhu úpravy shodly.

(jad)