Home Domácí Vedení Prahy jsou lidé v bytové nouzi a bezdomovci ukradení

Vedení Prahy jsou lidé v bytové nouzi a bezdomovci ukradení

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Hlavní město Praha (HMP) nyní projednává návrh úprav »Pravidel pronájmu a prodlužování doby podnájmu bytů v objektech HMP«, který vzhledem k tomu, že náměstkyní primátora pro bydlení je Alexandra Udženija z ODS, zřejmě vzešel z dílny právě této strany. Materiál již prošel bytovým výborem zastupitelstva. Velice kriticky se k návrhu postavila Platforma pro sociální bydlení, podle níž v případě schválení nových pravidel přestane bytový fond hlavního města plnit dosavadní zásadní roli záchranné sítě pro domácnosti, kterým nepronajímají byty jednotlivé městské části.

Platforma vyjádřila své zásadní připomínky k materiálu v otevřeném dopise adresovaném primátorovi a radě města a shrnula je v deseti bodech.

  1. O byty mohou žádat jen osoby, které mají aktuálně platnou nájemní či podnájemní smlouvu. Zaměření na osoby s platnou nájemní či podnájemní smlouvou z našeho pohledu nedává smysl. Bydlení se bude poskytovat těm, kdo ho již mají.
  2. S výjimkou bytů pro seniory/ky pravidla neobsahují žádný mechanismus pro prioritizaci žadatelů/lek.
  3. Vstupní kritéria nastavují velmi úzké hrdlo, přes které se velká část (možná dokonce většina) osob v bytové nouzi žijících v Praze k městskému bytu nedostane.
  4. Pravidla se nezaměřují na osoby v bytové nouzi (osoby bez střechy, osoby bez bytu, osoby v nevyhovujícím bydlení, osoby v nejistém bydlení), ale na osoby v blíže nijak nedefinované »ztížené sociální situaci«. V Praze přitom žije minimálně 18,5 až 22,5 tisíc osob v bytové nouzi.
  5. Mnoho osob v bytové nouzi nesplní podmínku trvalého bydliště na území HMP minimálně posledních pět let, ačkoliv mají často skutečný pobyt v Praze po mnohem delší dobu. Osoby bez přístřeší, v azylových domech, v ubytovnách, užívající byt bez právního titulu ale i s nájemní smlouvou, kde pronajímatelé brání k přihlášení trvalého bydliště v bytě, podmínku často nesplní. Zároveň jde o podmínku, která je podle ministerstva vnitra pravděpodobně v rozporu se zákonem, protože je zde popřen rovný přístup k občanům.
  6. Mnoho osob v bytové nouzi dále nesplní podmínku, že nikdy v minulosti nebyly nájemci bytu HMP nebo MČ, kterým byl nájem ukončen z důvodů hrubého porušování povinnosti nájemce bytu. Pravidla trestají plošně všechny, kdo někdy v minulosti udělali »chybu« a upírají jim druhou šanci bez toho, aby byl jejich případ individuálně posouzen.
  7. V pravidlech zcela chybí jakýkoliv mechanismus pro navazování podpory v bydlení ze strany sociálních služeb u nájemců/kyň, kde bude při sociálním šetření shledána taková potřeba.
  8. Vyloučeny budou (zřejmě) všechny osoby s exekucemi či v insolvenci. Dle expertních odhadů přitom exekuce má 80 % domácností v bytové nouzi. V Praze žije více než 73 tisíc osob v exekuci (6,84 % všech obyvatel Prahy). Jejich podíl meziročně stoupá.
  9. Koncepce časově omezeného sociálního bydlení povede v mnoha případech k návratu stabilizovaných domácností do situace bytové nouze. Pravidla stanoví, že maximální doba pronájmu bytů pro osoby v sociální tísni jsou čtyři roky. Většina domácností se po uplynutí této doby nebude mít šanci uchytit na běžném trhu s bydlením. Většina nízkopříjmových domácností zůstane nízkopříjmovými, zdravotně hendikepovaní budou nadále hendikepovaní. Navržený model bude mj. ekonomicky neefektivní (do stabilizace domácností se investují nemalé prostředky a následně se destabilizují a bude nutné se potýkat s vysokými náklady bytové nouze).
  10. Implementace pravidel v navržené podobě povede k postupné ztrátě bydlení u více než 400 domácností, kterým byl pronajat městský byt v uplynulém volebním období. U velké části z nich vážně hrozí, že opět skončí v situaci bytové nouze, ačkoliv se většina z nich v bytech úspěšně stabilizovala.

Platforma pro sociální bydlení je střešní organizací sdružující více než 120 organizací, expertů a expertek zabývajících se sociálním bydlením a usilujících o řešení bytové nouze různých cílových skupin. Platforma má dlouholeté zkušenosti s podporou zavádění a rozvoje integrovaných systémů sociálního bydlení v řadě měst (nejen) v ČR.

(ici)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here