Home Rozhovory Zvolení Petra Pavla? Důstojné završení jubilea Jaroslava Haška, říká sociolog Jan Klán

Zvolení Petra Pavla? Důstojné završení jubilea Jaroslava Haška, říká sociolog Jan Klán

Sociolog, politický analytik a publicista Jan Klán ve svých článcích neustále upozorňuje na korupci, která je prorostlá naší společností. Neváhá obvinit vrcholné politiky a nazvat věci pravými jmény, přesto si zachovává »švejkovský« nadhled. Takový je i dnešní rozhovor pro iportaL24.cz.

Tak nám obvinili Marka Šnajdra v případu Dozimetr. Co tomu říkáte?

Já znám dva Marky Šnajdry. Ten jeden sbíral psí hovínka a ten druhý byl poslanec ODS, který proslul v kauze Bulovka. Dokonce si jej osobně pamatuji, když proslul ještě v kauze zvané trafiky, když se on a další dva tehdejší poslanci ODS vzepřeli Petru Nečasovi a nechtěli hlasovat pro vládní daňový balíček v roce 2012. Výměnou za vzdání se mandátu měl i Marek Šnajdr získat lukrativní post.

Parafrázujete Švejka?

Ano, protože letos jsme si už připomněli 100 let od úmrtí Jaroslava Haška. Lze říci, že zvolení Petra Pavla prezidentem republiky bylo důstojným završením těchto oslav. Stejně tak 140 let od Haškova narození v dubnu lze spojit s Haškovou tvorbou. Tentokrát jde o jeho absurdní povídky z doby starého mocnářství. Zasloužilému členu ODS bylo sděleno obvinění ve věci trestných činů zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a přijetí úplatku a podplácení. A teď je podezřelý z uplácení. Člověk se musí ptát, jestli jej zkazila ODS podnikající na účet českých občanů už přes 30 let, nebo zdali ODS přitahuje tento typ lidí programově? V každém případě senátorka ODS Mirka Němcová to zatím nekomentovala.

Asi to nemá souvislost s Čínou, Ukrajinou, ani lidskými právy v pojetí současné pětikoalice.

Sebekritika se ale u neoliberálů nikdy nenosila. Vždy za problémy mohl někdo jiný. Vláda ze svých neúspěchů a nastalých problémů obviňuje Babiše, Putina nebo komunisty. Je to ohraná písnička a lidé už na to nejsou zvědaví. Dokonce i poslední výzkum CVVM potvrdil, že lidé vnímají vládu Petra Fialy jako nejhorší od vlády Petra Nečase. Což o něčem rovněž vypovídá.

Vraťme se ale k tématu. Tím je korupce. Jak to vidíte?

Naše společnost je silně prorostlá korupcí. Za posledních 10 let proběhlo mnoho korupčních kauz. Davidem Rathem počínaje, přes trafiky Petra Nečase, až po nedávnou kauzu rozkrádání dopravních podniků – Dozimetr. Smutné na celé věci je to, že soudy v korupčních kauzách pracují nepružně, tresty jsou mnohdy symbolické. Korupce jako taková se stala korupcí systémovou. Navíc čím více bude současná neoliberální vláda omezovat stát a jeho kontrolní prvky, tím více bude korupce bujet. Posléze může dojít k jevu, kdy neoliberalismus (prezentovaný úzkou skupinou lidí) převezme celé řízení státu. Rozumějme, celý stát zprivatizuje a bude jej držet ve svých rukou – za vše si budete platit a opět bude růst korupční prostředí.

Nesmíme zapomenout na to, že ve vládě máme přeci protikorupční stranu Piráty. Ti ale nic nedělají a vesele se vezou s neoliberalismem, protože na řadě ministerstev museli být uklizeni jejich neúspěšní politici. Z dosavadních vědeckých bádání je zřejmé, že systémová korupce silně ovlivňuje politické a ekonomické řízení státu i nižších územně samosprávných celků. Dále sociální soudržnost ve společnosti a volnou soutěž politických stran, kdy jsou i politické strany korumpovány různými zájmovými skupinami. Systémovou korupci můžeme rozdělit do následujících skupin: korupce v oblasti vládnutí, občanských svobod, sociální soudržnosti a v oblasti veřejných zdrojů a investic. Co systémová korupce způsobuje ve společnosti a jejím řízení, můžeme shrnout následně:

 • obětování veřejného zájmu pro zájmy úzké nebo dílčí
 • blokování potřebných reforem
 • podkopávání důvěry ve veřejné instituce a instituce státu
 • systémová korupce zabraňuje a znemožňuje účinnou správu věcí veřejných
 • omezuje přístup k rozhodování, potlačuje opozici, což může často přerůst v násilí
 • rozšiřuje sociální rozdíly ve společnosti, což vede k narušení sociálního smíru
 • přispívá k nárůstu chaosu, dezorganizaci atd.
 • vyvádí omezené veřejné zdroje do soukromých rukou, zvyšuje všeobecnou bídu.

Převzetí státu?

Dám vám příklad. Nedávno bylo zamítnuto odvolání státního zástupce proti rozsudku Krajského soudu v Pardubicích ve věci nedovoleného vývozu částí raket do USA. Odvolací soud v Praze doznal podle revizního posudku Univerzity obrany, že se nejednalo o vojenský materiál, ke kterému by bylo třeba žádat o povolení. Vše by asi bylo v pořádku, kdyby Univerzita obrany nebyla institucionálním členem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a zároveň nebyla integrální součástí, tzv. vnitřní organizační jednotky, organizační složky státu Ministerstvo obrany. Asociace je organizace lobující za zájmy svých členů. Státní soud tak rozhodl na základě posudku, který vydal člen vlivové organizace zbrojařů, který je ale zároveň součástí českého státu.

Zvláštní.

Ale česká realita! Po Věcech veřejných je ve vládě s ODS další protikorupční strana. Tou jsou Piráti. Korupce neubývá. Piráti u koryt na svůj program úplně rezignovali. Jsou jen fíkovým listem ostatních čtyř politických stran u moci, které jsou zatíženy svou vlastní kauzou. Aktuálně jde o Dozimetr a Stoku. Je zvláštní, že nikde v mediích se nezmiňuje fakt, že Petr Fiala je ze stejného města jako ministr spravedlnosti Blažek a primátorka Vaňková? Když bylo kauzou v Brně zasaženo Babišovo ANO, stranická buňka byla rozpuštěna. Tady se nestalo vůbec nic a nic se nestane. ODS má ve stanovách boj proti marxismu a komunismu a ty se proti korupci vymezují, takže nepotismus, klientelismus, protěžování, lobbing, úplatkařství atd. jsou ODS vlastní.

Takže jste přesvědčen, že došlo k převzetí státu?

Ano. Zde můžeme uvést další příklad. V březnu byla vrácena žalobci kauza »nadbytečných« náhradních dílů k obrněncům. Šlo o to, že někdo musel tyto náhradní díly označit za nadbytečné, aby se ze zásob státního podniku, jehož bývalý ředitel je obžalován, dostaly k soukromým zbrojařům. Vše se odehrálo v době ministrování ODS na ministerstvu obrany v letech 2010 až 2013. Ty náhradní díly byly pro techniku v mobilizačních zásobách a myslím, že nemohly být nadbytečné, když vidíte průběh války na Ukrajině, do které se nás pětidemolice snaží zatáhnout. Sama ministryně se svým náměstkem přitom mobilizační koncept zpochybnila, když Česko darovalo techniku pro jeden tankový prapor a zároveň ministerstvo oznámilo, že s modernizací techniky v mobilizačních zásobách se nepočítá. Ta technika, která tam je, ale byla vyrobena v 80. letech 20. století. Takže, čemu věřit, když se oligarchická média vysmívají Rusku, že nasazuje stejnou techniku, jakou má Česko připravenu pro mobilizovanou armádu, kterou nám vyhrožuje podřízený starostky, poslankyně Černochové, speciální generál Řehka.

Minulý systém nebyl zatížen korupcí? Vzpomeňme třeba na film ze začátku 70. let Jáchyme, hoď ho do stroje, z kterého pochází hláška: »Neber úplatky, neber úplatky nebo se z toho zblázníš.«

Ano, jako komunisté se můžeme určitě veřejně stydět za případ ředitele okresního průmyslového podniku ve slovenské Trstenej Stanislava Babinského. Toho nechala Komunistická strana Slovenska dosadit do pozice ředitele, ačkoliv byl již soudně trestán za rozkrádání socialistického majetku. Případ z poloviny 80. let 20. století je dobře popsán v knize Kráľ Oravy: kauza Babinský, ale i tehdejší systém si dokázal s korupční chobotnicí poradit. Dnes však korupce nabyla rozměrů První republiky. Zejména z naší obrany se stala vysloveně dojná kráva.

Jak to myslíte?

Např. agrárnický ministr obrany František Udržal oblíbený u prezidenta Masaryka, který pocházel z Dolní Rovně starostované celé generace rodinou Udržalů, nechal pro potřeby rozvoje tohoto regionu zřídit ve svém regionu posádku. Byly to Dašice, ovšem tamní útvar byl zásobován od sedláků z holického okresu.

Armáda tedy byla dojná kráva zájmů vládnoucích stran?

Ještě pro doplnění českých reálií. Dašice se měly stát perspektivní posádkou v tzv. Tvrdíkově reformě. Měl zde být zřízen logistický sklad a obnovena vlečka z Kostěnic. Školicí středisko vojenských hasičů zde nakonec skončilo a tím i vojenská historie, kterou se začala psát československá korupce.

To vypadá, jako by cílem »havlismu« byl návrat do reálií meziválečného Československa.

Dalo by se to tak říct. Nebyl to rozhodně masarykovský humanismus odmítající válku. O některých Masarykových názorech se dodnes cudně mlčí. Masaryk se rozčílil, když byl vydán český překlad Remarquovy knihy Na západní frontě klid: »Znám knihu Remarqua. Je to přepínání. Tomuto studentu scházelo na vojně, že neměl svůj water closet. Takové dětinskosti se mají vyvrátit. Chce chytnout. Musí se to rozebrat a ukázat, co za tím jest. Měli byste mít někoho, kdo takové věci sleduje a kritizuje. Zakázána je jen reklama.«

V tomto směru je vlastně Fialova vláda masarykovská.

K té korupci snad ještě jeden případ dohledaný v literatuře. Cituji: »Parlamentní úsporné a kontrolní komisi bylo sděleno, že fa Macho a Turek v Plzni koupila r. 1926 od fy Prior v Plzni sklepy za 600 000 Kč. Tyto sklepy byly pronajaty zemskému vojenskému velitelství za roční částku 254 400 Kč. Vojenská správa tedy ve dvou letech zaplatila téměř úplný náklad na zakoupení sklepů. Smlouva byla dokonce prodloužena do r. 1942. Tyto sklepy se pro majitele staly úplným zlatým dolem.« Nelze se tedy divit tomu, že lidovci hlásící se k čs. agrarismu, ale nikoliv už k členství v Národní frontě, v 90. letech minulého století přišli s takovými projekty, jako bylo centrální zásobování potravinami.

Devadesátky tedy podle vás neskončily?

Přesně tak. Český transformační středověk neskončil, ten stále trvá. A jestliže komunisté mezi světovými válkami korupci ostře kritizovali, budou tak logicky činit dál. Současné strany vládní pětidemolice se od politického étosu První republiky rozhodně neodstřihly. Bohužel, stejně jako v Masarykově republice jsme i dnes ve věcech kritiky poměrů na ministerstvu obrany umlčováni. Děje se tak přitom s odkazem na dětinský argument o tom, že komunisté tu vládli 40 let. My jsme ale na obraně na rozdíl od agrárníků, lidovců nebo občanských demokratů nekradli a krást nikdy nebudeme.

Zbyšek Kupský

3 KOMENTÁŘE

 1. Zapomenuli jste v titulku uvést, že pan Klán je také pomatený narcistický egoista a KOMUNISTA, který se rád fotí sám se sebou a doplňuje to o podprůměrné názory. Býti komunistou v dnešní době naprosto vylučuje produkci normálních názorů, protože se jedná o lidi zakonzervované ve falešné minulosti.

  • Dobeš, snažíš se předvádět jako inteligent, ale jsi trapnost sama a jen špatná imitace inteligenta. Neřekl jsi nám Dobeš, v čem nemá pan Klán pravdu. Pasoval jsi se Dobeš jen do role hlupáka.

Comments are closed.