Home Domácí Zpožďování elektronizace zdravotnictví představuje podle NKÚ významné riziko

Zpožďování elektronizace zdravotnictví představuje podle NKÚ významné riziko

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Lékaři stále nemohou v kritických situacích získat všechny potřebné a již existující informace o pacientovi. Elektronizace zdravotnictví, která měla tento stav napravit, se zpožďuje a stále chybí její klíčové součásti. V dnes zveřejněném kontrolním závěru to uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). V soustavném prohlubování zpoždění elektronizace zdravotnictví shledává NKÚ významné riziko.

Ministerstvo zdravotnictví podle kontrolorů dosud nezajistilo poskytovatelům zdravotních služeb jednotné, bezpečné komunikační prostředí pro sdílení údajů. Lékaři tak stále nemohou v kritických situacích získat informace o pacientovi. »Celkem 159 milionů Kč vynaložených na plnění vybraných strategických cílů elektronizace zdravotnictví k jejich splnění nevedlo a ministerstvo zdravotnictví tento úkol odložilo až do roku 2026,« konstatoval NKÚ. V soustavném prohlubování zpoždění elektronizace zdravotnictví shledává úřad významné riziko.

NKÚ kontroloval, jak v letech 2019 až 2022 nakládaly s penězi na elektronizaci zdravotnictví ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Kontroloři uvedli, že návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví připravilo ministerstvo opožděně a oproti původnímu záměru v pozměněné podobě. Vypustilo například části upravující emergentní záznam, osobní zdravotní záznam a index zdravotní dokumentace. »Nebyla tak naplněna jedna ze základních vizí, a to vize pacientsky orientovaného zdravotnictví,« stojí v kontrolním závěru.

Ministerstvu a ÚZIS se podle kontrolorů nepodařilo dobudovat spolehlivý systém, který by poskytovatelé zdravotních služeb mohli používat pro sdílení dat o konkrétním pacientovi, s výjimkou úzkého segmentu dokumentace sloužící k zajištění a řízení hygienických a protiepidemických činností. Poskytovatelé zdravotnických služeb tak dosud nemají jednotné, bezpečné komunikační prostředí pro sdílení zdravotnických údajů. »Nadále trvá stav, že lékaři nemohou v kritických situacích efektivně získat všechny potřebné a již existující informace o pacientovi,« uvedl NKÚ.

Ministerstvo má čas

Neexistence jednotného prostředí pro sdílení zdravotnické dokumentace má podle kontrolorů konkrétní dopady i na zdravotnická zařízení. Prověřili také projekt modernizace informačního systému pražské Nemocnice Na Homolce. Ta sice vybudovala nový nemocniční informační systém za 91,3 milionu korun, ale vzhledem k neexistenci jednotného prostředí pro bezpečné sdílení nemůže dokumentaci sdílet tak, jak předpokládá zákon o elektronizaci zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví v reakci na zprávu NKÚ uvedlo, že výsledky kontroly NKÚ respektuje a již podniklo kroky k nápravě. Ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky pracuje na projektech, které budou brzy uskutečněny.

Mluvčí resortu Ondřej Jakob uvedl, že návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví ve znění kritizovaném NKÚ předložilo ministerstvo z časových důvodů ve formě zvyšující jeho šanci na přijetí. »V současné době tak zákon o elektronizaci zdravotnictví představuje první elementární fázi elektronizace zdravotnictví, která umožnila vznik jeho základní infrastruktury a základních centrálních služeb elektronického zdravotnictví, které jsou aktuálně ve výstavbě, a to s využitím prostředků Národního plánu obnovy,« řekl Jakob. Dodal, že v legislativním procesu je novela zákona pro další fáze elektronizace.

(jad)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here