Home Domácí Učitelé základek jsou se svými mzdami mezi VŠ stále hluboko pod průměrem

Učitelé základek jsou se svými mzdami mezi VŠ stále hluboko pod průměrem

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Povolání učitel na základní škole není u nás rozhodně dostatečně oceňované. A to jak společensky, tak finančně. Tou druhou stránkou se zabývá ve svém článku »Už skoro padesát tisíc hrubého«, zveřejněném v aktuálním čísle magazínu Statistika&My, Martin Mana, ředitel Odboru statistik rozvoje společnosti Českého statistického úřadu. Mzdy pedagogů na základních školách podle něj rostou, stále však zdaleka nedosahují průměrné mzdy zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním.

Na základních školách v Česku v roce 2021 působilo 71 300 učitelů (přepočtený počet osob na plný pracovní úvazek), kteří pobírali průměrnou hrubou měsíční mzdu ve výši 48 976 korun, konstatuje v úvodu statistik. V porovnání se mzdou všech zaměstnanců v ČR to podle něj představuje 120 procent, ale v relaci se zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním pouze 80 %. Průměrná mzda učitele na základní škole tak sice byla v roce 2021 o 8200 Kč vyšší než průměrná mzda v Česku, ale zároveň o 12 400 Kč nižší než si v průměru vydělali vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci.

»Díky značným nárůstům v posledních letech přitom došlo k výraznému zlepšení ve prospěch učitelů. Vždyť až do roku 2016 se průměrná mzda učitelů na základních školách pohybovala jen nepatrně nad úrovní průměrné mzdy v Česku celkem. Ve srovnání se všemi zaměstnanci s vysokoškolským (magisterským nebo doktorským) vzděláním pak mzda učitelů poprvé dosáhla dvou třetin jejich výdělků až v roce 2017,« uvádí Mana.

Průměrná hrubá měsíční mzda učitelů na základních školách v krajích ČR (2021)

Statistik dále popisuje vývoj odměn za pedagogickou práci v posledních letech. V období 2018-19 meziroční tempo růstu průměrné hrubé měsíční mzdy učitelů základních škol dosáhlo dvouciferných hodnot, v roce 2020 ale došlo k jeho zpomalení. To pokračovalo i v roce 2021, kdy si učitelé meziročně polepšili o 8,7 %, v absolutním vyjádření o 3900 Kč. »Pro srovnání: nejvíce jejich mzda vzrostla v roce 2019, a to o 15,5 %, což v absolutním vyjádření představovalo nárůst o 5500 Kč. Za posledních pět let došlo k navýšení mezd učitelů na základních školách celkem o téměř dvě třetiny, v absolutním vyjádření o 19 200 Kč,« píše Mana.

Průměrná hrubá mzda učitelů na základních školách (tis. Kč, %)

Proč berou učitelky v průměru víc než učitelé

Učitelství je u nás stále doménou žen, konstatuje Mana. Loni zastávaly ženy více než osm z deseti učitelských pozic na základních školách. Zatímco na prvním stupni činil podíl mužů mezi učiteli pouhých šest procent, na druhém stupni tvořili muži čtvrtinu. Učitelky na základních školách loni v průměru vydělávaly 49,1 tisíc Kč hrubého měsíčně, učitelé 48 tis. Kč. »Tento rozdíl, neobvyklý pro většinu ostatních povolání, je dán především tím, že průměrná věková struktura žen na základních školách je vyšší než mužů. Například v roce 2021 bylo na základkách 43 % učitelek starších 50 let, mužů učitelů o deset procentních bodů méně. Učitelky tak mají díky delší praxi v průměru vyšší tabulkové platy. V roce 2021 například ženy a muži mladší 30 let učící na základních školách pobírali v průměru 42 800 Kč, jejich kolegyně a kolegové starší 55 let vydělávali o cca 10 tis. Kč více,« vysvětluje Mana.

Porovnání mzdového ohodnocení pedagogů s ostatními zaměstnanci

Učitelky na základních školách si ve srovnání s průměrnou mzdou všech zaměstnaných žen vydělaly loni v průměru o 12 000 Kč měsíčně více. V relativním vyjádření byla jejich mzda vyšší o jednu třetinu, uvádí Mana s tím, že u mužů byl rozdíl ve prospěch učitelů na základce vyšší pouze o deset procent, v absolutním vyjádření o 4200 Kč. Přitom až do roku 2018 byla mzda učitelů dokonce nižší než průměrná mzda všech zaměstnaných mužů.

Při srovnání s průměrnou mzdou všech zaměstnankyň s vysokoškolským vzděláním si ale učitelky loni podle Many v průměru vydělaly o sedm procent (3762 Kč) měsíčně méně, před pěti lety to bylo dokonce o 21 % (7785 Kč) méně. V případě učitelů mužů se průměrná mzda rovnala jen 70 % průměrné mzdy všech vysokoškolsky vzdělaných mužů a zaostávala za ní o 20 850 Kč.

»V porovnání se ženami zaměstnanými v jiných vybraných povoláních si učitelky na základních školách loni v průměru vydělaly o 40 % méně než lékařky specialistky, o 30 % méně než vývojářky softwaru a o pětinu méně než zdravotní sestry se specializací. Jejich průměrná mzda byla na úrovni zdravotních sester bez specializace, o polovinu vyšší než mzda knihovnic a téměř dvojnásobná v porovnání s prodavačkami,« rozkrývá rozdíly mezi profesemi v závěru svého článku Mana a přikládá tabulku s podrobnějšími údaji.

Průměrná hrubá mzda žen ve vybraných zaměstnáních (tis. Kč, 2021)

Všechny grafy – Statistika&My, zdroj – ČSÚ, Strukturální mzdová statistika

(ici)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here