Home Domácí Za recesí je hlavně propad koupěschopnosti domácností, potvrdila nová data

Za recesí je hlavně propad koupěschopnosti domácností, potvrdila nová data

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Český statistický úřad dnes zveřejnil další zpřesnění vývoje tuzemské ekonomiky v minulém roce. Po zapracování nových údajů za sektor vládních institucí se potvrdil mezikvartální pokles hrubého domácího produktu (HDP) ve čtvrtém čtvrtletí o 0,4 procenta a tudíž i to, že se ekonomika nacházela už na konci roku v recesi, definované jako mezičtvrtletní snížení HDP v alespoň dvou po sobě jdoucích kvartálech. Meziroční růst nicméně ČSÚ zvýšil proti předchozímu odhadu o jeden procentní bod na 0,3 %, stejně jako nárůst HDP za celý rok (+2,5 %).

Míra zisku byla loni nad průměrem EU

Míra zisku v minulém roce dosáhla podle statistiků 46,1 %, což bylo o 0,2 bodu méně než před rokem. Zůstala nicméně nad průměrem Evropské unie, kde dosahuje přibližně 40 %. Zisky meziročně stouply i v nominálním vyjádření, navzdory růstu mzdových nákladů, které se zvýšily meziročně o 9,7 %. Míra investic se proti roku 2021 zvýšila o 1,7 bodu na 29,4 %.

Reálné příjmy klesly o 5,4 %

»Reálné příjmy domácností na obyvatele klesly proti roku 2021 o 5,4 % a reálná spotřeba domácností na obyvatele se snížila o 0,8 %,« sdělil Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ. Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání loni činil 40 975 korun a oproti roku 2021 reálně klesl o 8,0 %.

Míra úspor dosáhla 17,3 % a byla o 2,1 bodu nižší než předloni. Míra investic sektoru domácností činila 9,6 % a stoupla tak o 0,1 bodu.

Odtok miliard do ciziny pokračoval

Zisky zahraničních vlastníků korporací dosáhly 6,2 % HDP. Ve formě dividend si zahraniční vlastníci rozdělili 300 miliard korun, reinvestováno bylo necelých 124 mld. Kč.

Odliv důchodů ze zisků byl částečně kompenzován přílivem důchodů ze zahraničí, zejména příjmy ze zaměstnání a dotacemi. Nicméně saldo prvotních důchodů se zahraničím se meziročně zhoršilo o 45 mld. Kč a schodek dosáhl 295 mld. Kč.

Hrubý národní důchod se loni snížil o jedno procento, hrubý disponibilní důchod za celou ekonomiku klesl o 0,8 %.

V posledním kvartálu míra zisku stagnovala

Míra zisku ve 4. čtvrtletí činila 46,9 % a dosáhla tak stejné hodnoty jako v předchozím kvartálu, byla ovšem o 2,4 bodu vyšší než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 8,8 %. Míra investic se snížila mezičtvrtletně o 0,4 bodu na 28,9 %. Meziročně stoupla o jeden procentní bod.

Propad příjmů i spotřeby zrychlil

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele klesl proti předchozímu kvartálu o 1,2 % a meziročně se snížil o 6,3 % Reálná spotřeba domácností na obyvatele klesla mezičtvrtletně o 4,1 % a meziročně se propadla o sedm procent.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání činil ve 4. čtvrtletí 44 074 Kč. Oproti předchozímu čtvrtletí se snížil o 0,2 % a meziročně klesl o 7,5 %.

Výsledkem nižšího mezičtvrtletního poklesu celkových příjmů domácností než jejich výdajů byla vyšší míra úspor (21,7 %). Mezičtvrtletně stoupla o 5,5 bodu, meziročně se zvýšila o 1,5 bodu.

Míra investic v sektoru domácností podle statistiků mezičtvrtletně stagnovala na 9,4 %. Meziročně došlo k jejímu poklesu o 0,3 bodu.

(ici)